Fastighetsaffärer vecka 37

Textstorlek:

Vansbro

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Vansbro 1:12

Adress: Västergatan 2, 78050 Vansbro

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Thorvall, Helena Birgitta

Överlåtare: Thorwall, Lars

Överlåtare: Thorwall, Helena

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Vansbro Ovanheden 32:14

Adress: saknas

Pris: 101 000 kr

Förvärvare: Andersson, Aron Per-Erik

Överlåtare: Staten Allmänna Arvsfonden

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Ovanheden 32:15

Adress: saknas

Pris: 240 000 kr

Förvärvare: Jonback, Anna Maria

Förvärvare: Vennerström, Hans Erik Magnus

Överlåtare: Staten Allmänna Arvsfonden

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Vansbro 1:32

Adress: Skolgatan 13, 78050 Vansbro; Fler adresser finns

Fastighet: Vansbro Vansbro 1:33

Adress: saknas

Pris: 565 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Lars Johan Patrik

Förvärvare: Nirs, Liv Karin Linnéa

Överlåtare: Karlsson, Kurt-Lennart

Överlåtare: Karlsson, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Kvarnåker 1:18

Adress: Baggvägen 40, 78051 Dala-Järna

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Hellman, Maria Lovisa

Överlåtare: Isaksson, Per Åke

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Vansbro Rågsveden 45:2

Adress: saknas

Pris: 875 000 kr

Förvärvare: Nilsson, Nils Jan Ragnar

Överlåtare: Halvarsson, Anna Malin Maria

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Ovanheden 2:11

Adress: saknas

Pris: 575 000 kr

Förvärvare: Johansson, Olof Mikael

Överlåtare: Staten Allmänna Arvsfonden

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Vansbro Rutån 9:4

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Birgitta Raible

Överlåtare: Wik, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Nederborg 55:3

Adress: Skolvägen 5, 78053 Nås

Pris: 290 000 kr

Förvärvare: Olsson, Fäktar Lars Göran

Förvärvare: Skantz, Lina Maria

Överlåtare: Lidström, Ruth

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Öje 82:2

Adress: Fallvägen 9, 78061 Öje

Pris: 195 000 kr

Förvärvare: Esben Riis Nilsen

Överlåtare: Weddes Dödsbo, Sigrid

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Bjuråker 17:6

Adress: Bjuråker 78, 78291 Malung

Pris: 225 000 kr

Förvärvare: Johansson, Anette Rigmor

Förvärvare: Johansson, Stefan Gunnar

Överlåtare: Johansson, Lars Gustav

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Albacken 22:8

Adress: Albacksgatan 6, 78233 Malung

Pris: 520 000 kr

Förvärvare: Viklund, Maria Elisabeth

Överlåtare: Lövsta, Lars Håkan Viktor

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Östra Fors 20:33

Adress: Skommarvägen 1, 78275 Malungsfors

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nygårdhs, Eva Daniella

Överlåtare: Nygårdhs, Eva Daniella

Överlåtare: Eriksson, Fall Olof Daniel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Grimsåker 6:24

Adress: Ågatan 25, 78291 Malung; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jonsson, Kurt

Förvärvare: Jonsson, Inger Gunvor

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Hole 23:3

Adress: Upplagsvägen 3, 78235 Malung

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: Reuterwall, Dag Mikael

Överlåtare: Cancerfonden

Överlåtare: Hjärt-Lungfonden

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Gärdås 56:1

Adress: Gärdås 197, 78290 Malung

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Zakrzewska, Karolina

Överlåtare: Söderbäck, Barbro

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 14:67

Adress: Fräkenvägen 51, 78067 Sälen

Pris: 1 450 000 kr

Förvärvare: Trotzig, Karl Anton

Överlåtare: Snötoppen Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 5:106

Adress: Kransvägen 12, 78067 Sälen

Pris: Gåva

Förvärvare: Grandell, Tommy Lars Gustav

Förvärvare: Grandell, Ida Johanna

Överlåtare: saknas

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Heden 26:5

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Eriksson, Bo Magnus

Överlåtare: Karelius, Bo Lennart

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Kyrkby 3:11

Adress: Lönnstigen 3, 78068 Transtrand

Pris: Gåva

Förvärvare: Hallström, Ingegärd Carina

Förvärvare: Andersson Lindholm, Lolita Caroline

Förvärvare: Gustafsson, Paula Maria

Förvärvare: Svensson, Ylva Kristina

Överlåtare: Lindholm, Ingegärd

Överlåtare: Pettersson, Mona

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 13:81

Adress: Västra Kalvvägen 2, 78067 Sälen

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Arne, Lennart&Inger Andersson Invest Ab

