Nordic Iron Ore får 58 miljoner

Textstorlek:

Förutom den riktade emissionen till Innlandsinnovation AB och bolagets största ägare Bengtssons Tidnings AB, så tecknades aktier för över 18 miljoner kronor i företrädesemissionen. Genom den riktade och företrädesemissionen tillförs Nordic Iron Ore cirka 58,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 91 procent med och utan företräde. Meddelande om tilldelning för teckning utan företräde sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.