Jordbrukskrångel – svår sak att lösa

Ulf Berg (M) (närmast) Ander Ahlgren (C) Monica Lundin (FP), Tosrten Larsson (KD), Jan Lindholm (MP), Göran Johansson (V) och Peter Hultqvist (S) valdebatterade i Säter. Foto: Maria Walraven LRF Dalarna-Gävleborg
Textstorlek:

Politiker är överens om jordbruksförbättringar men vet inte riktigt hur man når dit. LRF:s valdebatt med landsbygdsfokus i Säters Folkes Hus undrade också: hur används våra gemensamma resurser?

Med den stora branden i Västmanland i näsborrarna tog Martin Moraeus, ordförande LRF Dalarna, upp följande exempel hemma på gården: Efter att sått diverse grödor kom myndigheten på besök för att kontrollera att Martin sått det han uppgett i protokollet.

– Staten lägger stora resurser på att kontrollera den enskilde, private bonden, men när man behöver statlig hjälp i större sammanhang är det ofta resursbrist, säger Martin Moraeus, som tycker perspektivet är snedvridet.

I DT den 6 augusti går Lantbrukarnas riksförbund, LRFs vice ordförande Jan Tholerus till hårt angrepp på den stora branden i Västmanland. Han menar att branden, med död, lidande och materiella skador för stora kostnader, hade kunnat släckas tidigare om räddningsledningen var på hugget och haft mer resurser.

LRF Dalarna hade bjudit in sju riksdagspartier till en valdebatt om landsbygd och lantbruk. De sju var: Ulf Berg (M), Peter Hultqvist (S), Anders Ahlgren (C), Torsten Larsson (KD), Monica Lundin (FP), Jan Lindholm (MP) och Göran Johansson (V). Lantbrukaren Peter Forslund från Djura, som skulle ha inlett med riktlinjer för dalajordbrukets framtid, och journalisten Lotta Gröning, som skulle ha agerat moderator, uteblev. Publiken, som var få, var en blandning av äldre och unga, kvinnor och män.

– Ska jag sammanfatta det hela uppstår det några märkligheter. Samtliga i jordbrukshierarkin är ganska överens om att det är för mycket krångel och byråkrati i systemet. Men att ändra på detta går tydligen inte! Jordbruket som bransch är beroende av politiska beslut. Alliansen är för en fri och konkurrensutsatt marknad, men att dalabönderna måste få samma, eller kanske bättre, förutsättningar mot sina europeiska grannar. Oppositionen vill begränsa den fria marknaden och istället slå vakt om den svenska handeln, säger Martin Moraeus och fortsätter:

– Ingen av politikerna, förutom Ulf Berg, är några jordbrukspolitiska experter, och frågan är vad politikerna egentligen kan bidra med.

– De flesta har ganska vaga uppfattningar om vad det handlar om och i den situationen blir det politiska budskapet lite av ett mantra istället för konkreta förslag. LRF kan som remissinstans hjälpa politikerna, samtidigt som vi måste vara försiktiga i det förhållandet, säger Martin Moraeus.

Mötet avslutades med ja- och nejfrågor. En fråga som kom upp handlade om att äga och skydda skogen. Många privata mindre skogsägare kan känna överkörda när myndigheter kommer på besök.

– Allt som staten gör som inkräktar är fel. Ska skog avsättas och skyddas ska det göras på frivillig väg.