Matematik och skola i fokus

Högskolan Dalarna arrangerar konferens MaVi 20, Mathematical Views, i Falun. Under tre dagar samlas deltagare från hela världen. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Deltagare från hela världen samlas på Högskolan Dalarna för att stärka, utmana och utveckla forskning i matematikdidaktik, 29 september till 1 oktober. Högskolan Dalarna arrangerar konferens MaVi 20, Mathematical Views, i Falun. Under tre dagar samlas deltagare från hela världen för att stärka, utmana och utveckla forskning i matematikdidaktik med fokus på affektiva frågor.

 

Ett högaktuellt ämne då det i internationella tester (PISA och TIMSS) framkommer att många elever inte klarar matematiken. Tre plenum föredrag presenteras under dagarna av Peter Liljedahl (Kanada), Günter Törner (Tyskland), och Jeppe Skott (Sverige/Danmark). På lång sikt kommer konferensen ur ett svenskt perspektiv att leda till att berika och utveckla den svenska forskningen, bidra till den ökade kunskapen om skola och matematik, stärka nätverk och skapa nya forskningskontakter. Konferensen som i år har 20-års jubileum finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.