Högst taxor och avgifter i Älvdalen – och lägst i Borlänge

Textstorlek:

Priserna för el, värme, avfall och vatten i Dalarna har höjts med 2,6 procent det senaste året. Det är högre än genomsnittet i landet. Samtidigt har övriga priser sänkts. Dessutom är skillnaden mellan länets kommuner stora.

 

För en vanlig trerumslägenhet i Älvdalen motsvarar kostnaden 2 082 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun Borlänge är 1 338 kronor, en skillnad på 56 procent. Det blir 8 919 kronor i skillnad per år.
Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten. Att skillnaderna mellan kommunernas taxor och avgifter i Dalarna totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag och där de har liten möjlighet att påverka priserna. Men det är inte rimligt att skillnaderna ska vara så stora, säger Kjell Berndtsson. Extra bekymmersamt är att till exempel kostnaden för underhåll och klimatsäkring av bland annat vattenledningar dessutom riskerar att skjuta i höjden i framtiden. Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet
är Älvdalen, Vansbro och Rättvik. Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet är Borlänge, Mora och Avesta.