Vad Åsa Romson egentligen sade…

Textstorlek:

Miljöpartister åberopar med förkärlek att deras politik stöds av ”forskarna” och att de därmed, underförstått, alltid har rätt.

Vad än deras politiska motståndare säger i diverse debatter så har de fel, eftersom de i miljöpartisternas tycke inte har vetenskapen på sin sida.

Åsa Romson, ett av Miljöpartiets två språkrör, råkar själv vara hemtam i forskarvärlden. För inte så länge sedan doktorerade hon som jurist i miljörätt vid Stockholms universitet. Med en sådan akademisk merit, till på köpet i juridik, borde en alldeles särskild respekt för enskilda forskares heder, liksom sanning och rätt, kunna förväntas av henne.

Dock hände det i förra veckan att Romson i riksdagens partiledardebatt fällde ett uttalande som gjorde Sveriges ledande vargforskare, Olof Liberg vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen, så ursinning att han tillgrep en brotts-rubrik, ”ärekränkning”, för att beskriva vad han ansåg att hon hade gjort sig skyldig till.
Som Liberg uppfattade saken hävdade Romson i riksdagens kammare att alliansregeringen hade tvingat forskare att skriva vinklade rapporter om tillståndet för den svenska vargstammen.

– Jag har varit med länge, men det här var droppen. Åsa Romson har bidragit till en så stor skada att det enda som möjligtvis kan motverka den är en offentlig ursäkt, sade forskaren.

Enligt Liberg kan Romson bara ha syftat på honom och hans kolleger på Grimsö, eftersom det är de som ligger bakom alla de fyra vetenskapsrapporter som regeringen fått och som rovdjurspropositionen grundar sig på.

– Forskares enda kapital är vårt vetenskapliga anseende och det sätter hon nu på spel. Det är mycket allvarligt, säger Liberg.

Någon ursäkt tycks dock inte Åsa Romson vara angelägen att be om. I Svenska Dagbladet håller hon nämligen fast vid sin ståndpunkt samtidigt som hon menar att hon har missuppfattats:

– Det jag sade var att regeringen använt forskning på ett vinklat sätt till att stödja sin vargpolitik.

Anser du att forskningsrapporterna är vinklade? frågar SvD.
– Nej, svarar Romson.

Men eftersom hon fällde sitt beramade uttalande i riksdagens talarstol finns det faktiskt återgivet i riksdagsprotokollet, ord för ord.

Och det här var – ordagrant – vad Åsa Romson sade; läs och döm själva:

”Om Sverige skulle kunna garantera att vi har säkra stammar av till exempel rovdjur – där görs ingen skillnad mellan varg och andra rovdjur – har vi full frihet att hantera och förvalta den stammen. Men vi får inte förvalta den på ett sådant sätt att den riskerar utrotning. Det gör vi om vi inte säkerställer att det finns en tillräckligt stark stam. Det är det som Sverige inte säkerställer. Sverige kan bara göra så om man tvingar vissa forskare att skriva vinklade rapporter. Det är det beslutet som ni har drivit igenom här i riksdagen och som går emot EU:s principer.”