Överlåtare: Hjalmarsson, Bo Yngve

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Sörsjön 2:5

Adress: saknas

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Svensson, Eva Marianne

Förvärvare: Jordenström, Christer Kent Åke

Överlåtare: Schmidt, Johnny

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 21:25

Adress: Kronstigen 1, 78067 Sälen

Pris: Gåva

Förvärvare: Elworth, Jan Morgan Gunnar

Överlåtare: Elworth, K G

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Västra Ärnäs 5:4

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Olsson, Pär Olov Andreas

Förvärvare: Olsson Sörell, John Wilhelm Gunnar

Överlåtare: Johansson, Sven Rune

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:332

Adress: Trollbäcken Hundfjället 10, 78067 Sälen; Fler adresser finns

Pris: 2 274 000 kr

Förvärvare: Brf Trollbäcken 1

Överlåtare: Daltrollet Ekonomisk Förening

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:338

Adress: Trollbäcken Hundfjället 17, 78067 Sälen; Fler adresser finns

Pris: 9 096 000 kr

Förvärvare: Brf Trollbäcken 1

Överlåtare: Daltrollet Ekonomisk Förening

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:334

Adress: Trollbäcken Hundfjället 1, 78067 Sälen; Fler adresser finns

Pris: 2 274 000 kr

Förvärvare: Brf Trollbäcken 1

Överlåtare: Daltrollet Ekonomisk Förening

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:333

Adress: Trollbäcken Hundfjället 5, 78067 Sälen; Fler adresser finns

Pris: 2 274 000 kr

Förvärvare: Brf Trollbäcken 1

Överlåtare: Daltrollet Ekonomisk Förening

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Västra Horrmund 8:16

Adress: Horrmund 124, 78069 Sörsjön

Pris: 360 000 kr

Förvärvare: Skottheim, Kjell

Förvärvare: Larsson, Lena Margareta

Överlåtare: Skottheim, Tore

Överlåtare: Skottheim, Mona

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:331

Adress: Trollbäcken Hundfjället 13, 78067 Sälen; Fler adresser finns

Pris: 2 274 000 kr

Förvärvare: Brf Trollbäcken 1

Överlåtare: Daltrollet Ekonomisk Förening

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Norrbäcken 1:20

Adress: Kyrkbyn 221, 78064 Lima

Pris: 555 000 kr

Förvärvare: Björk, Patricia Jenny

Överlåtare: Flank, Lena Alexandra

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Ersholen 15:8

Adress: Pelltäktgattu 8, 78542 Mockfjärd

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Nils Andreas

Förvärvare: Persson, Sara Karolina

Överlåtare: Bergsten, Greta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Ersholen 11:26

Adress: Ersholsvägen 69, 78542 Mockfjärd

Pris: 995 000 kr

Förvärvare: Fahlstedt, Jan Sune

Förvärvare: Rahm, Nadja Ulla-Britt

Överlåtare: Westman, Nils Conny Mattias

Överlåtare: Westman, Hanna Paulina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Heden 19:12

Adress: Tegvägen 6, 78542 Mockfjärd

Pris: 169 000 kr

Förvärvare: Fekete, Stefan-Joakim

Förvärvare: Perjons, Susanne Maria

Överlåtare: Velin, Linnéa

Överlåtare: Velin, Bertil

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Gräv 11:14

Adress: Gräv 54, 78530 Gagnef

Pris: Gåva

Förvärvare: Eklund, Thove Mari

Förvärvare: Hjelm, Kjell Joakim

Förvärvare: Hjelm, Åse-Mari

Förvärvare: Hjelm, Anne Mari

Överlåtare: Hjelm, Jack Willie

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Gråda 33:1

Adress: saknas

Pris: 275 000 kr

Förvärvare: Sigerud, Erik

Förvärvare: Ek, Malin Helen

Överlåtare: Sigerud, Karin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Gräv 13:13

Adress: Gräv 109, 78530 Gagnef; Fler adresser finns

Pris: Gåva

Förvärvare: Edvinsson, Tage Christer

Överlåtare: Olsson, Ilis Kerstin Dagny

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Gagnef Gråda 1:4

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Wall, Carina Birgitta

Förvärvare: Ax, Maria Helena

Förvärvare: Wall, Laila Therese

Överlåtare: Los, Inga-Lisa

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Gagnef Djurås 15:3

Adress: saknas

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Trollkrans, Bengt Johan

Överlåtare: Liss, Bengt Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Djurås 11:24

Adress: Kiltäppsvägen 12, 78561 Djurås

Pris: 360 000 kr

Förvärvare: Johansson, Anders Gustav

Förvärvare: Kraft, Elin Maria Linnéa

Överlåtare: Grånäs, Erik Lennart

Överlåtare: Dicksved Grånäs, Ingrid Barbro

 

▶ Specialenhet, vårdbyggnad

Fastighet: Gagnef Bodarna 4:7

Adress: Ohlsvegattu 5, 78560 Djurås

Pris: 1 750 000 kr

Förvärvare: Ström, Tomas Ingemar

Förvärvare: Arnberg, Ulla-Britt Kristina

Förvärvare: Arnberg, Hanna Kristina

Förvärvare: Arnberg, Minna Kristina

Överlåtare: Hvb-Hemmet Stationen I Gagnef Ab

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Gagnef Gåsholmen 3:21

Adress: Grillvägen 2, 78545 Björbo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Coban, Mahmut

