Ekonomin växer medan vi njuter

Textstorlek:

Nu är det inte bara sköna semestertider för fler­talet av oss, utan vi kan också glädjas åt att en av vårt lands mest lovande näringsgrenar – turismen – växer som aldrig förr. Just på grund av att så många har ledigt och vill njuta av det fria livet.

I fjol ökade den svenska turistnäringen med nästan fyra procent. I och med den ökningen har turismen nu kommit att sysselsätta 173 000 personer här i landet, enligt en färsk rapport från det statliga Tillväxtverket.
Turismens bidrag till sysselsättningen och ekonomin växer dessutom i betydelse jämfört med flera andra sek­torer i det svenska näringslivet.

Totalt omsatte turismen i Sverige 284 miljarder kronor under 2013. Av dessa spenderades 105 miljarder av utländska besökare och 179 miljarder av svenska fritids- och affärs­resenärer. Sedan år 2000 har den totala omsättningen för vår turistnäring ökat med lite mer än 89 procent i löpande priser.
Mera siffror:

Medan Sveriges totala export av varor och tjänster ökat med 57 procent sedan millennieskiftet har turismens exportvärde under samma tid ökat med 160 procent. Och medan Sveriges totala sysselsättning under denna period ökat med nio procent har turismens sysselsättning ökat med 32 procent.

Helt logiskt, med tanke på detta, har också de svenska hushållens turismkonsumtion ökat mer än hushållens totala konsumtion, med 8,9 respektive 2,7 procent.

Till turistnäringens särskilda plusvärden hör att den bidrar till att skapa jobb i hela Sverige, och inte bara i storstäderna. Allt från ishotell i norr till sandstränder i söder bidrar till intäkter och sysselsättning. Turistnäringen har också visat sig vara förvånansvärt oberoende av hur konjunkturerna i övrigt svänger. Vare sig tiderna är goda eller dåliga vill vi se oss omkring, koppla av och äta gott när vi är lediga från våra vardagliga plikter.

Ett par orostecken kan ändå komma att störa turismens goda utveckling. Det ena är vädret. Åt det finns inte mycket att göra, men just i år kan det hända att vi får en kall och våt sommar efter en alltför mild vinter, det vill säga att vädret kommit i otakt på sämsta tänkbara sätt. Det vinner inte turismen på.

Det andra orostecknet är politiskt. Den sänkta restaurangmomsen och de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga som alliansen gjort verklighet av vill nu de rödgröna angripa. Både momsen och arbetsgivaravgifterna vill de höja. Turistnäringen kallar oppositionens förslag för en ”dubbelstöt” och befarar svåra konsekvenser för sysselsättningen om höstens val skulle göra höjningarna möjliga att genomföra.

Den turism, som enligt näringsministern Annie Lööf (C) nu ”går som tåget”, har mycket att förlora på ett spårbyte.