Fastighetsaffärer vecka 17/18

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarna de senaste tre månaderna (urval).

Källa: Metria

Vansbro

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Närsjö 8:12

Adress: Närsjövägen 100, 78053 Nås

Pris: 450  000 kr

Förvärvare: Östberg, Göran Erik

Förvärvare: Östberg, Gunilla Marianne L

Överlåtare: Lilleberg, Mauri

Överlåtare: Lilleberg, Anna-Liisa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Saltvik 118:17

Adress: Bergsvägen 7, 78050 Vansbro

Pris: 550  000 kr

Förvärvare: Larsson, Bengt Lennart

Överlåtare: Bergh, Andreas

Överlåtare: Bergh, Helén

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Grönalid 2:58

Adress: Tallvägen 30, 78050 Vansbro

Pris: 640  000 kr

Förvärvare: Hermansson, Ilbäcks Karin Ulrika

Förvärvare: Lindström, Hans Thomas

Överlåtare: Kent, Denise

Överlåtare: Kent, Michael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Skansbacken 16:17

Adress: Storbyn 10, 78053 Nås

Pris: 275  000 kr

Förvärvare: Axelin, Tim Robin Tomas

Förvärvare: Schedin, Linnéa Sofie

Överlåtare: Larsson, Per-Göran

Överlåtare: Schedin, Åsa Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Grönalid 2:42

Adress: Björkvägen 6, 78050 Vansbro

Pris: 230  000 kr

Förvärvare: Ahlund, Karl Per Andreas

Överlåtare: Eriksson, Kjell

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Ilbäcken 54:7

Adress: saknas

Pris: 50  000 kr

Förvärvare: Suzuki, Anna Stina

Överlåtare: Johansson, Lars Karl Vincent

Överlåtare: Berg, Kent Carl Wincent

Överlåtare: Johansson, Bill Karl Vincent

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Hole 12:5

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Hole 10:4

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Hole 35:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Perjos, Loktäpp Anna Kerstin

Överlåtare: Johansson, Sonja Anna-Lill

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 73:1

Adress: Vallkroken 9, 78290 Malung

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 53:39

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Ekroth, Lars Georg

Överlåtare: Ekroth, Anna Greta

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Öje 4:13

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Cancerfonden-Riksföreningen Mot Cancer

Överlåtare: Bergstedt, Ulla

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Biskopsbyn 11:12

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Modig, Karin Lisbet

Överlåtare: Olsson, Robert

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Malung-Sälen Östra Sälen 4:13

Adress: Sälenvägen 13, 78067 Sälen

Pris: 4000  000 kr

Förvärvare: Aros Förvaltning I Uppsala Ab

Överlåtare: Kirik, Josef Yusuf

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 31:170

Adress: Hakevägen 11, 78067 Sälen

Pris: 1800  000 kr

Förvärvare: Fred Nilsson, Marianne Elisabeth

Förvärvare: Nilsson, Georg Magnus

Överlåtare: Jansén, Gun Ing-Mari

Överlåtare: Jansén, Sven Christer

 

Malung-Sälen

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 43:5

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Levin, Ås Jan Gunnar Anders

Överlåtare: Levin, Ås Per Nils Robert Gunnarsson

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Storagen 3:10

Adress: Skarsåsen 41, 78067 Sälen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Olsson, Anna Lena Birgitta

Överlåtare: Johanssons Dödsbo, Åke

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 23:33

Adress: Älvringsvägen 9, 78067 Sälen

Pris: 1650  000 kr

Förvärvare: Servin, Peter Bertil

Förvärvare: Vesterholm, Annelie Christina

Överlåtare: Nord, Max Jörgen

Överlåtare: Nord, Sofia Gabriella

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Mornäs 7:7

Adress: Mornäs 179, 78068 Transtrand

Pris: Gåva

Förvärvare: Finneman, Elsie Ann-Katrin

Överlåtare: Hole, Marianne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 7:31

Adress: Fjällvråkstigen 9, 78067 Sälen

Pris: 1100  000 kr

Förvärvare: Udén, Karl Gunnar Mikael

Förvärvare: Hansson Udén, Carina Birgitta E

Överlåtare: Västerås Ventilationsservice Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Norränge 4:16

Adress: saknas

Pris: 300  000 kr

Förvärvare: Sillén, Lars Urban Göte

Överlåtare: Gudmunds Sundgren, Maud

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 17:20

Adress: Rörbäcksnäs 501, 78064 Lima

Pris: 400  000 kr

Förvärvare: Lindevall, Jan Mikael

Förvärvare: Pettersson, Johnny Mikael

Överlåtare: Abrahamsson, Sig-Britt

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Besparingsskog 1:10

Adress: saknas

Pris: 60  000 kr

Förvärvare: Drottz, Bjarne Ragnar

Överlåtare: saknas

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Södra Brändan 7:4

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Södra Brändan 7:3

Adress: Södra Brändan 154, 78068 Transtrand; Fler adresser finns

Pris: 80  000 kr

Förvärvare: Wårstam, Erik Per-Olof

Förvärvare: Wårstam, Björn Olof

Överlåtare: Vikensdal Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Högstrand 1:60

Adress: Stugbyvägen 21, 78067 Sälen

Pris: 700  000 kr

Förvärvare: Skarsdottir, Harpa B

Förvärvare: Ekstedt, Jimmy Erik

Överlåtare: Stenberg, Per Tomas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 5:188

Adress: Hörnvägen 5, 78067 Sälen

Pris: 3450  000 kr

Förvärvare: Brigola, Cathrin Ulla-Britt

Förvärvare: Brigola, Claus Peter Günther

Överlåtare: Borg, Joel André

Överlåtare: Borg, Lisa Marina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 31:183