Förvärvare: Coban, Gülbahar

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Gagnef Källbäcken 5:3

Adress: saknas

Fastighet: Gagnef Källbäcken 5:7

Adress: saknas

Pris: 280 000 kr

Förvärvare: Lindh, Claes Peter Henrik

Förvärvare: Lindh, Eva Linnéa

Överlåtare: Sjöblom, Britt Inger

 

Leksand

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Heden 4:14

Adress: Heden Lisshedsvägen 10, 79392 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Ahlfort-Bodin, Kerstin Elisabet

Förvärvare: Bodin, Erik Göran

Förvärvare: Ahlfort Änges, Erika Margaretha

Förvärvare: Ahlfort Änges, Carin Fredrika

Förvärvare: Bodin, John Erik Martin

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Edshult 3:7

Adress: Insjövägen 33, 79333 Leksand

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Fritz, Lars Gustav

Förvärvare: Magnusson, Monica

Överlåtare: Lundberg, Berit Kristina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Västannor 14:11

Adress: Västannor Punggattu 13, 79350 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Björk, Carl-Henry

Förvärvare: Törneman Björk, Malou Marie-Louise

Överlåtare: saknas

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Leksand Noret 54:2

Adress: saknas

Pris: 22 000 kr

Förvärvare: Leksand Sommarland Ab

Överlåtare: Leksands Kommun

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Leksand Östra Rönnäs 20:12

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Byström, Marita Tellervo

Överlåtare: Magnusson, Ingvar

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Söder Bergsäng 4:12

Adress: Söder Bergsäng Lindbergsvägen 38, 79390 Leksand

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Lindstrand, Bengt Rune

Förvärvare: Östling Lindstrand, Boel Mathilda

Överlåtare: Björklund, Anna-Brita

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Berg 11:9

Adress: Berg Rönnäsvägen 64, 79391 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Rindö, Louise C C E M N

Förvärvare: Turesson, Sven Christer

Överlåtare: Larsson, Lars-Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Djura 24:9

Adress: Djura Mullvägen 2, 78550 Djura

Fastighet: Leksand Djura 24:11

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Djura 55:1

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Djura 56:1

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Hedby 17:9

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Hedby 9:11

Adress: Hedby Malmesbacken 10, 78550 Djura

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Näs, Kerstin Ingrid Margareta

Överlåtare: Näs, Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Djura 24:9

Adress: Djura Mullvägen 2, 78550 Djura

Fastighet: Leksand Djura 24:11

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Djura 55:1

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Djura 56:1

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Hedby 9:11

Adress: Hedby Malmesbacken 10, 78550 Djura

Fastighet: Leksand Hedby 17:9

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Näs, Hans Lennart

Överlåtare: Näs, Kerstin Ingrid Margareta

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Leksand Helgbo 4:5

Adress: Hemre Helgbo 159, 79341 Insjön

Pris: Gåva

Förvärvare: Lundberg, Anne Dagmar Eugenia

Överlåtare: Lundberg, Dagmar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Holen 17:8

Adress: Svanvägen 10, 79340 Insjön

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Linderoth, Torvald

Överlåtare: Johansen, Georg

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Övre Heden 32:15

Adress: Skogsvägen 2, 79341 Insjön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Erkisi, Vahap

Överlåtare: saknas

Överlåtare: Erkisi, Vahap

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Leksand Limå Bruk 6:2

Adress: saknas

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Sandström, Johan Mikael

Överlåtare: Holmstedt, Birgit

 

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Fastighet: Leksand Björken 254:1

Adress: Buffils Annas Väg 30, 79360 Siljansnäs

Pris: 160 000 kr

Förvärvare: Bseiso, Ma’Ad Musallam

Överlåtare: Leksands Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Hallen 16:11

Adress: Prästhagsgattu 1, 79360 Siljansnäs

Pris: 950 000 kr

Förvärvare: Knutsson, Sigrid Birgitta

Förvärvare: Knutsson, Bengt Arne

Överlåtare: Knutsson, Fredrik

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Lundbjörken 13:2

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Nygårds, Sven Erik

Förvärvare: Claes Nygårds, Anna Margareta

Överlåtare: Storåkers, Lundahl Lillemor

 

Rättvik

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Rättvik Utanåker 7:18

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Karlsson, Anna-Karin Kristina

Förvärvare: Karlsson, Per Anders

Förvärvare: Jansson, Hans Göran

Överlåtare: Jansson, Ulla-Britt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 52:13

Adress: Lustigatu 10, 79570 Vikarbyn

Pris: Gåva

Förvärvare: Lindgren, Pontus Erik

Överlåtare: Lindgren, Monika Viola

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Nedre Gärdsjö 44:9

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Utanåker 6:16

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Utanåker 9:12

Adress: Utanåker Bystugevägen 2, 79590 Rättvik

Fastighet: Rättvik Utanåker 9:21

Adress: Utanåkers Byväg 56, 79590 Rättvik

Fastighet: Rättvik Utanåker 10:20

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Björk, Björn Harry

Överlåtare: Björk, Maria Ingegärd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 56:39

