Seger för landsbygden

Textstorlek:

”Stoppa utsläppen. Inte bilarna.”

Så står det på många centeraffischer i årets val-rörelse.

Efter helgens möte på Harpsund med allians-regeringens ledamöter har affischernas slagord också fått innehåll.

Den särskilda premien för ”supermiljöbilar”, som blivit en sådan succé att årets anslag tagit slut redan nu på sensommaren, får ett tillskott av nya pengar så att fler miljö-bilar kan säljas i år. Anslaget förlängs också till 2017. Dessutom höjs det för att bli ännu mer attraktivt.

Det andra beskedet från regeringen är att den så kallade andra generationens biodiesel ska skattebefrias fullt ut. Detta förnybara biobränsle från svensk skog är det biodrivmedel som växer snabbast i dag. Det kan tankas i vanliga dieselbilar utan problem och ger därför möjligheter till snabba ökningar av förnybara bilbränslen.

Det tredje beskedet – det som kanske fick mest uppmärksamhet när regeringen presenterade de bilrelaterade miljönyheterna – är det bonus-malus-system för bilbeskattningen som hela regeringsalliansen nu ställt sig bakom. Bonus-malus går ut på att miljövänliga bilar från och med 2017 ska få en varaktig premie som finansieras med en skatt som drabbar de mest bränsleslukande och avgasbelastande bilarna. Idén har hämtats från Frankrike, där systemet redan tillämpas.

Att regeringen valt 2017 som startår för sitt bonus-malus beror dels på att man vill få tid på sig att utforma de regelmässiga detaljerna efter svenska förhållanden, dels vill ge biltillverkarna en chans att anpassa sina produkter i en miljövänligare riktning.

Bonus-malus-systemet har Centern och Annie Lööf drivit hårt i ett par år, och det slank med som en nyhet i det idéprogram som partiet antog förra våren, fast då i skuggan av all övrig turbulens som vissa andra programförslag förorsakade. Att idén nu fått fullt genomslag i regeringspolitiken får sägas vara raskt marscherat och ett tydligt kvitto på Annies förmåga att åstadkomma politiska förhandlingsresultat.

Sist men inte minst måste ett fjärde bilbesked från regeringen nämnas, nämligen att den nuvarande bristen på laddstolpar för elbilar ska åtgärdas med ett nytt investeringsstöd på upp till halva kostnaden för laddstationer. Enligt regeringen innebär det att 10 000 fler stolpar kan byggas till 2018.

Att våra persontransporter måste bli miljövänligare nu och framtiden står utom allt tvivel. Den metod för att åstadkomma detta som regeringen nu valt, och med Centern som pådrivare, består främst av morötter. Mot detta står de rödgrönas piskor, i synnerhet Miljöpartiets: bland annat 70 öre högre bensinskatt och en särskild lastbilsskatt som skulle drabba landsbygden särskilt hårt.

Bo Pettersson