Mobil täckning ska mätas

Textstorlek:

Rättviks kommun har tillsammans med övriga 14 dalakommuner samt Landstinget Dalarna gjort en direktupphandling med Länsstyrelsen som sammanhållande part. Upphandlingsprojektet syftar till att mäta de olika operatörernas olika nät i den egna kommunen och i hela Dalarna. Det underlättar också uppföljning av kommunernas befintliga mobilavtal med Telia. Samtidigt erhålls möjlighet att information om täckning av vårdtagares boendeplats samt berörd personals täckningsförhållanden, även kommunmedborgare samt företag ska kunna ta del av denna information. Denna mätning kommer att vara mer precis än den som de olika mobilleverantörerna visar på sina hemsidor. Vi hoppas även detta kommer ge synergieffekter i form av fiberutbyggnad som då kan samutnyttjas för både mobiltelefoni och de bredbandsmål kommunerna fått på sig.

Först ut att mäta mobil täckning är Rättviks kommun där mätning kommer att ske via Dala Vatten & Avfalls Renhållningsbilar och dess upptagningsområde.