Adress: Kvarnströms Väg 12, 79570 Vikarbyn

Pris: Gåva

Förvärvare: Peres, Ragnhild Marika

Överlåtare: Peres, Boel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Haren 15

Adress: Hjort Anders Väg 24, 79533 Rättvik

Pris: 1 575 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Anna Kristina

Förvärvare: Gräsberg, Erik Joakim

Överlåtare: Andersen, Dan Göran

Överlåtare: Bengtsson, Anna Maria

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Västanå 7:17

Adress: Goliats 19, 79026 Enviken

Pris: 280 000 kr

Förvärvare: Goliats, Lars Tomas

Överlåtare: Ahlström, Rigmor Birgitta

Överlåtare: Goliats, Linda Elisabeth

 

Orsa

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 35:14

Adress: Borbosgatan 13, 79430 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Gref, Linda Marianne

Överlåtare: Gref, Lars

Överlåtare: Gref, Linda Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Stackmora 59:4

Adress: Stackmoravägen 37, 79493 Orsa

Pris: 840 000 kr

Förvärvare: Thuveson, Maria Kristina

Förvärvare: Gängel, Konstantin Benedikt

Överlåtare: Björsell, Hans

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Kallmora 30:1

Adress: saknas

Pris: 1 253 000 kr

Förvärvare: Bergkvist, Erik Martin

Överlåtare: Källberg, Björn Sven-Åke

Överlåtare: Källberg, Eva Annie

 

Älvdalen

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Nornäs 44:3

Adress: Nornäsvägen 12, 78069 Sörsjön

Pris: Gåva

Förvärvare: Lindeborg, Barbro Anne-Helene

Överlåtare: Rydén, Lars Åke Emanuel

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Evertsberg 106:26

Adress: Dysbergsvägen 35, 79691 Älvdalen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jansson, Star Alf Torbjörn

Förvärvare: Jansson, Star Erik Sivert

Förvärvare: Stål, Star Doris Inga-Lill

Förvärvare: Jansson, Star Emma Gull-Britt

Förvärvare: Jansson, Star Sten Arnold

Förvärvare: Jansson, Star Allan Herbert

Överlåtare: Jansson, Ingrid Martina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Evertsberg 71:22

Adress: Guligsvägen 15, 79691 Älvdalen

Pris: Gåva

Förvärvare: Martinsson, Lars Jonas

Överlåtare: Larsson, Fritz Uno

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Rånäs 1:11

Adress: Dragonsvägen 5, 79699 Älvdalen

Pris: Gåva

Förvärvare: Karlsson, Åsa Maria

Överlåtare: Karlsson, Hilda Viola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Blyberg 39:5

Adress: Klittvägen 61, 79691 Älvdalen

Pris: 425 000 kr

Förvärvare: Ädling, Eva Irene

Överlåtare: Lidfors Arkeberg, Vera

Överlåtare: Lidfors, Kjell

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Gåsvarv 14:10

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Gåsvarv 14:11

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Boesen, Jörgen

Överlåtare: Mannfalk, Maria

Överlåtare: Boesen, Jorgen

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Liden 12:5

Adress: Båtplatsvägen 6, 79690 Älvdalen

Pris: 1 625 000 kr

Förvärvare: Nygårds, Bill Christer

Förvärvare: Nygårds, Lisbeth Margareta

Överlåtare: Reif, Iris Gabriella

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Blyberg 39:21

Adress: Klittvägen 64, 79691 Älvdalen

Pris: Gåva

Förvärvare: Eriksson, Gunnel Birgitta

Överlåtare: Ädling, Iréne

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Evertsberg 13:11

Adress: Tomolsvägen 6, 79691 Älvdalen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Lena Anne-Louise

Överlåtare: Andersson, Ulla

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Älvdalens Kyrkby 16:8

Adress: Dysvägen 8, 79630 Älvdalen

Fastighet: Älvdalen Älvdalens Kyrkby 16:9

Adress: saknas

Pris: 1 375 000 kr

Förvärvare: Forsberg, Bo Ronnie

Överlåtare: Ekman, John Vincent

Överlåtare: Ekman, Inger Marianne

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Storbo 1:53

Adress: Storbo 402, 79091 Idre

Pris: 83 000 kr

Förvärvare: Åsmund Hansen, Per

Överlåtare: Storbo Mark&Bygg Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 18:47

Adress: Björnliden 138, 79091 Idre

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sandh, Karl Gunnar Christer

Överlåtare: Sand, Karl Allan

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Storbo 46:7

Adress: saknas

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Alfredsson, Bo Lennart

Överlåtare: Liikala, Marko Kalevi

Överlåtare: Kvernmo, Anette Helen

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 79:12

Adress: Västibyn 11, 79090 Särna

Pris: 325 000 kr

Förvärvare: Ersson, Stig Anders

Överlåtare: Lind, Roger

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Storbo 3:11

Adress: saknas

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Liechti, Annemarie

Förvärvare: Liechti, Peter

Överlåtare: Svenjeby, Pei Fang

 