Adress: Movägen 11, 78067 Sälen

Pris: 1600  000 kr

Förvärvare: Erik Norén Fastighetsförvaltning Kb

Överlåtare: Salbäckens Förvaltnings Ab

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Bodarna 20:40

Adress: Lillsvängen 7, 78560 Djurås

Pris: 1033  000 kr

Förvärvare: Storfors, Bo Erik Artur

Överlåtare: Gustafsson, Gunilla Anna-Karin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Moje 29:24

Adress: Moje 559, 78530 Gagnef

Pris: 1800  000 kr

Förvärvare: Hertzberg, Per Anders Tomas

Förvärvare: Wassberg, Pernilla Marie

Överlåtare: Nordin, Inger Margareta

Överlåtare: Björling, Dagny Virginia

 

▶ Industrienhet, reparationsverkstad

Fastighet: Gagnef Gröntuv 40:4

Adress: Gröntuv 129, 78530 Gagnef

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Minder, Lars Eduard

Överlåtare: Minder, Elvy

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Gagnef Mossel 3:9

Adress: Mossel 8, 78544 Dala-Floda

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Varg, Mats-Inge Bernt

Överlåtare: Varg, Bernth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Nordanholen 14:4

Adress: Nordanholen 16, 78543 Mockfjärd

Pris: 1400  000 kr

Förvärvare: Persson, Hans Mikael

Förvärvare: Tyni, Lena Anette

Överlåtare: Sundström, Laila Rose Marie

Överlåtare: Sundström, Per-Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Västanbäcken 12:9

Adress: Smedjevägen 2, 78542 Mockfjärd

Pris: 300  000 kr

Förvärvare: Segermark, Justina Hilma Christina

Överlåtare: Sundberg, Sten

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Utby 1:28

Adress: Älvsjövägen 39, 78562 Djurmo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Kreutz, Ingrid Elisabet

Överlåtare: Creutz, Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Mjälgen 22:76

Adress: Fiolvägen 16, 78561 Djurås

Pris: Gåva

Förvärvare: Selling, Olov Karl Joakim

Överlåtare: Selling, Monika Annelie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Utby 65:1

Adress: Lönnvägen 1, 78562 Djurmo

Pris: 745  000 kr

Förvärvare: Arenrot, Inger Linnéa

Överlåtare: Göransson, Anna Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Björbo 92:1

Adress: Rimgattu 8, 78545 Björbo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Karin Anny

Överlåtare: Eriksson, Sven Östen

 

Leksand

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Gärde 26:7

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Grälls, Lars Åke

Överlåtare: Lind, Karin Inger

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Åkerö 3:30

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Grälls, Inger Adina

Överlåtare: Lind, Karin Inger

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Yttermo 11:7

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Grälls, Tore Svante

Överlåtare: Lind, Karin Inger

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Övermo 9:8

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Lind, Karin Margareta

Överlåtare: Lind, Karin Inger

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Ytteråkerö 14:14

Adress: Skeberg Backen 160, 79392 Leksand

Pris: 450  000 kr

Förvärvare: Bringås, Johan Lars Petter

Förvärvare: Wärmländer, Rakel Amalia

Överlåtare: Jansson, Ann-Mari

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1  000 kr

Fastighet: Leksand Plintsberg 58:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Sanfridson, Per Ingvar

Överlåtare: Sanfridson, Kerstin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Grytnäs 27:6

Adress: Grytnäs Storåkersvägen 2, 79392 Leksand

Pris: 1275  000 kr

Förvärvare: Sinervä, Antero Gunnar

Överlåtare: Eriksson, Rolf

Överlåtare: Wåhlstrand, Carin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Leksand Fors 6:9

Adress: saknas

Pris: 225  000 kr

Förvärvare: Blomgren, Ingrid Christina

Förvärvare: Lindgren, Jan Olof

Överlåtare: Westblad, Sven Erik

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Fors 3:6

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Göras, Karl Anders

Förvärvare: Göras, Lina Margaretha

Överlåtare: Näs, Siri

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Leksand Tasbäck 76:7

Adress: saknas

Pris: 201  000 kr

Förvärvare: Olsson, Carl Ingvar

Överlåtare: Daumont, Roland

Överlåtare: Daumont, Francois

Överlåtare: Daumont, Lillemor

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Björkhagen 8

Adress: Bergvägen 4, 79332 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Johansson, Erik Mikael

Överlåtare: Johansson, Johanna Cecilia

Överlåtare: Johansson, Mikael

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Leksand Tällberg 29:49

Adress: saknas

Pris: 600  000 kr

Förvärvare: Sandberg, Per Anders

Förvärvare: Dufva Sandberg, Susanna Kristina

Överlåtare: Skapa Sverige Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Tällberg 9:29

Adress: Skinnaråkersgattu 6, 79370 Tällberg

Pris: Gåva

Förvärvare: Löfgren, Elsy Maria Ulrika

Förvärvare: Löfgren, Karin Cecilia

Överlåtare: Löfgren, Elsy Marie-Louise

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Norr Bergsäng 20:6

Adress: Norr Bergsäng Bergsängs Backar 95, 79390 Leksand

Pris: 2600  000 kr

Förvärvare: Sohlin Paulsen, Johan Erik Ulrik

Förvärvare: Bergström, Linda Annelie

Överlåtare: Liljeblad, Sofia

Överlåtare: Liljeblad, Hiroki

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Holen 3:22

Adress: Svanvägen 2, 79340 Insjön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hedvalls Dödsbo, Siri

