Annie Lööf: ”Ekonomiskt ansvar även i opposition”

Annie Lööf (31) har i nuläget något av ledarrollen inom alliansen. ”Landsbygden är en blind fläck i regeringens budgetmotion”, säger hon. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Vi möter Annie Lööf, mitt uppe i eftervalsdebatt och nulägesanalys.
– Ska vi lägga egna centermotioner i två år, och sedan två år med alliansmotioner? Jag lutar åt att vi ska hålla ihop alliansen. Men jag ska lyssna in vad centerfolket säger innan jag sätter ner fötterna.

 

Annie Lööf har i Fredrik Reinfeldts frånvaro mer eller mindre tagit över ledarrollen inom oppositionen. Hon har varit helt oblyg i kritiken av den nya regeringen och rakt av avvisat Stefan Lövens samarbetsinviter.
– Jag har inget emot Löven som person. Han kan vara riktigt trevlig, en hyvens man. Det är hans politik jag är emot.
– Hans regering talar om samarbete, men det är med kluven tunga. Vilket ansvar tar man där när man i regeringsförklaringen ägnar stor tid åt att svartmåla avgående regeringens arbete?
– Kraftiga pålagor på småföretag, landsbygd och unga som vill ha jobb, det kan vi aldrig ställa upp på.
Annie Lööf och hennes parti seglar i medvind.
– För ett år sedan var vi uträknade. 2,8 procent av väljarna ville ha oss. Men sedan nådde vi det bästa resultatet i EU-val på 19 år. Till riksdagen gjorde vi en valspurt utan dess like – mot alla odds. Vi är envisa och målmedvetna och det är en väldig självkänsla i våra led.
Centern fick 7,9 procent i kommunvalet. I 138 kommuner har partiet över tio procent. Av riksdagens fem småpartier är man nu störst i kommunerna.
Inte undra på att Annie Lööf sitter säkert.
För centerledaren är det helt klart att vissa frågor kommer att få stor plats framöver.
– Medan 14 procent av snittväljarna har miljö/klimat som största fråga, så har 45 procent av mina väljare det. Elva procent av snittväljarna har småföretagande i topp, men 43 procent av c-väljarna har det. Där ska vi bli ännu starkare.
– Samtidigt noterar jag att det med sjukvården är tvärt om. Medan 26 procent av väljarna har det som viktigaste fråga, så har bara 12 procent av våra väljare det. Där har vi en tankeställare.
Annie Lööf menar att det gångna valet var ett val utan egentliga vinnare.
– Rödgröna sidan vann inte valet. Alliansen förlorade det. Och vi fick en historiskt svag regering, bara 37,9 procent av riksdagen, mot alliansens 39,4.
Och apropå de dukade borden.
– Inga tomma lador alls. Vi skapade 340000 fler jobb sedan 2006. Vi har lägst långtidsarbetslöshet i Europa. Sverige var ett av få länder där statsskulden minskade under krisen.
– Men jag kan också säga att många nederlag väntar nya regeringe
Om det är någon fråga som just nu är het så är det regeringens budget. Så här säger hon om hur alliansen ska tackla den.
– Att ta budgeten i ett klubbslag är praxis. Nu gjorde vänsterpartierna med hjälp av SD som bekant så förra hösten att de lyfte ut ett förslag ur budgeten, och ändrade därmed praxis. Ska vi göra likadant?
– Vi säger så här: vi kan inte byta ut allt det vi anser vara hemskt (typ skattehöjningar). Då blir det ju mindre pengar till staten. Vi tar ekonomiskt ansvar även i opposition. Vi ställer oss över den där typen av politiskt spel. Även en minoritetsregering ska kunna styra landet.

Rolf Johnsson