Smedjebacken

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Smedjebacken Gubbo 1:14

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Jonsson, Hans Nils Daniel Gottfrid

Överlåtare: Steen, Susanne Björnsdotter

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Hagge 1:175

Adress: Johan Pers Väg 13, 77190 Ludvika

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Jansson, Gunilla Marie Elisabet

Överlåtare: Andersson, Åsa

Överlåtare: Palojärvi, Vesa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Björsbo 1:16

Adress: Björsbo 7, 77793 Söderbärke

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Hjelm, Lars-Olov

Förvärvare: Hjelm, Rigmor Marie

Överlåtare: Johansson, Rune

Överlåtare: Jennlinger, Gun

 

▶ Industrienhet, annan tillverkningsindustri

Fastighet: Smedjebacken Västerby 24:7

Adress: Fabriksvägen 6, 77760 Söderbärke

Pris: 507 000 kr

Förvärvare: Made Entreprenad I Söderbärke Ab

Överlåtare: Made Trading Handelsbolag

 

Mora

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Garsås 247:4

Adress: Lindvägen 42, 79298 Garsås

Pris: Gåva

Förvärvare: Molin, Lennart Lars-Göran

Överlåtare: Molin, Inis Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Vattnäs 96:12

Adress: saknas

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Olsson, Charin

Förvärvare: Nordin, Johan

Överlåtare: Strasser, Daniel Stefan

Överlåtare: Schmid, Selina Magali

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Mångberg 56:2

Adress: Yttre Lövberg 13, 79290 Sollerön

Pris: 160 000 kr

Förvärvare: Berg, Siri Gun Yvonne

Överlåtare: Eriksson, Ewa Zofia

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Gruddbo 197:83

Adress: Söderviksvägen 67, 79290 Sollerön

Pris: 395 000 kr

Förvärvare: Svärd, Glenn Alexander

Förvärvare: Åsenlund, Inger Marita Elisabet

Förvärvare: Åsenlund, Rosita

Överlåtare: Morin, Annika Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Gävunda 14:15

Adress: Stationsvägen 7, 79292 Mora

Pris: 65 000 kr

Förvärvare: Larsson, Kjell Ronny

Förvärvare: Erlingsdottir Larsson, Thorunn

Överlåtare: Knutsson, Karin

Överlåtare: Knutsson, Hans Göran

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Rothagen 133:2

Adress: Märnäsvägen 47, 79290 Sollerön

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Olsson, Mats Agne Ingmar

Förvärvare: Olsson, Sonja Carina

Överlåtare: Jons, Arne

Överlåtare: Jons, Ulla

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Noret 84:3

Adress: Solvägen 10, 79250 Mora; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ädlings Dödsbo, Karin Linnéa

Överlåtare: Ädling, Karin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Östra Storbyn 16:2

Adress: Granholmen 1, 79296 Våmhus

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Persson, Kerstin Inger Elisabet

Förvärvare: Persson, Leif Erik Arne

Överlåtare: Löf Karlsson, Inger Marianne

Överlåtare: Löfgren, Jan Åke

Överlåtare: Svensk, Monica Katarina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utanmyra 132:3

Adress: Gesundavägen 73, 79290 Sollerön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Rydberg, Ulf Sune

Överlåtare: Rydberg, Sune

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Gruddbo 197:101

Adress: Bliktvägen 5, 79290 Sollerön

Pris: 320 000 kr

Förvärvare: Hård Af Segerstad, Anders

Förvärvare: Kjellin, Anna Stina

Överlåtare: Chamberlain, Susanna

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 43:141

Adress: Ljungvägen 2, 79237 Mora

Pris: 3 250 000 kr

Förvärvare: Hermansson, Lars Daniel Kristofer

Förvärvare: Hermansson, Josefina Karin

Överlåtare: Kjellstenius, Maria Theresia Amelie

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Västra Storbyn 59:10

Adress: Lissolbacksvägen 8, 79296 Våmhus

Pris: 240 000 kr

Förvärvare: Sjöberg, Karl Håkan

Överlåtare: Kråkberg Sjöpark Aps

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 36:24

Adress: Väståkersvägen 10, 79237 Mora

Fastighet: Mora Morkarlby 92:22

Adress: saknas

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Erik Håkan

Förvärvare: Julin, Elvy Mona Birgitta

Överlåtare: Drändj, Monica

Överlåtare: Drändj, Sven-Erik

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Korsnäs 1:155

Adress: Lärarvägen 3, 79144 Falun

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Andersson, Anna-Karin Lillemor

Förvärvare: Norlander, Sverker Jonas

Överlåtare: Bennhult, Karin

 

