Helge söker gården för själslig återväxt

Helge med nyinköpt timmervagn som hästarna ska dra på den nya gården. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

Ingen storgård med hundratals kor. Men gärna en i harmoni med naturen. Helge Sonntage vill som nybliven pensionär bli bonde på heltid och söker en gård för själen.

I dessa EU-valtider, när politik vässas och nya bidrag till stora och mäktiga gårdar betalas ut, finns det människor som har en annan syn på vad en gård med djur egentligen är. Helge Sonntage i Falun är en dem som istället för storskalighet och exploatering tänker småskalighet och harmoni mellan djur och natur. Som nybliven pensionär och före detta museiebonde och restauratör av gamla odlingslandskap på Falu naturskola, hoppas nu Helge hitta en egen gård på fem-tio hektar med skog som familjen kan flytta till och bruka som man gjorde för kanske femtio år sedan. Och han har redan fått napp.

– Det är några som har hört av sig men än har jag inte nappat. Främst tänker jag mig en gård i Falun/Borlänge och hittar vi något som passar säljer vi huset och flyttar. Det är min fru Evis samt döttrarna och hästtjejerna Elsa 16 år och Maj 14 år. Den gård vi söker lades kanske ner för femtio år sen med hus och byggnader i ganska gott skick. Vi skulle bruka den småskaligt med höns, får, några kor och hästarna samt odla gamla spannmålssorter. Det handlar om att med estetik och biologisk mångfald återskapa det gamla kulturlandskapet, gärna då med skog på några hundra år, säger Helge.

Helge som har tyskt påbrå började sin bana i Stockholm. Han sökte sig till Dalarna och förutom Falun har han bott i Smedjebacken och Borlänge. Han kom att jobba som stålverksarbetare, miljöinspektör och lärare. Intresset för natur och friluftsliv har funnits med nästan hela tiden, och Helge är bland annat medlem i Naturskyddsföreningen och läser gärna småjordbrukarnas tidskrift, Åter. Som hästbonde har han lagt ner mycket kraft på att renovera gamla jordbrukslandskap i Harmsarvets bergsmansgård sydväst om Falun. Dessa kunskaper och lite till tänker nu Helge lägga på en egen gård.

I EU-valet den 25 maj är Helge kluven. Han tänker rösta men vill helst att Sverige lämnar samarbetet. EU är på väg att bli en supermakt vilket han inte tycker om. Maten, klimatet och naturen tycker Helge är de viktigaste frågorna och ser med oro hur planeten behandlas. Här håller Sverige en för låg profil menar han.

– Småjordbruket är inte bara i harmoni med djur och natur. Det berikar själen på ett sådant sätt att man har tid att tänka och reflektera. Med hästen i centrum mår man mycket bra, säger Helge.