Faluborna bäst i Sverige på whisky

Textstorlek:

Fler än var femte svensk säger att de har ett stort eller mycket stort intresse för whisky. Att svenskarna även är bland de mest kunniga i världen när det kommer till den gyllene drycken är inte heller någon nyhet. Nu visar Whiskybarometern på ett fördjupat intresse för drycken; var fjärde falubo svarar att deras intresse ökat de senaste tre åren, och lika många uppger att detta också gäller deras whiskykunskap som även den ökat de senaste fem åren. Man konsumerar också en större andel blended whisky här än i övriga landet. Det visar nya siffror från Whiskybarometern som 198 personer boende i Dalarna har svarat på under oktober månad.