Överlåtare: Hedvall, Siri

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Alvik 124:1

Adress: Alvik Nisesgattu 15, 79397 Siljansnäs

Pris: Gåva

Förvärvare: Johansson, Trapp Reinhe

Förvärvare: Olsson, Trapp Irene

Förvärvare: Johansson, Trapp Ingela

Förvärvare: Johansson, Trapp Jan

Överlåtare: Johansson, Trapp Anna Gunborg

Överlåtare: Johansson, Trapp Anna Gunborg

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Bingsjö 11:5

Adress: Bingsjö Abborvägen 3, 79026 Enviken; Fler adresser finns

Pris: 980  000 kr

Förvärvare: Jutterström, Linda Margaretha

Förvärvare: Isaksen, Ola Björnar

Överlåtare: Abbors Dödsbo, Einar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Utanåker 9:6

Adress: Utanåkers Byväg 11, 79590 Rättvik

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ek, Per Erik Joakim

Överlåtare: Johansson, Ulrika

Överlåtare: Ek, Joakim

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Rättvik Öja 3:38

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ilis, Snis Maria Christina

Förvärvare: Ilis, Nils Gunnar

Överlåtare: saknas

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Öja 3:30

Adress: Öja Tyskvägen 4, 79595 Vikarbyn

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ilis, Snis Maria Christina

Förvärvare: Ilis, Nils Gunnar

Överlåtare: saknas

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Utby 35:10

Adress: saknas

Pris: 311  000 kr

Förvärvare: Von Dahn, Kjell Erik

Överlåtare: Danielssons Dödsbo, Vipp Daniel Ivar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Dådrans Bruk 1:28

Adress: Dådran Gillevägen 2, 79026 Enviken

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Viklund, Stig Elis

Överlåtare: Wiklund, Gunni Eva Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Boda 9:12

Adress: Boda Solvägen 4, 79596 Boda kyrkby

Pris: 500  000 kr

Förvärvare: Eriksson, Svensk Britta Kristina

Överlåtare: Tätting Sjöström, Eva-Lotta

 

▶ Hyreshusenhet, undantag från skatteplikt enligt 3 kap 4 par ftl

Fastighet: Rättvik Dalstuga 1:30

Adress: Dalstuga Sågvägen 22, 79026 Enviken

Pris: 0 kr

Förvärvare: Dalstuga Intresseklubb, Dik

Överlåtare: Bergvik Skog Väst Ab

 

Orsa

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Kallholen 17:4

Adress: Landsvägen 82, 79491 Orsa

Pris: 150  000 kr

Förvärvare: Sundberg, Boris Magnus Gustav

Överlåtare: Almgrens Dödsbo, Per Åke Lennart

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 10:2

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 1:3

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 1:22

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 19:1

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Skattungbyn 39:2

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hols, Lars Rolf

Förvärvare: Hols, Anna Ingeborg Maria

Överlåtare: Persson, Gunlög Ingeborg

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Stenberg 15:18

Adress: Lisselhedsvägen 27, 79433 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Friberg, Åsa Ulrika

Överlåtare: Friberg, Per-Erik

Överlåtare: Friberg, Åsa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Stackmora 21:33

Adress: Tallhedsvägen 51, 79491 Orsa

Pris: 325  000 kr

Förvärvare: Jonasson, Jonny Mikael

Överlåtare: Dahlberg Sigra, Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Slättberg 42:4

Adress: Turistvägen 440, 79493 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hedströms Dödsbo, Ann-Marie

Överlåtare: Hedström, Ann-Mari

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 36:42

Adress: Bornvägen 8, 79432 Orsa

Pris: 530  000 kr

Förvärvare: Östensson, Kent Åke Lenny

Förvärvare: Rydahl, Jenny Ellinor

Överlåtare: Karlsson, Magnus

Överlåtare: Zackrisson, Hanna

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Viborg 7:11

Adress: Brättåkersvägen 19, 79492 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nyberg, Inger Kristina

Överlåtare: Nyberg, Alice

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Maggås 6:1

Adress: saknas

Pris: 500  000 kr

Förvärvare: Åkerlund, Gustaf Clas-Brodde

Överlåtare: Mosshäll, Marit

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Slättberg 28:2

Adress: saknas

Pris: 176  000 kr

Förvärvare: Orsa Sockens Samfällighetsför

Överlåtare: Holst, Annagreta Anna Margreta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Stackmora 83:1

Adress: Östra Myrvägen 5, 79493 Orsa; Fler adresser finns

Pris: 595  000 kr

Förvärvare: Gaeyner, Peggy Helen

Förvärvare: Järvinen, Hannu Antero

Överlåtare: Krång, Lena

Överlåtare: Wikström, Lars

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Hansjö 89:2

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Stenberg 14:16

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Snäll, Lars Arne

Överlåtare: Snäll, Per

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Hansjö 30:16

Adress: Nissavägen 3, 79490 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Snäll, Ulla-Britt Margaretha

Överlåtare: Snäll, Per Arne

 

Älvdalen

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Älvdalen Rutnäs 1:10

Adress: Risnäsvägen 6, 78069 Sörsjön

Pris: 240  000 kr

Förvärvare: Thomhave Fastigheter Ab

Överlåtare: Werthén, Annika

Överlåtare: Ehn, Tor-Ingemar

 

▶ Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr

Fastighet: Älvdalen Brunnsberg 1:37

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bertilsson, Vanja Kristina

Överlåtare: Wikström, Anna Kerstin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Evertsberg 91:53

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Emanuelsson Van Wijk, Maria Theodora

