Museet och Naturstigen i Lindesnäs får nytt liv

Birgitta Norman vid snöplogar som drogs av hästar. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

I år är det 30 år sedan det var invigning på bruksmuseet och Naturstigen i Lindesnäs. De visar brukets historia och hur människorna levde och arbetade i bygden under 1700- och 1800-talen. Efter att i många år varit som bortglömda rustas nu både museet och Naturstigen av entusiastiska bybor.

Bruksmuseet i Lindesnäs invigdes 1984. Det grundades av Henry Mattsson och Hilkka Alm till minne över dem som arbetade på bruket under 1700- och 1800-talen.

Ungefär samtidigt invigdes den 2,5 km långa Naturstigen i en stämningsfull ”John Bauer-skog”. Stigen visar skogsbrukets historia, med exempelvis en skogsarbetarby där det står en eldpallkoja som det går att övernatta i samt ett stort stall. Det finns också nio stationer med olika redskap som användes förr i skogsarbetet. Naturstigen går delvis efter en gammal stig som gick till Grycken, en gammal flottningsled. Rester från flottningsleden finns fortfarande kvar och en av stationerna efter Naturstigen visar en speleka som flottarna använde för att dra timret längs vattnet.

Birgitta (Bäck) Norman är född i Lindesnäs och är en av guiderna vid Naturstigen. Hon minns hur hon på 1960-talet, bara 6-7 år gammal, var med vid strandkanten och ”petade” på timret, hon med.

– Det kunde ju ha varit livsfarligt men jag kommer ihåg hur spännande jag tyckte det var att lyssna på flottarna när de pratade med varandra, berättar Birgitta.

På väg till Naturstigen, intill Örnkvarnbäcken där vattnet forsar på rejält, ligger resterna av ”grottan”.

– Hit sägs det att brukspatronen brukade ro när han hade gäster, säger Birgitta.

Vattnet hade naturligtvis stor betydelse för bruket och på en informationsskylt står det att dammen anlades 1790 för drift för bruket.

Till skogsarbetarbyn går det att ta sig efter en lite bredare väg än resten av stigen och Birgitta tycker att den borde vara framkomlig med rollator och till och med rullstol.

– Hit brukar vi ofta gå när vi har bekanta på besök och ta en kopp kaffe, grilla korv och bara njuta, säger hon och menar att platsen även borde kunna användas för att ha speciella evenemang för allmänheten.

Initiativtagaren till naturstigen, museet och mycket annat i byn var Henry Mattsson som flyttade till Lindesnäs på 1970-talet. Han var skogsförman vid Stora Kopparbergs bergslag som det hette då, vilket gav värdefulla kontakter för att kunna iordningställa naturstigen.

Birgitta minns hur drivande han var.

Läs hela artikeln i papperstidningen