Föreskrifter för licensjakt på varg klara

Naturvårdsverkets föreskrifter är ett steg mot en regionaliserad rovdjursförvaltning. Foto: Länsstyrelsen
Textstorlek:

Naturvårdsverket har färdigställt nya föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg. Föreskrifterna, som träder i kraft den 27 september är ett steg på vägen mot en regionaliserad rovdjursförvaltning.

 

 

De nya föreskrifterna behövs för att rovdjursförvaltningen ska kunna regionaliseras, i linje med riksdagens beslut i december 2013.

Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan Naturvårdsverket delegera licensjakt på varg till länsstyrelsen. Föreskrifterna för licensjakt på varg sätter ramarna för de beslut länsstyrelserna då får fatta, till exempel när det gäller jakttid, vilka revir som får ingå i jakten och genomförandet av jakten.

– Naturvårdsverket arbetar för att få alla delar på plats för att kunna delegera beslutsrätten när det gäller licensjakt på varg och även lodjur till länsstyrelserna i höst. Föreskrifter är en av flera delar som skapar förutsättningar för att genomföra riksdagens beslut. Under oktober ska vi fastställa miniminivåer och förvaltningsplaner för rovdjuren, berättar Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

När Naturvårdsverket delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till de länsstyrelser som uppfyller kriterierna fattar länet egna beslut om licensjakt.

– För att en delegering av licensjakten till länsstyrelsen ska kunna ske krävs att Naturvårdsverket har fastställt miniminivåer för varg och att antalet vargföryngringar ska överstiga miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. En föryngring är en varghona som har eller har haft valpar, säger Christer Pettersson.

Naturvårdsverket