Överlåtare: Emanuelsson, Sven

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Heden 1:188

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Nilsson, Göran Robert

Överlåtare: Grip Nilsson, Robert

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Hägnåsen 12:1

Adress: saknas

Pris: 1400  000 kr

Förvärvare: Petersson, John Martin

Förvärvare: Karlsson, Kent Ove

Överlåtare: Pilström, O Hasse

Överlåtare: Pihlström, Sture

Överlåtare: Blomkvist, Kristina

Överlåtare: Sättare, Lena Maria

Överlåtare: Marcus Mellon, Jenny Linnéa

Överlåtare: Odhnoff, Anders Erik Ragnar

Överlåtare: Bergman, Eva

Överlåtare: Eklöw, Anita Margareta

Överlåtare: Andersson, Per-Ove

Överlåtare: Olsson, Maj Gärd Christina

Överlåtare: Johansson, Inger Margareta

Överlåtare: Olofsson, Margareta

Överlåtare: Olofsson, Mats

Överlåtare: Odhnoff, Gunnel

Överlåtare: Blomkvist, Torbjörn

Överlåtare: Pihlström, Per

Överlåtare: Pihlström, Lars

Överlåtare: Pihlström, Johan

Överlåtare: Pihlström, Andreas

Överlåtare: Andersson, Monika Margareta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Heden 1:178

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Thygesen, Christine Elisabeth

Överlåtare: Thygesen, Jan Peter

Överlåtare: Thygesen, Christine Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Lillfjäten 5:110

Adress: Hjortronstigen 14, 79090 Särna

Pris: 800  000 kr

Förvärvare: Martinsson, Vickes Anna C Jeanette

Förvärvare: Martinsson, Per Axel

Överlåtare: Eckerud, Karl Magnus

 

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Fastighet: Älvdalen Storbäcken 14:7

Adress: saknas

Pris: 800  000 kr

Förvärvare: Fulufjällsgården Natur&Fritid Ab

Överlåtare: Björnebye, Lars

Överlåtare: Björnebye, Anna Christina

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Evertsberg 91:53

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Emanuelsson, Ketti Hans Jörgen

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Brunnsberg 41:2

Adress: Brunnsbergsskolväg 5, 79690 Älvdalen

Pris: 600  000 kr

Förvärvare: Hård, Anna Catrin

Förvärvare: Eriksson, John Andreas

Överlåtare: Hård, Dan Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Älvdalen Nornäs 92:1

Adress: saknas

Pris: 180  000 kr

Förvärvare: Hemstad, Ingeborg

Förvärvare: Hemstad, Thomas

Överlåtare: Parker, Karin Inger

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 20:93

Adress: Huskläppvägen 48, 79091 Idre

Pris: 875  000 kr

Förvärvare: Olsson, Annika Maria Elisabeth

Förvärvare: Olsson, Carl Gunnar Torgny

Överlåtare: Olsson, Margaretha

Överlåtare: Olsson, Hans-Åke

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Idre 84:45

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Idre 84:49

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Idre 84:47

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Idre 84:46

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Idre 84:48

Adress: saknas

Pris: 300  000 kr

Förvärvare: Luszczewski, Martin Bartosz

Överlåtare: Idre Himmelfjäll Mark Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Idre 84:39

Adress: saknas

Pris: 295  000 kr

Förvärvare: Ingemar Backlund Bygg Ab

Överlåtare: Idre Himmelfjäll Mark Ab

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Älvdalen Nordomsjön 28:1

Adress: saknas

Pris: 1900  000 kr

Förvärvare: Spånberg, Ole Martin Gunnar

Förvärvare: Spånberg, Per Dan Henry

Överlåtare: Carlberg, Jeanette Mari-Louise

Överlåtare: Olsson, John Olof Ronnie

Överlåtare: Olsson, Sten Erik Dennis

Överlåtare: Olsson, Nathalie Ramona Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Idre 84:35

Adress: saknas

Pris: 300  000 kr

Förvärvare: Hästbacka, Karl Ingmar

Överlåtare: Idre Himmelfjäll Mark Ab

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Smedjebacken Stimmerbo 15:40

Adress: Sjöuddsvägen 6, 77790 Smedjebacken

Pris: 253  000 kr

Förvärvare: Sjöberg, Roger Johan

Förvärvare: Hjelm, Malin Laila Kristina

Överlåtare: Smedjebackens Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Vallonen 8

Adress: Nordvalls Väg 3C, 77731 Smedjebacken

Pris: 525  000 kr

Förvärvare: Andersson, Sonja Tuulikki

Förvärvare: Mustonen, Jukka Aulis

Överlåtare: Ohtamaa, Impi Laila

Överlåtare: Ohtamaa, Niilo Kustaa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Pipan 1

Adress: Bomvägen 8, 77733 Smedjebacken

Pris: 760  000 kr

Förvärvare: Persson Fürtig, Petra Maria Kristina

Förvärvare: Skoglund, Göte Mathias

Överlåtare: Winther, Kerstin Birgit Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Malingsbo 1:9

Adress: Malingsbo Skogsgläntan 1, 77793 Söderbärke

Pris: 1000  000 kr

Förvärvare: Blom, Lars Magnus

Förvärvare: Nivala, Sari Birgitta

Överlåtare: Jakobsson, Hans-Göran

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 14:5

Adress: Kvarnsnäsvägen 30, 77794 Söderbärke; Fler adresser finns

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 1:5

Adress: Kvarnsnäsvägen 27, 77794 Söderbärke; Fler adresser finns

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 1:6

Adress: saknas

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 14:4

Adress: Kvarnsnäsvägen 39, 77794 Söderbärke

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ludvigssons Dödsbo, Lilly Margareta

Överlåtare: Ludvigsson, Lilly Margaretamedjebacken

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 14:5

Adress: Kvarnsnäsvägen 30, 77794 Söderbärke; Fler adresser finns

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 1:5

Adress: Kvarnsnäsvägen 27, 77794 Söderbärke; Fler adresser finns

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 1:6

Adress: saknas

Fastighet: Smedjebacken Vibberbo 14:4

Adress: Kvarnsnäsvägen 39, 77794 Söderbärke

Pris: 4300  000 kr

Förvärvare: Fredriksson, Conny Bror Gunnar

Förvärvare: Romlin, Anna Maria Cecilia

Överlåtare: Ludvigssons Dödsbo, Lilly Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Färnäs 530:1

