Dalaföretag vill växa

Textstorlek:

Svenska små och medelstora företag vill växa och deras förnyelseförmåga är stark. Sammanlagt 41 procent av företagen i Dalarna vill växa genom ökad omsättning, 40 procent genom ökad lönsamhet och 18 procent genom ett ökat antal anställda. Det största hindret för tillväxt anses vara konkurrens från andra företag (25 procent).