Konkreta mål. Eller relativa?

Textstorlek:

Efter den borgerliga alliansens gemensamma kick off i förra veckan har en töntig debatt förts om vilka som har den mest ambitiösa jobbpoli­tiken: allianspartierna som lovar 350 000 nya jobb till 2020, eller Socialdemokraterna som lovar att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet samma år?

Men borde det inte snarare handla om vilket jobbmål som är det mest konkreta, mest mätbara, mest seriösa?
Dock måste vi allra först ha klart för oss att en regering, vad färg den än må ha, i princip inte kan skapa några jobb på egen hand. Jobb kan bara skapas av arbetsgivare, privata och offentliga, när efterfrågan på varor och tjänster ökar, alltså när det blir ”tillväxt”. Det vill säga sådant som Miljöpartiet inte vill ha alls…

Vad en regering kan göra för att jobben ska bli fler är att dels förbättra villkoren för företag och offentliga arbetsgivare att ha människor anställda, dels stimulera konsumtion och efterfrågan.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar är ett exempel på hur alliansregeringen underlättat för arbetsgivare att ha anställda inom en särskilt utsatt åldersgrupp.

Rot, rut och sänkt restaurangmoms är exempel på åtgärder för att öka efterfrågan.

Jobbskatteavdrag är en kombinationsåtgärd för att dels öka köpkraften och efterfrågan hos det stora flertalet, dels göra det lönsammare att arbeta och därmed stimulera till ett ökat söktryck på arbetsmarknaden.

Hittills under alliansens snart åttaåriga regeringstid har den politiken resulterat i 250 000 nya jobb. Tack vare de jobben är statens skatteintäkter högre i dag än någonsin tidigare – trots de genomförda jobbskatteavdragen och oppositionens ständiga påminnelser om ”skattesänkningar med lånade pengar”.

Vad alliansen nu vill göra, enligt sitt ”kick off-löfte” från förra veckan, är att stimulera vidare så att ytterligare 350 000 jobb ska vara verklighet till det magiska årtalet 2020. Det är ett konkret mål. Finns inte de 350 000 nya jobben på plats om sex år, så har regeringen ”svikit”. Måluppfyllelsen är svår att manipulera.

Socialdemokraternas mål, Europas lägsta arbetslöshet, är däremot ett relativt mål. Under riktigt eländiga omständigheter skulle Sverige kunna nå det målet med en högre arbetslöshet än i dag – förutsatt att de andra ländernas arbetslöshetstal stiger ännu mer.

Dessutom går arbetslöshetstalet att snygga till med hjälp av förtidspensioneringar och andra liknande åtgärder. Att så kan ske är tyvärr ingen utopi. Den senaste socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som statsminister och Hans Karlsson som arbetslivsminister hemföll åt just detta i en förskräckande omfattning.