▶ Specialenhet, vårdbyggnad

Fastighet: Falun Främsbacka 1:11

Adress: Östborn 60, 79196 Falun

Pris: 3 196 000 kr

Förvärvare: Camp Change Ab

Överlåtare: Närsjögläntans Hvb-Hem Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:117

Adress: Britta Hazelius Väg 43, 79155 Falun

Pris: 366 000 kr

Förvärvare: Wilke, Måns Johan

Förvärvare: Lång, Helena Elisabet

Överlåtare: Lilla Källviken Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hammaren 13

Adress: Vimmelmoravägen 14D, 79161 Falun

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Idre, Emma Helene

Förvärvare: Holmström, Johan Carl Peter

Överlåtare: Bostadsrättsföreningen Globen

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hammaren 15

Adress: Vimmelmoravägen 14A, 79161 Falun

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Linda Ulrika Birgitta

Överlåtare: Bostadsrättsföreningen Globen

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Slätta 8:21

Adress: Stångtjärnsvägen 247, 79174 Falun

Pris: 2 040 000 kr

Förvärvare: Boùthius, Mari Helena

Överlåtare: Pepic, Edisa

Överlåtare: Pepic, Sead

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vallmora 55:15

Adress: Måsvägen 21, 79194 Falun

Pris: 1 845 000 kr

Förvärvare: Hermansson, Stefan Mikael

Förvärvare: Hermansson, Lena Veronica Marie

Överlåtare: Näslund, Inger Margareta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Andrakebyn 2:21

Adress: Slätberget 33C, 79195 Falun

Pris: 625 000 kr

Förvärvare: Runevad, Lars Bernt

Förvärvare: Runevad, Emelie Maria

Överlåtare: Rendalen, Tomas Hjalmar

Överlåtare: Rendalen, Ann-Sofie Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Lilla Näs 25:53

Adress: Gärdesvägen 10, 79147 Falun

Pris: 890 000 kr

Förvärvare: Sarhatlic, Ismeta

Förvärvare: Sarhatlic, Razim

Överlåtare: Perssons Dödsbo, Marika Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Lilla Näs 2:11

Adress: Backbergsvägen 47, 79147 Falun

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Tingnert, Ulf Magnus

Förvärvare: Näs, Elin Maria

Överlåtare: Sund, Holger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Lilla Näs 25:55

Adress: Gärdesvägen 6, 79147 Falun

Pris: 1 775 000 kr

Förvärvare: Lindström, Carl Anders Olof

Förvärvare: Persson, Johanna Karin Linnea

Överlåtare: Backlund, Malin

Överlåtare: Crooks, Cameron

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Stora Näs 1:113

Adress: Hosjöstrand 43, 79147 Falun

Pris: 1 375 000 kr

Förvärvare: Nordström, Sara Helena

Överlåtare: Arvidsson, Lars Henrik

Överlåtare: Dahlberg, Anne Christine

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Lilla Näs 2:70

Adress: Hosjöstrand 147, 79147 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Tommy Kent Gustav

Överlåtare: Larsson, Tommy Kent Gustav

Överlåtare: Larsson, Anna Josefin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Danholn 17:44

Adress: Källvägen 3, 79015 Sundborn

Pris: Gåva

Förvärvare: Jansson, Sanna Karin Kristina

Förvärvare: Eriksson, Christer Kjell Ove

Överlåtare: Jansson, Karl Tore

Överlåtare: Jansson, Kerstin Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sandsberg 6:89

Adress: Tallvägen 6, 79015 Sundborn

Pris: 3 210 000 kr

Förvärvare: Eldh, Jenny Sofie Eleonora

Förvärvare: Eldh, Jan Marcus

Överlåtare: Goodholm, Kerstin Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Borgärdet 3:23

Adress: Västeräng 6, 79023 Svärdsjö

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Larsson, Jan Åke Torbjörn

Överlåtare: Norell, Kerstin Annika

Överlåtare: Vennerström, Leif Anders Kennet

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Svärdsjö-Kvarntäkt 3:6

Adress: Kvarntäkt 719, 79024 Toftbyn

Pris: 295 000 kr

Förvärvare: Lindholm, Maria Viktoria

Förvärvare: Olsson, Bengt Axel

Överlåtare: Wiklund, Stig-Åke

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Övertänger 10:8

Adress: Övertänger 310, 79026 Enviken

Pris: 2 300 000 kr

Förvärvare: Asplund, Carina Viola

Förvärvare: Osmund, Åke Niclas

Överlåtare: Haeger, Paula

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Gopa 27:18

Adress: Häll-Eriks Väg 48, 79022 Sågmyra

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Sjögren, Mats Håkan

Förvärvare: Wesslén, Britt-Marie Kristina

Överlåtare: Sjögren, Clas-Göran

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Falun Vrebro 18:1

Adress: Tallholsvägen (21)

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Chrysoulakis, Ana Maria

Förvärvare: Chrysoulakis, Efstratios

Överlåtare: Staten Länsstyrelsen

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Bro 1:11

Adress: Tunavägen 230C, 78462 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Haldis Iris Elisabeth

