Höga krav på företag

Textstorlek:

Nästan 1 100 personer utexaminerades förra året från högskolan Dalarna. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet. Samtidigt beräknas 3 400 boende i Dalarna gå i pension under nästa år, enligt prognoser från Arbetsförmedlingen. Detta innebär utmaningar för många branscher i Dalarna.

– Fastighetsbranschen är en av de branscher som måste bli bättre på att attrahera unga för att klara av generationsväxlingen. Dessutom är unga akademikers kunskaper nödvändiga för att branschen ska utvecklas, säger Mona Finnström, vd på fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.