Adress: Smedgärdsvägen 9, 79275 Färnäs

Pris: 850  000 kr

Förvärvare: Holmin, Lars Anders

Överlåtare: Larséns Dödsbo, Jan Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utmeland 89:237

Adress: Falkvägen 16, 79234 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hansson, Ann-Louise

Överlåtare: Hansson, Ann-Louise

Överlåtare: Pettersson, Per Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Färnäs 530:1

Adress: Smedgärdsvägen 9, 79275 Färnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larséns Dödsbo, Jan Erik

Överlåtare: Larsén, Jan-Erik

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Mora Kumbelnäs 74:1

Adress: Våmhusvägen 145, 79296 Våmhus

Pris: Gåva

Förvärvare: Lundgren, Anders Torsten

Överlåtare: Lundgren, Solveig

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Mora Selja 458:1

Adress: Gutdalen 39, 79294 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jernberg, Hans Thomas

Förvärvare: Jernberg, John Andreas

Överlåtare: Jernberg, Åsa Christina

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Kråkberg 141:1

Adress: saknas

Pris: 1588  000 kr

Förvärvare: Älvdalens Jordäg Sockenm Besp.Skg

Överlåtare: Mörks Dödsbo, Stig Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Noret 218:45

Adress: Enbärsstigen 22, 79252 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Katrin, Erik Bertil

Överlåtare: Katrin, Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Mora Färnäs 800:3

Adress: Fåsås 28, 79275 Färnäs; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Katrin, Erik Bertil

Överlåtare: Hedlund Katrin, Christina

Överlåtare: Katrin, Erik

 

Mora

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Kättbo 49:4

Adress: Kapellvägen 20, 79292 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Norberg, Siv Linnéa Viola

Överlåtare: Norberg, Hans

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utmeland 659:2

Adress: Lövsångarevägen 5, 79234 Mora

Pris: 2980  000 kr

Förvärvare: Eriksson, Anna Maria

Förvärvare: Svensson, Åke Lennart Fredrik

Överlåtare: Lindberg, Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 539:1

Adress: Brinkvägen 9, 79237 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Brosveden Estelli, Barbro Kristina

Överlåtare: Estelli, Peder

Överlåtare: Brosveden, Barbro

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Kumbelnäs 108:1

Adress: Sandåsvägen 5, 79296 Våmhus

Pris: 475  000 kr

Förvärvare: Hullström, Lennart Wilhelm

Överlåtare: Helghe, Evert

Överlåtare: Helghe, Yvonne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Kråkberg 4:18

Adress: Ålbergsvägen 18, 79233 Mora

Pris: 950  000 kr

Förvärvare: Johansson, Bengt Ingemar

Förvärvare: Johansson, Rut Margareta

Överlåtare: Johanssons Dödsbo, Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Häradsarvet 230:1

Adress: Sinarvsvägen 17, 79290 Sollerön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nilsson, Birgitte

Överlåtare: Nilsson, Helmer

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Nusnäs 254:2

Adress: Sjöstigen 1, 79277 Nusnäs

Pris: 1025  000 kr

Förvärvare: Aronsson, Fem Anna Héléne

Förvärvare: Eriksson, Gunnars Per-Erik Håkan

Överlåtare: Aronsson, Lars Olof

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Rothagen 120:1

Adress: saknas

Pris: 950  000 kr

Förvärvare: Carlsson, Erik Evald Weine

Förvärvare: Carlsson, Weine Henrik

Överlåtare: Dahlström, Marianne

Överlåtare: Smith, Ulla Anita

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Mora Vika 294:6

Adress: Acksi 53, 79291 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Kalin, Britt-Marie

Förvärvare: Kalin, Kjell Ingemar

Överlåtare: Kalin, Karl

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Utmeland 522:1

Adress: Skålnäsvägen 14, 79292 Mora

Fastighet: Mora Utmeland 35:25

Adress: saknas

Fastighet: Mora Utmeland 213:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Mickels, Mats Tommy

Överlåtare: Mickels, Karin Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Björkvassla 40:5

Adress: Holmtjärnsvägen 13, 79296 Våmhus

Pris: 300  000 kr

Förvärvare: Lindhamn, Hans Fredrik

Överlåtare: Andersson, Nils Bertil

Överlåtare: Karlsson, Monica Elisabeth

Överlåtare: Nämd, Inger Margareta

Överlåtare: Andersson, Mari Susanne

Överlåtare: Andersson, Sven Henrik

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Mora Vinäs 86:1

Adress: Öndalen 16, 79292 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bud, Erik Johannes

Överlåtare: Bud, Rolf Erik

 

▶ Småhusenhet med värde < 1  000 kr

Fastighet: Mora Selja 420:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Stenqvist, Maj Ingegerd

Överlåtare: Stenqvist, Stig

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Knås 183:30

Adress: Kvarnvägen 46, 79293 Venjan

Pris: 950  000 kr

Förvärvare: Anderson, Charlotte

Överlåtare: Jakobsson, Leif

Överlåtare: Bodin, Elsy

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Häradsarvet 189:1

Adress: saknas

Pris: 450  000 kr

Förvärvare: Carlsson, Erik Evald Weine

Förvärvare: Carlsson, Weine Henrik

Överlåtare: Sloth, Per

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1  000 kr

Fastighet: Mora Kråkberg 185:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Pettersson, Jan Erik Håkan

Överlåtare: Pettersson, Sven Bertil Roland

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Nusnäs 539:21

Adress: Bjönns Väg 1, 79277 Nusnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Rakel Ann-Charlott