Överlåtare: Larsson, Stig Axel Lennart

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Borlänge Lennheden 54:6

Adress: saknas

Pris: 14 000 kr

Förvärvare: Andersson, Bo Roger

Överlåtare: Åsander, Erik Ingemar

Överlåtare: Åsander, Kerstin Ingegärd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Bältet 4

Adress: Bältargatan 3A, 78436 Borlänge

Pris: Gåva

Förvärvare: Rangli, Maj Yvonne Ann-Kristin

Överlåtare: Aspman, Ingeborg Maria (Maja)

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Fältspaten 7

Adress: Glimmergatan 10, 78443 Borlänge

Pris: 1 620 000 kr

Förvärvare: Englund Sarkees, Anna Helena

Överlåtare: Kamppinen, Sirkka Liisa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Svärdsjö 21:4

Adress: Yttre Svärdsjö 10, 78191 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Notes, Sven Jörgen

Överlåtare: Notes, Sven Helmer

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Järpbo 8:3

Adress: Järpbo 66, 78193 Borlänge

Pris: Gåva

Förvärvare: Olsson, Malin Ida Sofie

Överlåtare: Olsson, Mikael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Skolbänken 3

Adress: Bågsträngsgatan 2, 78462 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Karl Jan

Överlåtare: Andersson, Jan

Överlåtare: Karlsson, Ulrika

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Borlänge Svartpepparn 6

Adress: Griftegatan (3)

Pris: 260 000 kr

Förvärvare: Ohrzén, Jan Robert

Förvärvare: Hermansson, Ulrica Kristina

Överlåtare: Borlänge Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Rodret 2

Adress: Årbyvägen 103, 78437 Borlänge

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Norman, Karl Henry Rikard

Förvärvare: Siggman, Marie Mary Linnea Therése

Överlåtare: Ericsson, Anna Catharina

Överlåtare: Ericsson, Sture

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Löjan 5

Adress: Logevägen 19, 78474 Borlänge

Pris: 1 665 000 kr

Förvärvare: Åkerlund, Maria Birgitta

Överlåtare: Blomberg, Ann-Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Ornäs Kvarn 1:30

Adress: Björkvägen 16, 78477 Borlänge

Pris: 2 150 000 kr

Förvärvare: Fridberg, Ann-Christine

Förvärvare: Eriksson, Lars Daniel

Överlåtare: Trygg Famn Ab

 

Säter

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Säter Kråkmyra 3:10

Adress: Klevbergsvägen 136, 78395 Gustafs

Pris: 0 kr

Förvärvare: Jones, Malin Monica

Förvärvare: Pettersson, Anna Marita

Överlåtare: Perssons Dödsbo, Karin Viola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Mora 23:6

Adress: Odalvägen 1, 78350 Gustafs

Pris: 1 225 000 kr

Förvärvare: Albertsson, Cecilia Rebecka

Förvärvare: Moberg, Hans Johan Adrian

Överlåtare: Granvold, Jonny

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Tuvan 2

Adress: Tegvägen 12, 77634 Hedemora

Pris: 723 000 kr

Förvärvare: Björk, Anna Veronika

Förvärvare: Olsén, Lars Krister

Överlåtare: Karlsson, Christer

Överlåtare: Lindström, Kristina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Vikbyn 49:2

Adress: Vikbyn 109, 77691 Hedemora; Fler adresser finns

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Bergh, Rose-Marie

Överlåtare: Westlund, Jon

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Hedemora-Västerby 1:156

Adress: Kullbergsvägen 3, 77693 Hedemora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jingstedt, Mathias Kjell-Åke

Överlåtare: Jingstedt, Sandra Angelica

Överlåtare: Jingstedt, Mathias Kjell-Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Kuppgården 6:9

Adress: Guldringen 19, 77698 Garpenberg

Pris: 575 000 kr

Förvärvare: Andersson, Karl Christer

Förvärvare: Andersson, Eva Helena

Överlåtare: Munck, Mie

Överlåtare: Munck, Niklas Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Mullbäret 2

Adress: Lingonstigen 3, 77636 Hedemora

Pris: 770 000 kr

Förvärvare: Lindeberg, Anna Madeleine

Överlåtare: Nordman, Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Norra Moren 1:2

Adress: Moren 221, 77692 Hedemora

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Per Mats

Förvärvare: Holmberg, Maria Margaretha

Överlåtare: Morén, Gunborg Linnéa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Ekevallen 8:1

Adress: Ekevallen 241, 77697 Dala-Husby

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Pöllänen, Pekka Juha Kullervo

Förvärvare: Pöllänen, Tuija Birgitt Hannele

Överlåtare: Blom, Lilian Yvonne

Överlåtare: Blom, Tore Bobbie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Övernora 27:1

Adress: Övernora 207, 77696 Dala-Husby

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Ek, Kurt Erik

Förvärvare: Ek, Carina Ulrica

Överlåtare: Life Cooperation Sweden Ab

 

