Skattunge hemtjänst hotas

Textstorlek:

 

Nyligen kunde vi i Dalabygden läsa att lagen om offentlig upphandling ska sättas under lupp. Kommunerna bör få bättre utbildning i det småskaliga och komma bort från att sätta den billigaste aktören i främsta rummet. Närproducerat, kvalitet och långsiktighet bör istället prioriteras. När man nu från politiskt håll menar att hela Sverige ska leva, är lagen om offentlig upphandling många gånger ett hinder för att nå det målet, för nya jobb och småföretag på landsbygden. En kommun är i första hand beroende av sina företag för stabilitet och utveckling. Dessa företag, ekonomiska föreningar och kooperativ är viktiga pusselbitar för att hålla kvar befolkningen, men också locka nya företag och människor till bygden. Med andra ord: en företagsovänlig kommun har svårt att öka befolkningen samt locka turister.

Skattunge service i Orsa kommun startade för åtta år sedan som ekonomisk förening för hemtjänst i Skattungbyn. Syftet var att det skulle vara enklare att ha egen hemtjänst i Skattungbyn än den som fanns i Orsa. Personalen, som skulle ingå i arbetslaget, bodde i byn och kände de äldre. Efter en långdragen och krånglig process fick så Skattungbyn sin egen hemtjänst. I sammanhanget ska sägas att Skattungbyn är känt för sitt engagemang för skola och affär med mera, så bildandet av den ekonomiska föreningen för hemtjänst var en naturlig del för byns överlevnad och framtid. Men nu ser det ut som om åtta år av fungerande och närproducerad hemtjänst är på väg att fallera.

 

Orsa kommun, som är en av Dalarnas minsta kommuner, har i en ny upphandling sagt upp ett omtyckt och stabilt avtal med Skattunge service för vårdbolaget Athena Omsorg i Umeå. Orsaken sägs vara att Skattunge service saknar högskoleutbildning samt att timpriset är för högt. Samtidigt säger socialchef Anna-Karin Olsson på Orsa kommun att Skatteunge service fungerar bra och att man aldrig varit missnöjd med den lokala hemtjänsten. Skulle Skatteunge service förlora föreningens överklagan till Förvaltningsrätten kan 25 tjänster försvinna. 25 personer i Skattungbyn är inte att leka med, och att rycka bort en stabil verksamhet med trygghet och närhet för de äldre är en cynisk hållning mot landsbygden av en kommun som borde veta bättre.

Man kan tycka vad man vill om lagen om offentlig upphandling. Den bör ses över för landsbygdens bästa. Oavsett utslaget är det märkligt att en liten kommun som Orsa nu ger sig på en av sina egna byar. Man skulle kunna drista sig till att se detta ur ett främlingsfientligt perspektiv.