Överlåtare: Persson, Birger

Överlåtare: Persson, Ann Charlotte

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Gruddbo 187:5

Adress: Mångberg 21, 79290 Sollerön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Johanssons Dödsbo, Trapp John Olof

Överlåtare: Johansson, Trapp John Olof

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Gruddbo 187:5

Adress: Mångberg 21, 79290 Sollerön

Pris: 345  000 kr

Förvärvare: Agneta Evestedt

Förvärvare: Bengt Evestedt

Överlåtare: Johanssons Dödsbo, Trapp John Olof

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Främby 3:439

Adress: Fagerövägen 15C, 79153 Falun

Pris: 2300  000 kr

Förvärvare: Wibom, Anna Teresia

Överlåtare: Flink, Monica

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 1:495

Adress: Kontrollvägen 1A, 79145 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dahlberg, Bror Anders

Överlåtare: Dahlberg, Anders

Överlåtare: Dahlberg, Therese

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 1:138

Adress: Lövåsvägen 33, 79145 Falun

Fastighet: Falun Hälsinggården 1:139

Adress: saknas

Fastighet: Falun Hälsinggården 1:145

Adress: Lövåsvägen 35, 79145 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sundberg, Karl Lennart

Överlåtare: Sundberg, Karl Evert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vitriolen 9

Adress: Rödfärgsvägen 1, 79151 Falun

Pris: 800  000 kr

Förvärvare: Cernold, Freddy

Överlåtare: Ekholms Dödsbo, Lars Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vänorten 13

Adress: Rörosvägen 32, 79141 Falun

Pris: 2300  000 kr

Förvärvare: Eriksson, Carl Robin

Förvärvare: Hansson, Malin Linnea

Överlåtare: Sporre, Jan-Eric

Överlåtare: Sporre, Mona Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 1:486

Adress: Tranbärsvägen 27A, 79145 Falun

Pris: 2050  000 kr

Förvärvare: Häggkvist, Helena Sofie

Förvärvare: Häggkvist, Ted Alexander

Överlåtare: Fredin, Sven Christian

Överlåtare: Wallenlöv, Birgitta Helena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Norra Station 22

Adress: Trotzgatan 94A, 79172 Falun

Pris: 2050  000 kr

Förvärvare: Forsling, Emil Ivar Mattias

Överlåtare: Vanky, Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Slätta 7:55

Adress: Herrhagsvägen 177, 79176 Falun

Pris: 1275  000 kr

Förvärvare: Wigen, Jens Olof Peter

Förvärvare: Wäingelin Evensson, Eva Lina I

Överlåtare: Nilsson, Gösta

Överlåtare: Nilsson, Ingalill Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vågen 1

Adress: Märgelvägen 13, 79174 Falun

Pris: 1260  000 kr

Förvärvare: Jansson, Tommy Mickael

Förvärvare: Jansson, Anna Karin Margareta

Överlåtare: Allmänna Arvsfonden

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vallen 5

Adress: Ringvägen 54, 79174 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lindh, Ingrid Katarina

Överlåtare: Lindh, Olof Valdemar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vika Kyrkby 15:1

Adress: Vikavägen 130, 79195 Falun

Pris: 800  000 kr

Förvärvare: Lundin, Carl Åke Pontus

Förvärvare: Lundin, Ann-Marie Margareta

Förvärvare: Lundin, Henrik John Åke

Överlåtare: Mellansvenska Tecnolift Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sandsberg 6:90

Adress: Tallvägen 8, 79015 Sundborn

Pris: 2250  000 kr

Förvärvare: Eriksson, Johan Gustav Teodor

Förvärvare: Danielsson, Jessica E Thérése

Överlåtare: Ströman, Margareta Kristin

Överlåtare: Ströman, Karl Olov Peter

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Bengtsheden 32:7

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Nordin, Per Magnus

Överlåtare: Nordin, Georg Stigmar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Bengtsheden 86:11

Adress: Bengtsheden 217, 79023 Svärdsjö

Pris: 1100  000 kr

Förvärvare: Svensson, Lars Ambjörn

Överlåtare: Hafstad, Barbro Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Lumsheden 60:3

Adress: Lumsheden 209, 81294 Åshammar

Pris: 50  000 kr

Förvärvare: Wilander, Elisabeth Piyarut

Överlåtare: Wiklund, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Svärdsjö-Boda 30:3

Adress: Rophällavägen 30, 79023 Svärdsjö

Pris: 1675  000 kr

Förvärvare: Hyttsten, Amanda Sonja Cecilia

Överlåtare: Olsson, Stig Erik

Överlåtare: Murmester, Ingegerd Rose-Marie

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Ön 2:2

Adress: Ön 113, 79023 Svärdsjö

Pris: Gåva

Förvärvare: Drewes, Jan Göran

Förvärvare: Drewes, Per Göran

Överlåtare: Drewes, Maj-Britt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Morsveden 1:8

Adress: Svedjelund 13, 79021 Bjursås

Pris: 1366  000 kr

Förvärvare: Malmström, Maria Sofie

Förvärvare: Granqvist, Johan Valfrid Thobias

Överlåtare: Larsson, Magnus Alexander

Överlåtare: Rapp, Anna Petra

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Kullgärdet 3:11

Adress: Kullgärdet 57, 79021 Bjursås

Pris: 830  000 kr

Förvärvare: Andersson, Tord Kennet

Överlåtare: Lundqvist, Krister

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Backgården 8:11

Adress: Nybyggarvägen 16, 79021 Bjursås

Pris: 1195  000 kr

Förvärvare: Källberg, Lars Johan

Förvärvare: Nordlund, Eva Maria

Överlåtare: Sjöberg, Jan Mikael

Överlåtare: Sjöberg Backman, Christa Camilla

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Loftet 9

Adress: Toftvägen 3, 78437 Borlänge

Pris: 1510  000 kr

Förvärvare: Alamartin, Linda Marie

Förvärvare: Floresjö, Olustigs Lars Robert

Överlåtare: Melin, Ulla Ann-Jeanette

 

