Fastighetsaffärer vecka 28

Textstorlek:

Registrerade ­fastighets­affärer från hela Sörmland de senaste tre ­månaderna. Källa: Metria

 

Vansbro
▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Vansbro Risheden 2:5
Adress: saknas
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Gunnarsson, Britta Ingrid Alice
Överlåtare: Gunnarsson, Bo

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Vansbro Nordibyn 15:1
Adress: Nordibyn 22, 78054 Äppelbo; Fler adresser finns
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Källströms Dödsbo, Anna-Lisa
Överlåtare: Källström, Anna-Lisa

 

Malung-Sälen
▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 29:10
Adress: Backarnavägen 1, 78275 Malungsfors; Fler adresser finns
Pris: Gåva
Förvärvare: Berglund, Larsholsper Marie E Carola
Överlåtare: Skoglund, Jonny

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr
Fastighet: Malung-Sälen Nordanåker 22:32
Adress: saknas
Pris: 10 000 kr
Förvärvare: Eriksson, Hed Lars Gunnar
Överlåtare: Malungs Fiskevårdsområdesförening

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 61:3
Adress: Nordvallselen 18, 78275 Malungsfors; Fler adresser finns
Pris: 315 000 kr
Förvärvare: Undevik, Rickard Magnus Edvard
Överlåtare: Dahlpils Dödsbo, Bengt Peter

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Malung-Sälen Östra Fors 35:6
Adress: saknas
Pris: 185 000 kr
Förvärvare: Undevik, Rickard Magnus Edvard
Överlåtare: Dahlpils Dödsbo, Bengt Peter

▶ Obebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 6:2
Adress: saknas
Pris: Gåva
Förvärvare: Olsson, Lars Sune Mikael
Överlåtare: Olsson, Eivor Kristina

Gagnef
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Gagnef Djurås 27:8
Adress: Solvägen 2, 78561 Djurås
Pris: 650 000 kr
Förvärvare: Svärd, Sofia
Överlåtare: Holmbergs Dödsbo, Edit Majvor Anna-Lill

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr
Fastighet: Gagnef Björbo 1:25
Adress: saknas
Pris: 10 000 kr
Förvärvare: Bergvik Skog Väst Ab
Överlåtare: Hindén, Åke

 

Leksand
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Leksand Västannor 16:9
Adress: Västannor D algattu 2, 79350 Leksand
Pris: 500 000 kr
Förvärvare: Rimsbo, Anders Per-Åke
Överlåtare: Rimsbo, Kjell Åke
Överlåtare: Liss, Ulla-Britt

▶ Hyreshusenhet, undantag från skatteplikt enligt 3 kap 4 par ftl
Fastighet: Leksand Överboda 10:13
Adress: Överboda Budgattu 35, 79390 Leksand
Pris: Gåva
Förvärvare: Över-Och Ytterboda Byar
Överlåtare: Byggnadsföreningen Framtiden

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Leksand Björken 164:1
Adress: saknas
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Qvicker, Jan Arne
Överlåtare: Qvicker, Anders Gunnar

 

Rättvik
▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Rättvik Öja 3:28
Adress: saknas
Fastighet: Rättvik Öja 8:17
Adress: Öjavägen 50, 79595 Vikarbyn
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Jakobssons Dödsbo, Tage
Överlåtare: Jakobsson, Sven Tage

▶ Obebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Rättvik Röjeråsen 23:18
Adress: saknas
Pris: 115 000 kr
Förvärvare: Staten, Länsstyrelsen I Dalarnas Län
Överlåtare: Strömberg, Marit Therese
Överlåtare: Strömberg, Jan Jesper

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Rättvik Öja 11:14
Adress: saknas
Fastighet: Rättvik Öja 11:15
Adress: saknas
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Jakobssons Dödsbo, Tage
Överlåtare: Jakobsson, Sven Tage

▶ Obebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Rättvik Västbjörka 2:20
Adress: saknas
Pris: 98 000 kr
Förvärvare: Staten Länsstyrelsen I Dalarnas Län
Överlåtare: Andersson, Anna-Britta
Överlåtare: Andersson, Hans Ove

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Rättvik Öja 3:28
Adress: saknas
Fastighet: Rättvik Öja 8:17
Adress: Öjavägen 50, 79595 Vikarbyn
Pris: 605 000 kr
Förvärvare: Gesar, Ia
Överlåtare: Jakobssons Dödsbo, Tage

 

Älvdalen
▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Älvdalen Särnabyn 71:3
Adress: saknas
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Andersson, Lisa Elisabet Charlotte
Förvärvare: Gunnarsson, Siv Astrid
Förvärvare: Persson, Rolf Sture
Överlåtare: Persson, Cina

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Älvdalen Storbo 44:11
Adress: Näset 8, 79091 Idre
Pris: Gåva
Förvärvare: Bergquist, Bror Emret Sören
Överlåtare: Emretsson, Kjell

