Hundratals jägare är beredda under dygnets alla timmar

Textstorlek:

Älgjakten 2013-14 avslutades i Dalarna sista februari. Totalt fälldes över 6 000 älgar i länet och av dem var drygt 2 800 älgkalvar. Ganska många kalvar kan tyckas men det finns med säkerhet lika många kvar i skogen och de blir nu under maj månad ganska bryskt frånstötta av sin mor. Det är något som vi bilister måste vara beredda på när vi susar fram på vägarna. De största riskerna för viltolyckor är vid gryning och skymning. Viltet rör på sig mycket då och det är svårt att upptäcka djuren. Om det är skogsridåer på ömse sidor om vägen ökar också risken för att älgar och rådjur passerar vägen vid dessa platser. Nu under maj och juni utökas riskområdena betydligt. En vilsen ung älg kan när som helst på dygnet och även var som helst dyka upp framför bilen. Emellanåt kommer rapporter om älgar mitt inne bland bostäderna i städerna.

Det finns en omfattande organisation av jägare med hundar som genomför eftersök på skadade djur vid viltolyckor. Bara i Dalarna är det flera hundra jägare som är beredda under dygnets alla timmar när de får en påringning om en viltolycka. Det finns en lagstadgad skyldighet för bilister att omgående kontakta polisen om det sker kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflon och örn. Polisen kontaktar sedan en områdesansvarig jägare som i sin tur ringer den, i det aktuella ärendet mest lämpliga ekipaget.

I dagens informationssamhälle finns också detaljerade uppgifter, för den intresserade, avseende antalet vilolyckor, var de farligaste platserna är belägna och vilka olika djur som varit inblandade i olyckorna.

2013 skedde i Dalarna 377 viltolyckor med älg och 1 935 olyckor med rådjur. Vildsvinen har ökat och i Dalarna var det förra året 12 viltolyckor med vildsvin.

På www.viltolycka.se finns alla former av statistik att hämta.

Det finns också en applikationsprogramvara (app) som installeras i telefonen och som varnar dig som bilist när du närmar dig en vägsträcka med stor risk för viltolyckor utifrån tidigare statistik.

Kör nu försiktigt.

HANS JOHANSSON