▶ Industrienhet, metall- och maskinindustri

Fastighet: Borlänge Halvarsgårdarna 24:14

Adress: Halvarsgårdarna 113, 78198 Borlänge

Pris: 1500  000 kr

Förvärvare: Romme Alpin Ab

Överlåtare: Eriksson, Hans

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Mosippan 4

Adress: Blomsterstigen 29, 78468 Borlänge

Pris: 1100  000 kr

Förvärvare: Nyman Joronen, Erika Elisabeth

Förvärvare: Fors, Göran Mikael Emanuel

Överlåtare: Laurila, Kimmo Matias

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 4:126

Adress: Ljungvägen 16, 79145 Falun

Pris: 1600  000 kr

Förvärvare: Ghg Bostäder Ab

Överlåtare: Sundström, Mary Ingegerd

Överlåtare: Sundströms Dödsbo, Berth Verner

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Falun Vedgillaren 3

Adress: Sågvägen 13, 79151 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Erikssons Dödsbo, Kurt Sivert

Överlåtare: Eriksson, Kurt Sivert

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:125

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:126

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:127

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:128

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:129

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:130

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:131

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:132

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:139

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:140

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:141

Adress: saknas

Fastighet: Falun Stora Källviken 1:142

Adress: saknas

Pris: 2250  000 kr

Förvärvare: Myresjö Mark Aktiebolag

Överlåtare: Lilla Källviken Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 4:96

Adress: Hasselvägen 46, 79145 Falun

Pris: 1390  000 kr

Förvärvare: Nordkvist, Lars Erik

Överlåtare: Wessman, Ingeborg Christina

Överlåtare: Wessmans Dödsbo, Alf Tomas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Dahlian 19

Adress: Treffenbergsvägen 3A, 79133 Falun

Pris: 2800  000 kr

Förvärvare: Selin, Tommy Tobias

Förvärvare: Wiman, Lina Angelica

Överlåtare: Ahlroos, Jaana

Överlåtare: Björgvinsson, Kristinn

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Aklejan 7

Adress: Jesper Svedbergsvägen 18, 79136 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hedbergs Dödsbo, Alf

Överlåtare: Hedberg, Alf

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Dalvik 2:2

Adress: Dalvik 20, 79192 Falun

Pris: Gåva

Förvärvare: Gröning, Ida Marianne

Förvärvare: Bäckman, Karin Jenny Elisabeth

Överlåtare: saknas

 

▶ Industrienhet, lager

Fastighet: Falun Övertänger 2:18

Adress: Övertänger 692, 79026 Enviken

Pris: 300  000 kr

Förvärvare: Nissniss, Karl Magnus

Överlåtare: Origin House Ab

 

▶ Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr

Fastighet: Falun Bjursås Prästgård 1:39

Adress: saknas

Pris: 350  000 kr

Förvärvare: Bjursås Liftfastigheter Ab

Överlåtare: M-Konsult Ab

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Rubriken 7

Adress: Debattvägen 8, 78461 Borlänge

Pris: 1600  000 kr

Förvärvare: Eriksson, Sara Emelie

Förvärvare: Bäckman, Mattias Hans

Överlåtare: Norman, Sven-Erik

Överlåtare: Nilsson, Lilian

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Backen 6

Adress: Dragarens Väg 11, 78461 Borlänge

Pris: 1970  000 kr

Förvärvare: Hyttinen, Patrik Kristoffer

Förvärvare: Biörs, Karin Anna Josephine

Överlåtare: Fritzing, Anette Ulla-Marie

Överlåtare: Fritzing, Patrik Kenneth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Pennan 1

Adress: Gillesgatan 18, 78462 Borlänge

Fastighet: Borlänge Tjärna 26:98

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Torstensson, Astrid Birgitta

Överlåtare: Torstensson, Sven Julius

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Lärkan 19

Adress: Tvisegatan 20, 78437 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Korsgren, Dan Ove

Förvärvare: Korsgren, Kerstin Elisabet

Överlåtare: Korsgren, Hildur Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Sör Sellnäs 6:20

Adress: Sör Sellnäs 235, 78198 Borlänge

Fastighet: Borlänge Sör Sellnäs 6:25

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Holmberg, Jan Ingemar

Överlåtare: Holmberg, Jan

Överlåtare: Holmberg, Linda

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Röjningen 3

Adress: Medbacken 14, 78476 Borlänge

Pris: 1510  000 kr

Förvärvare: Löv, Johan Martin Stefan

Förvärvare: Yngström, Maria Caroline Isabelle

Överlåtare: Back, Hans Gunnar

Överlåtare: Back, Kristina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Gagnbro 1:17

Adress: Gagnbro 63, 78190 Borlänge

Pris: 1475  000 kr

Förvärvare: Olofsson, Niklas Svante

Förvärvare: Pers, Therese

Överlåtare: Aghazadeh, Ahmad

Överlåtare: Sekhavat, Samira

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Hesse 28:3

Adress: Hessebacken 111, 78191 Borlänge

Pris: 1400  000 kr

Förvärvare: Sigfridsson, Anne Louise

Förvärvare: Fredin, Erik Håkan

Överlåtare: Olssons Dödsbo, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Flugan 4

Adress: Villagatan 16, 78475 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Israelsson, Malin Catrin

Överlåtare: Reinholdsson, Johannes

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Hesse 92:1

Adress: Knektgatan 16, 78463 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lindgrens Dödsbo, Sven-Olov

Överlåtare: Lindgren, Sven Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kloker 3