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Älvdalen Östomsjön 24:3
Adress: saknas
Fastighet: Älvdalen Östomsjön 54:1
Adress: Östomsjövägen 11, 79090 Särna
Pris: 444 000 kr
Förvärvare: Nilsson, Alf Robin
Överlåtare: Holmström, Stefan

 

Smedjebacken
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Smedjebacken Rörkvarnen 7
Adress: Vinsbovägen 11, 77751 Smedjebacken
Pris: 630 000 kr
Förvärvare: Vikman, Timmy Gustaf
Överlåtare: Cederlid, Pia Ingela

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Smedjebacken Lövsångaren 19
Adress: Ringvägen 9, 77734 Smedjebacken
Pris: 475 000 kr
Förvärvare: Nilsson, Linda Anette
Överlåtare: Berg, Åsa
Överlåtare: Häggström, Jonas

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Smedjebacken Österbo 7:1
Adress: Källängsvägen 53, 77791 Smedjebacken
Pris: 150 000 kr
Förvärvare: Hedgårds, Dan Erik
Överlåtare: Beck, Åke

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Smedjebacken Risingsbo 1:17
Adress: Gyltbacken 7, 77751 Smedjebacken
Pris: 3 100 000 kr
Förvärvare: Siewert, Annika Marie
Förvärvare: Swensson, Henrik Per Gunnar
Överlåtare: Henriksson, Bo
Överlåtare: Henriksson, Suzanne

 

Mora
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Mora Långlet 104:1
Adress: Grovavägen 36, 79294 Mora
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Wallin, Eva Anneli
Överlåtare: Johansson, Sten Ove
Överlåtare: Wallin, Eva Anneli

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Mora Stranden 73:5
Adress: Skiljegatan 7, 79232 Mora
Pris: 1 550 000 kr
Förvärvare: Lindkvist, Kjell Åke
Överlåtare: Grudd, Lena
Överlåtare: Grudd, Maria
Överlåtare: Grudd, Anders

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Mora Noret 32:73
Adress: Slaggvägen 6, 79250 Mora
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Lindström, Sara Margareta
Överlåtare: Mans, Johan
Överlåtare: Lindström, Sara

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Mora Bjönsaberg 43:1
Adress: Nedre Bjönsaberg 10, 79296 Våmhus
Pris: 225 000 kr
Förvärvare: Karlsson, Anna Lena
Överlåtare: Lok, Ronja Agnes Eline

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Mora Morkarlby 289:2
Adress: Mellan-Selbäck 609, 79237 Mora
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Modin, Siv Anna-Lisa
Överlåtare: Modin, Per

 

Falun
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Falun Hälsinggården 1:515
Adress: Videstigen 11, 79145 Falun
Pris: 2 200 000 kr
Förvärvare: Lundholm, Patrick
Förvärvare: Pålsson, Johanna
Överlåtare: Brobergs Dödsbo, Lars Bertil

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Falun Borgärdet 5:12
Adress: Centrumvägen 10, 79023 Svärdsjö
Pris: 995 000 kr
Förvärvare: Von Holst, Hans Gustav
Förvärvare: Von Holst, Britta Maria
Överlåtare: Bird Bear, Duane
Överlåtare: Bird Bear, Malin

▶ Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Falun Arnbo 2:9
Adress: saknas
Pris: 125 000 kr
Förvärvare: Blom, Karl Uno
Överlåtare: Eriksson, Ann-Lis

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Falun Svärdsjö-Kvarntäkt 8:3
Adress: Kvarntäkt 757, 79024 Toftbyn
Pris: Gåva
Förvärvare: Bäcklund, Erik Lars Anton
Överlåtare: Bäcklund, Barbro Anneli

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Falun Övertänger 6:38
Adress: Övertänger 365, 79026 Enviken
Fastighet: Falun Övertänger 6:25
Adress: saknas
Pris: 395 000 kr
Förvärvare: Reinstam, Anita Christina
Överlåtare: Lenngren, Per Thorleif

 

Borlänge
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Borlänge Svea 1
Adress: Brask Jans Väg 8, 78456 Borlänge
Pris: 2 350 000 kr
Förvärvare: Lonevall, Anna Maria
Förvärvare: Lonevall, Sven Joakim
Överlåtare: Andersson, Ingrid Kristina
Överlåtare: Andersson, Tage Sten Olof

▶ Obebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Borlänge Övre Gerbergärdet 13:4
Adress: saknas
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Staten Länsstyrelsen I Dalarnas Län
Överlåtare: Andersson, Ingrid Birgitta

