Viktiga ändringar i nytt gårdsstöd

Textstorlek:

Under våren har många politiska nyheter till nytta för landsbygden kommit från regeringskansliet.

Frågetecknen kring landsbygdsprogrammet, som EU prutade ned, omvandlades till utropstecken när beskedet kom i april om att regeringen kompenserar neddragningen med råge och ger landsbygdsstöden som helhet mer pengar än tidigare.

En miljardsatsning på fortsatt bredbandsutbyggnad och en femdubbling av stödet till bland annat mataffärer och mackar på landsbygden var då viktiga detaljer i den positiva helheten.

Lagom till midsommarhelgen kom så ytterligare en pusselbit på plats när det nya gårdsstödets utformning presenterades som ett regeringsbeslut – färdigt att anmäla till EU-kommissionen senast den 1 augusti och avsett att träda i kraft den 1 januari 2015.

Värt att särskilt nämna är att ett djurbidrag till alla nötkreatur äldre än ett år införs i Sverige från och med nyåret. 13 procent av den totala budgeten för gårds­stödet går till just detta. Djurbidraget ska stärka de pressade mjölk- och nötköttsbönderna och indirekt bidra till en bättre miljö på landsbygden.

Det övriga gårdsstödet, som betalas ut i förhållande till hur mycket jordbruksmark man har, omfördelas samtidigt så att alla lantbrukare i Sverige får lika stora stöd per hektar år 2020. I det hittillsvarande systemet har delar av stödet betalats ut beroende på vilken produktion man har haft tidigare. Det har gjort att vissa bönder har kunnat få höga stöd trots att de inte längre har någon matproduktion på sina gårdar.

Men nu blir det alltså andra ordningar och en utjämning av stödet till lika villkor på basis av hur det nu ser ut ute på gårdarna. Ytterligare en nyhet i gårdsstödet är en särskild pott för extra stöd till unga och nystartade lantbrukare.

En del miljövillkor finns med i det nya stödet. Bland annat krävs det en variation av olika grödor, men också så kallade ekologiska fokusarealer, till exempel träda, salix, obrukade fältkanter, insådd av vallfröblandningar i huvudgröda och arealer med kvävefixerande grödor. Sverige kommer dock, enligt landsbygdsdepartementets besked, att använda möjligheten att undanta lantbrukare från kraven på ekologiska fokusområden i trakter där andelen skog är hög.

Någon kanske undrar varför regeringen lägger så mycket energi på ett stöd till jordbruket, som ändå har så få yrkesutövare. På landsbygden bor ju betydligt fler människor som jobbar med annat.

Men hur man än vänder sig kan man inte komma ifrån att de areella näringarna är de enda som enbart kan bedrivas på landsbygden och aldrig kan flyttas därifrån. Just därför är de näringarna avgörande för livet på landet och för hur landet i sin helhet ser ut. Utan lantbruk är landsbygden ingen landsbygd, bara en igenväxt obygd.