Regionala beslut för lodjursjakt

Nu är de ändrade föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur klara.
Textstorlek:

Nu är de ändrade föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur klara. De ändrade föreskrifterna är ytterligare ett led i regionaliseringen av rovdjursförvaltningen, i linje med riksdagens beslut i december 2013 och börjar gälla från den 7 november 2014. Föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur har setts över och anpassats till en regional förvaltning. Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan Naturvårdsverket delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelsen. Föreskrifterna för licensjakt på lodjur sätter ramarna för de beslut länsstyrelserna då får fatta, till exempel när det gäller jakttid, vilka djur som får fällas, jaktledarens ansvar och användning av fångstredskap under licensjakten.
– Föreskrifterna är ett steg på vägen mot en regionalisering av rovdjursförvaltningen. Vi behöver också få fastställda inventeringsresultat för lodjur, fastställda miniminivåer och förvaltningsplanen på plats för att därefter ta ställning till frågan om delegation av rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till de län som uppfyller kriterierna, säger Hanna Ek jurist på Naturvårdsverket.