Dalasvepet

Textstorlek:

I dag börjar Dalasvepet, Dalarna i korthet från länets kommuner. Vad vill du läsa från din kommun? Mejla en kort nyhet, gärna med bild, eller ett tips till mats.lindstrom@sveagruppen.se.
Det går också bra att ringa till oss i Borlänge, 0243-21 30 80.

ÄLVDALEN Förra veckan flyttade de asylsökande som bott i Trängslet i Älvdalens kommun vidare till andra boenden i Dalarna och Värmland. Även de cirka 300 asylsökande som evakuerades från branden i Norberg har fått återvända. Migrationsverket har lämnat tillbaka området till försvarsmakten och den övningsverksamhet som dragit igång där. Skulle Migrationsverket åter få akut behov av boende kan Trängslet bli aktuellt igen men i dagsläget finns inget nytt avtal med försvarsmakten om asylboende i Trängslet.

ORSA Koppången har i en omröstning på WWF:s hemsida utsetts till Dalarnas svenska pärla. Koppången ligger cirka 3 mil norr om Orsa och är ett av Sveriges mest värdefulla myrlandskap. Tidigare i år återinvigdes naturreservatet efter att upprustningar skett, bland annat finns nu en ny entré till reservatet längs E45:an, med ny informationsskylt och rastplats.

MORA På lördag körs för åttonde året och är öppet för veteran och entusiastfordon. Rallyt går i huvudsak på Sollerön med en avstickare till fastlandet. Start och mål vid hembygdsgården på Sollerön. På kvällen en rallysupé för deltagarna. Frågor besvaras av Anders Nyström 070-566 17 88.

RÄTTVIK Rättviks kommun har tillsammans med övriga dalakommuner och Landstinget Dalarna gjort en direktupphandling med Länsstyrelsen som sammanhållande part. Syftet är att mäta de olika operatörernas nät runt om i Dalarna. Uppföljningen av kommunernas mobilavtal blir då lättare samt täckningsförhållanden för vårdtagare och kommunens personal tydliggörs. Mätning blir mer precis än den som de olika mobilleverantörerna visar på sina webbplatser. Mätningen ska göras med sopbilar.

LEKSAND Kommunens hemtjänst har nu konkurrens av en ny privat aktör. Företaget drivs av Anneli Petterson och Ramón Pérez som tillsammans har många års erfarenhet av äldreomsorg.

I snart tre år har det varit möjligt att välja sin egen hemtjänstutförare i Leksands kommun. Syftet med valfrihetssystemet är att erbjuda hemtjänsttagaren större inflytande över den omsorg som beviljas.

GAGNEF Gagnefs kommun har tillsammans med Leksand och Rättviks kommun tecknat avtal med Dalaenergi om utbyggnad av fibernät i kommunen. Projektet delfinansieras med EU-medel.

VANSBRO Det blev en lyckad träff med fritidshusägarna i kommunen när 115 personer kom i projektet ”Utmaningen”. Frågorna handlade om sophämtning, vindkraft, hastighetsgränser på vägar, tomtmark, vilka jobb som kan bli lediga i kommunen framöver. Från kommunens sida ser man de som äger fastigheter i kommunen som viktiga framtida idégivare, ambassadörer, arrangörer, företagare eller till och med inflyttare.

FALUN Falu kommun och Borlänge kommun vill bidra till utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna i regionen. Nu söker vi er som vill driva arbetet framåt tillsammans med oss inom områdena film, musik och spel. Projektet berör områdena musik, film och spel och fokus kommer att ligga på hur dessa branscher ytterligare kan stärkas och skapa nya arbetstillfällen samt ge attraktionskraft till regionen som en spännande och kreativ plats att leva, bo och jobba på.

BORLÄNGE VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten. Från den 1 september 2014 kan du som Borlängebo få meddelanden om fara direkt i din telefon. En större del av befolkningen ska kunna nås om det uppstår en krissituation eller större händelse vilket också ökar säkerheten i samhället. Det var i samband med den stora branden i Västmanland i augusti 2014 som det nya systemet sattes på prov genom att SMS skickades ut med VMA till berörda invånare.

LUDVIKA SCB har presenterat officiella uppgifter om folkmängden i Sverige den 30 juni 2014. Under första halvåret ökade Ludvika kommun med 200 personer till 25 912 invånare, en förändring med 0,8 procent.

– Vi är på rätt väg. Ökningen under 2014 beror på fler födda, fler inflyttade, färre dödsfall och färre utflyttade. En mycket sällsynt händelse är det positiva födelsenettot på 19 personer. Det är fantastiskt roligt att läsa dessa siffror, summerar kommunchef Thomas Lagerström.

SMEDJEBACKEN Med 11 nya kommuninvånare ökar Smedjebackens kommuns invånarantal till 10 702 det första halvåret 2014. Det visar SCB:s statistik som presenterades den 13 augusti.

Fler personer har flyttat in i kommunen under första halvåret 2014, totalt har 266 personer flyttat hit och 241 personer har flyttat här ifrån. 43 nyfödda barn har kommit till världen och 59 personer har avlidit.

MALUNG/SÄLEN Det finns idag ett avtal mellan Fiskarhedens sågverk och Rush Rail om att årligen transportera 250 000 kubikmeter sågade trävaror utefter Västerdalsbanan. Förslaget är att det under en period på ett år sker lastning vid Malungs järnvägsstation på den västra sidan av järnvägsspåret. Detta samtidigt som terminalen i Malungsfors återställs och järnvägen mellan Malung – Malungsfors rustas upp. Ambitionen är att trafiken ska komma igång redan den 1 september.

SÄTER Sedan en vecka finns ett nytt trafiksystem inom kollektivtrafiken i hela Dalarna. Det innebär att vissa linjer läggs om samt att vissa linjer försvinner och andra tillkommer. Att denna stora omläggning sker precis innan vår skolstart skapar självklart en viss oro hos berörda föräldrar och deras barn. Under veckan beräknar vi dock att få ut brev som beskriver färdvägen till och från skolan för de barn som är beviljade skolskjuts. Skolskjuts är ju lite mer än vanlig linjetrafik. Om ni senast fredag inte har fått ut ett brev som beskriver färdvägen ber vi er omgående att kontakta oss på 0225-550 00 alt.sbn@sater.se

HEDEMORA Länsstyrelsen Dalarna vill uppmärksamma alla i kommunen att följa brandriskprognoser som gäller för länet. Gårdagens värden har nu höjts och det råder eldningsförbud i de flesta kommuner. Det innebär att det i merparten av Dalarna just nu, är förbjudet med all form av öppen eld i skog och mark. Eldningsförbudet har utfärdats på grund av att det är extremt torrt i marken just nu. De kommuner som inte har eldningsförbud är i skrivande stund norra Mora, Orsa och Älvdalen.

AVESTA Nu kan Avestaborna bada på Holmen igen. Efter nya provtagningar vid badet, visar analysen av de prover som tagits, att badvattnet utanför Gamla Byn åter är badbart. Det var i förra veckan som Avestaborna avråddes från att bada på Holmen, sedan det visade sig att badvattnet innehöll höga halter av två olika tarmbakterier. Men nu har alltså nya provet tagits och analyserats, och de säger att vattnet åter är badbart. Vad som orsakat de höga halterna är dock fortfarande okänt. En orsak kan ha varit den näst intill extrema sommarvärmen.