Bättre tydlighet i svenskt jordbruk och trädgård

Bättre tydlighet för jordbruk och trädgård när det gäller tillväxt och konkurrens har nu lagts fram. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

Konkurrenskraftsutredningen har nu överlämnat sitt delbetänkande med förslag till en strategi för ökad tillväxt, konkurrenskraft och värdeskapande i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring.

Konkurrenskraftsutredningen, som leds av Rolf Annerberg, tidigare generaldirektör i Formas och Naturvårdsverket, föreslår en strategi med inriktning på fyra fokusområden. Den handlar om att öka effektiviteten i produktionen, stärka marknadsorientering och att jobba tillsammans i hela värdekedjan. Staten har en viktig roll i att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ramar för produktionen. Ett ytterligare område som lyfts fram är behovet av stärkt forskning och innovation samt den långsiktiga kompetensförsörjningen till sektorn.

– Konkurrensen ökar internationellt, men svensk produktion av livsmedel och andra varor har viktiga styrkor i ett framtidsperspektiv som kan utvecklas. Men det kräver en tydlig strategi och gemensamt arbete mellan flera parter i samhället, säger Rolf Annerberg.

Utredningens fortsatta arbete kommer att inriktas på att ta fram konkreta förslag inom de utpekade fokusområdena. Slutbetänkande ska redovisas i mars 2015.