Jakthunden – jägarens bästa vän om det sköts på rätt sätt

Textstorlek:

Nyligen förändrades min och min familjs förutsättningar. Det som hände oss och som händer med jämna mellanrum i de flesta jägarfamiljers liv var att vi blev med hundvalp. En åtta veckors vorsteh valp hämtades från Piteå. Det är förstås inte bara för oss som förutsättningarna förändras, för den lilla valpen blir det också en helt annan miljö och nya flockledare. Den första tiden måste väldigt mycket tid ägnas åt denna lilla krabat. Trygghet måste skapas och tydliga band knytas. Det är viktigt att tänka till innan man skaffar hund. Det gäller inte bara jakthundar utan alla hundar. Har man tid och möjlighet att ta hand om den på ett bra sätt.

Det är en intressant resa som påbörjas. Hunden skall fostras, tränas och allt är en kombination av krav och att aktiviteterna måste vara lustfyllda för hunden. Många hundar deltar vid utställningar och olika former av jaktprovsverksamhet när de blir tillräckligt duktiga inom sitt specialområde.

I Sverige finns närmare 600 000 registrerade hundägare som tillsammans äger bortemot 800 000 hundar. Av dessa hundar är drygt 200 000 jakthundar av olika slag.

I Norden finns en lång tradition att använda hundar vid jakt. På många andra håll i världen kan det till och med vara förbjudet. Vi tycker detta är märkligt då hunden är ett ovärderligt verktyg att söka upp de djur som går en bit från skottplatsen. Inte att förglömma är också allt vilt som körs på i trafiken, dessa djur skulle inte hittas utan hund.

I och med att vi har en så lång tradition att använda hundar i jakten så finns också en lagstiftning som ger jägaren stora friheter att använda hundar vid jakt. Reglering finns utifrån hundarnas egenskaper och vilka viltarter som avses jagas. En självklar grundförutsättning är att den som avser använda hunden inom ett område måste inneha jaktutövningsrätten på området. Har man inte det får inte hunden släppas, detta gäller alla hundar, inte bara jakthundar. Av okunskap är det tyvärr många ägare av sällskapshundar som släpper hunden i skogen trots att det är förbjudet.

Nu är det visst någon som gnäller och vill ut för femtioelfte gången idag. Nu gäller det att vara snabb – släpper man inte allt på sekunden blir det en liten pöl på golvet. Detta är valpägarens vardag, men vad gör man inte för all den glädje denna lilla parvel sprider.

 

Hans Johansson