Avesta

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Nybyhagen 2

Adress: Nybyvägen 57, 77435 Avesta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Rolf Hilding

Överlåtare: Eriksson, Monica

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Rudu 5:10

Adress: Rudu 105, 77499 By kyrkby

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lindgren, Lena Kristina

Förvärvare: Lindgren, Carl Håkan Viktor

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Folkärna Prästgård 1:2

Adress: Lund 105, 77595 Folkärna

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Furne, Nils Erik Tobias

Överlåtare: Sundquist, Malin Sofi Agnes

Överlåtare: Furne, Nils Erik Tobias

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Västanfors 4:177

Adress: Middagsgränd 4, 77497 Fors

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Öhrn, Lars Henrik

Överlåtare: Öhrn, Lars Henrik

Överlåtare: Öhrn, Jerrica Ruth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Karlbo 2:33

Adress: saknas

Fastighet: Avesta Karlbo 2:34

Adress: saknas

Fastighet: Avesta Karlbo 2:35

Adress: Tillfället 60, 77570 Krylbo

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Holgersson, Claes Daniel

Förvärvare: Michailidou Johansson, Sofia A

Överlåtare: Landberg, Kjell Sigurd

Överlåtare: Landberg, Lisbeth Marlene

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Sonnbo 4:66

Adress: Sonnbovägen 25, 77596 Krylbo

Pris: 435 000 kr

Förvärvare: Eklund, Yvonne Kristina

Förvärvare: Gunnarsson, Magnus Tore Gunnar

Överlåtare: Eklund, Clary

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Avesta Sör Nävde 29:1

Adress: Uppsjövägen 8, 77491 Avesta

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Mur&Avjämningsteknik I Avesta Ab

Överlåtare: Eder, Nicklas Karl Johannes

Överlåtare: Heidenborg, Lina Janette

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Gonäs 15:127

Adress: Gonäsheden 5, 77194 Ludvika

Pris: 20 000 kr

Förvärvare: Ersson, Mona Anita

Överlåtare: Ersson, Erik Göran Ingemar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Persbo 64:80

Adress: Persbovägen 15, 77192 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Roland Hugo Ingvar

Överlåtare: Andersson, Aina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Persbo 64:80

Adress: Persbovägen 15, 77192 Ludvika

Fastighet: Ludvika Persbo 2:9

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Åsberg, Brittsiv Elisabeth

Överlåtare: Andersson, Roland Hugo Ingvar

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Ludvika Persbo 64:13

Adress: Hillbovägen 99, 77190 Ludvika

Fastighet: Ludvika Persbo 64:32

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Lokander, My Marie

Överlåtare: Lokander, Benny

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Hornugglan 11

Adress: Lavendelstigen 30, 77143 Ludvika

Pris: 1 650 000 kr

Förvärvare: Karlström, Margareta

Förvärvare: Karlström, Tommy

Överlåtare: Amilon, Claes-Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Bofinken 6

Adress: Lavendelstigen 3, 77143 Ludvika

Pris: 2 150 000 kr

Förvärvare: Strandberg, Jimmy Peter

Förvärvare: Almén, Johanna Carina

Överlåtare: Österlund, Ragnar

Överlåtare: Österlund, Ingrid

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Ludvika Ludvika 6:14

Adress: Svanvägen 28, 77154 Ludvika

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Haglund, Bengt Roger

Överlåtare: Ludvika Kommun

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 122:2

Adress: Brudberget Krabbsjövägen 73, 77013 Grangärde

Pris: 170 000 kr

Förvärvare: Ferneborg, Kent Stefan

Förvärvare: Holmer, Therese Elisabeth

Överlåtare: Karlsson, Karin Margareta

Överlåtare: Karlsson, Bengt Olof

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Säfsen 2:320

Adress: Hånsjön 247, 77010 Fredriksberg

Pris: 390 000 kr

Förvärvare: Levin Barkman, Rolf Tobbe

Överlåtare: Bergqvist, Sture

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sporrtorpet 3:26

Adress: Ryktarevägen 5, 77240 Grängesberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Foldefors, Gunvor Kristina

Överlåtare: Karlsson, Åke

Överlåtare: Foldefors, Gunvor

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Storslätten 5:5

Adress: Storslättsvägen 51, 77013 Grangärde

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Lind, Nils Tommy

Överlåtare: Djuplin, Håkan

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 31:3

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Anderssons Dödsbo, Sonja Eva Maria

Överlåtare: Andersson, Sonja Eva Maria

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Sunnansjö 72:6

Adress: Kallhagvägen 20, 77270 Saxdalen

Pris: 30 000 kr

Förvärvare: Nyström, Kjell Signvald

Överlåtare: Keijser, Roland Sigurd

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 31:3

Adress: saknas

Pris: 88 000 kr

Förvärvare: Lennart Andersson

Överlåtare: Anderssons Dödsbo, Sonja Eva Maria