Tidig rötmånad

Textstorlek:

Rötmånaden kom tidigt i år – i den politiska journalistiken.

Närmare bestämt inleddes den lördagen före Almedalen, någon gång på förmiddagen.

Då gick nämligen radions Dagens eko ut med följande braskande telegram:
”Tre av alliansens partier skulle åka ur riksdagen om förstagångsväljarnas röster avgjorde. Bara Moderaterna blir kvar, visar en undersökning från Örebro universitet där 1 500 förstagångsväljare blivit tillfrågade. – – – Feministiskt initiativ skulle komma in i riksdagen.”

Att ett universitet på det här sättet pejlar vartåt årets förstagångsväljare lutar inför höstens val är naturligtvis i sin ordning. Men att det sedan presenteras i nyhetsform i public service nästan som om det skulle kunna hända i verkligheten, det är inte okej.

För om det är någonting som vi med hundraprocentig säkerhet kan förutsäga inför det kommande valet, så är det att just det resultatet, förstagångsväljarnas resultat, inte kommer att framträda på dataskärmarna under valnatten i september.

Det är ju nämligen inte bara förstagångsväljarna som har rösträtt. Tvärtom är Sverige en så utvecklad demokrati att man får rösta mer än en gång i livet. Man får rösta så länge man lever.

För att radioekots tes om förstagångsväljarnas suveräna avgörande av riksdagsvalet över huvud taget ska kunna bli verklighet måste flera förutsättningar uppfyllas, några av dem helt osannolika.

För det första måste alla röstberättigade som redan gått till valurnorna först avlida. Med tanke på att förra valets förs­tagångsväljare är 22 år i dag, så lär det nog dröja minst 80 år innan de mest seglivade av dessa har gått hädan. Enligt de flesta nutida demografiska beräkningarna antas allt fler människor bli 100 år eller äldre.

För det andra måste det här årets förstagångsväljare ha exakt samma åsikter om drygt 80 år. De får inte ändra sig.

För det tredje måste alla som är yngre än årets yngsta röstberättigade, det vill säga alla tillkommande förstagångsväljare, förvägras sin rösträtt.

Och för det fjärde skulle årets förstagångsväljare ändå inte få rösta om 80 år om de hade röstat någon gång förut, typ i år. För då skulle de ju inte vara förstagångsväljare längre.

Säkert har ni fattat långt innan ni hunnit läsa ända hit hur urbota korkat det var att i ett nyhetstelegram i radio förespegla tre allianspartiers utslagning och Fi:s intåg i riksdagen på grundval av den undersökning som Örebro universitet hade gjort. Ekots vinkling leder närmast tanken till en gammal nyhetskalkon från sent 60- eller möjligen tidigt 70-tal då en tidning någonstans i västra Sverige gjorde en lokal grej på en stor jordbävning utomlands. ”Hur många människor hade dött och vilka hus hade raserats om samma jordbävning inträffat i våra trakter?”, undrade tidningen.

På den nivån, alltså…