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Fastighet: Borlänge Vitpepparn 1
Adress: Ringargatan 12
Pris: 296 000 kr
Förvärvare: Molin, Rolf Stefan Mikael
Förvärvare: Molin Djuse, Anna Ulrika
Överlåtare: Borlänge Kommun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Borlänge Hytting 13:13
Adress: saknas
Fastighet: Borlänge Uppslagsboken 9
Adress: Landbogatan 9, 78461 Borlänge
Pris: 2 850 000 kr
Förvärvare: Norén, Linda Maria Helle
Förvärvare: Wallin, Göran Andreas
Överlåtare: Nilsson, Marie Barbro
Överlåtare: Nilsson, Täpp Lars Mikael

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Borlänge Norr Romme 15:7
Adress: Nybrovägen 36, 78463 Borlänge
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Långs Dödsbo, Karin
Överlåtare: Lång, Karin Maria

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Borlänge Torsångs Prästgård 23:2
Adress: Peter Kruses Väg 14, 78194 Borlänge
Pris: 1 650 000 kr
Förvärvare: Backström, Elin Louise
Förvärvare: Karlsson, Pär Erik
Överlåtare: Hedman, Jan
Överlåtare: Budh, Sara Susanna

 

Säter
▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Säter Ulvshyttan 7:51
Adress: Bondens 5, 78196 Borlänge
Pris: 420 000 kr
Förvärvare: Hedlund, Ulf Stig Gunnar
Överlåtare: Jones, Carina

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Säter Lerviken 22:15
Adress: Lerviken 192, 78390 Säter
Pris: 350 000 kr
Förvärvare: Andersson, Sara Mariah
Överlåtare: Edvardsson, Knut Edvard

 

Hedemora
▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr
Fastighet: Hedemora Hummelbo 2:4
Adress: saknas
Fastighet: Hedemora Högtjärn 2:1
Adress: Högtjärn 1, 77698 Garpenberg
Pris: 1 125 000 kr
Förvärvare: Lövström, Åke Anders Rikard
Förvärvare: Norén, Anders Erik Simon
Förvärvare: Norén, Göran Simon
Förvärvare: Wessberg, Anna Elisabeth Ulrika
Överlåtare: Bäck, Lena Elisabet
Överlåtare: Norman, Lars Edgar

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hedemora Drevkarlen 10
Adress: Drevgatan 9, 77636 Hedemora
Pris: 670 000 kr
Förvärvare: Vestman, Ture Nicklas
Förvärvare: Erlandsson Höglund, Jenny Kristina
Överlåtare: Öberg, Rune

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hedemora Nordviken 21:77
Adress: Nordviken Lövnäs 130, 77070 Långshyttan
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Sandbergs Dödsbo, Sören Carl Benne
Överlåtare: Sandberg, Carl Sören Benne

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hedemora Svinö 26:5
Adress: Svinöhed Mårtens 310, 77070 Långshyttan
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Kekonius Erssons Dödsbo, Berit
Överlåtare: Kekonius Ersson, Berit Margareta

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Hedemora Svinö 26:5
Adress: Svinöhed Mårtens 310, 77070 Långshyttan
Pris: 120 000 kr
Förvärvare: Jylhä, Thomas Joakim
Förvärvare: Jylhä, Fredrik Andreas
Förvärvare: Andersson, Eddie Erik Emanuel
Överlåtare: Kekonius Erssons Dödsbo, Berit

 

Avesta
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Avesta Ingeborgbo 2:61
Adress: Krokvägen 9, 77467 Horndal
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Bivelövs Dödsbo, Birgitta Elisabet
Överlåtare: Bivelöv, Birgitta (Gittan) Elisabet

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Avesta Brunnbäck 1:33
Adress: Bäckstigen 10, 77571 Krylbo
Pris: 550 000 kr
Förvärvare: Lindberg, Kjell Arthur Jimmy
Förvärvare: Stavström, Martina Lilly Teresia
Överlåtare: Landenberg, Tyyne

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Avesta Nor 3:8
Adress: Sjövik 13, 77595 Folkärna
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Grufving, Oskar Emil Georg
Överlåtare: Grufving, Oskar Emil Georg
Överlåtare: Ohlén, Anna Maria Margareta

 

Ludvika
▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Ludvika Sörvik 27:32
Adress: Burtjärnsvägen 14, 77160 Ludvika
Pris: 1 030 000 kr
Förvärvare: Nordlöf, Karl Mikael
Förvärvare: Nordlöf, Maria Terese
Överlåtare: Prenner, Eva Elisabeth

▶ Industrienhet, reparationsverkstad
Fastighet: Ludvika Gonäs 1:41
Adress: Slaggfallsvägen 14, 77194 Ludvika
Pris: 2 267 000 kr
Förvärvare: Gonäs Fastighets Ab
Överlåtare: Spår Fjorton Trettiofem Ab

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fastighet: Ludvika Konvaljen 1
Adress: Konvaljstigen 14, 77143 Ludvika
Pris: 1 500 000 kr
Förvärvare: Jansson, Jörgen Mattias
Förvärvare: Johansson, Charlotte Marie Louise
Överlåtare: Söderberg, Ann-Christin