Adress: Hjortstigen 6, 78450 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Blomqvists Dödsbo, Stig Bruno

Överlåtare: Blomquist, Stig Bruno

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Täljstenen 3

Adress: Marmorvägen 3, 78445 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Klintman, Sara Elisabeth

Överlåtare: Klintman, Sara Elisabeth

Överlåtare: Persson, Lars-Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Myrkanten 14

Adress: Lenngrensgatan 18, 78443 Borlänge

Pris: 2150  000 kr

Förvärvare: Grannäs Granath, Kent Mikael Mattias

Förvärvare: Vikström, Sarah Sofia Christina

Överlåtare: Tångring, Catarina

Överlåtare: Hedberg, Anna

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Sara 22

Adress: Lapp Anders Väg 37, 78456 Borlänge

Pris: 2080  000 kr

Förvärvare: Andersson, Anna Ingeborg

Förvärvare: Andersson, Tomas Olof Holger

Överlåtare: Hokkanen, Arvi

Överlåtare: Hokkanen, Helena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kloker 3

Adress: Hjortstigen 6, 78450 Borlänge

Pris: 1575  000 kr

Förvärvare: Ahola, Seija Anneli

Förvärvare: Wikar, Johan

Överlåtare: Blomqvists Dödsbo, Stig Bruno

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Borren 5

Adress: Åselbygatan 19, 78462 Borlänge

Pris: 3085  000 kr

Förvärvare: Fritzing, Patrik Kenneth

Förvärvare: Fritzing, Anette Ulla-Marie

Överlåtare: Hedlöf, Kristina

Överlåtare: Hedlöf, Rolf Thomas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Hesse 28:3

Adress: Hessebacken 111, 78191 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Olssons Dödsbo, Erik

Överlåtare: Olsson, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Jätten 23

Adress: Örnstigen 1, 78450 Borlänge

Pris: 675  000 kr

Förvärvare: Bergman, Carl Göran

Överlåtare: Halvarsson, Maj-Lis

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kvarnsveden 3:389

Adress: Övermoravägen 29, 78168 Borlänge

Pris: 395  000 kr

Förvärvare: Angel, Lotta Gunnel Ann-Charlotte N

Förvärvare: Viberg, Dan-Anders Gösta Gunnar

Överlåtare: Berglund, Katarina

Överlåtare: Berglund, Helena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Fårtickan 12

Adress: Solbrinken 4, 78475 Borlänge

Pris: 1922  000 kr

Förvärvare: Eriksson, Matteses Olov Anders

Förvärvare: Nilsson, Matilda Lena Sofia

Överlåtare: Östlund, Andreas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Hästberg 1:16

Adress: Nordviksvägen 8, 78199 Idkerberget

Pris: Gåva

Förvärvare: Sundkvist, Jan Arvid

Överlåtare: Sundkvist, Elsie

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Borlänge Hans 4

Adress: Kviddas Väg (8)

Pris: 215  000 kr

Förvärvare: Hansson, Malin Kristin

Förvärvare: Luotsinen, Leo Niklas

Överlåtare: Perssons Dödsbo, Håkan

Borlänge

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Borlänge Norån 1:25

Adress: Stångjärnsvägen (8)

Pris: 64  000 kr

Förvärvare: Miettinen, Kai Timo Erik

Överlåtare: Mirahmadi, Mohammad Hussein

 

▶ Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr

Fastighet: Borlänge Norån 1:33

Adress: Stångjärnsvägen (15)

Pris: 70  000 kr

Förvärvare: Miettinen, Kai Timo Erik

Överlåtare: Björklund-Bruylandt, Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Sveden 2:19

Adress: Roddarvägen 6, 78477 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Johansson, Gunhild Ingegerd

Överlåtare: Johansson, Hans Olof

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Borlänge Hökaren 2

Adress: saknas

Pris: 2375  000 kr

Förvärvare: Tunahökaren Fastighets Ab

Överlåtare: Coop Sverige Fastigheter Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kronan 7

Adress: Barkstigen 14, 78450 Borlänge

Pris: 2165  000 kr

Förvärvare: Höglund, Maria Susanne

Förvärvare: Suonpää, Markku Juhani

Överlåtare: Blomquist, Birgitta

Överlåtare: Blomquist, Mats

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Borlänge Norr Amsberg 2:4

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hedlund, Maj Ingeborg

Överlåtare: Hedlund, Lennart

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Lisselhaga 4:9

Adress: Naglarbyvägen 41, 78350 Gustafs

Pris: Gåva

Förvärvare: Gröning, Ida Marianne

Förvärvare: Baggens, Lena Maria Alice

Överlåtare: saknas

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Norbohyttan 4:18

Adress: Norbovägen 22, 78196 Borlänge

Fastighet: Säter Norbohyttan 4:26

Adress: Norbovägen 24, 78196 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Gustafssons Dödsbo, Rune

Överlåtare: Gustafsson, Rune Valdemar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Skedvi-Fiskarbo 2:4

Adress: Fiskarbo 85, 78393 Stora Skedvi

Pris: Gåva

Förvärvare: Sjöberg, Karl-Johan

Förvärvare: Pedersen, Ulrika Kristina

Förvärvare: Sjöberg, Erik Mattias

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Mora 13:10

Adress: Lugna Vägen 10, 78350 Gustafs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Tallbergs Dödsbo, Maj

Överlåtare: Tallberg, Maj Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Mora 13:10

Adress: Lugna Vägen 10, 78350 Gustafs

Pris: 950  000 kr

Förvärvare: Hedström, Glenn

Förvärvare: Wahlsberg, Fanny

Överlåtare: Tallbergs Dödsbo, Maj

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Norbohyttan 4:26

Adress: Norbovägen 24, 78196 Borlänge

Fastighet: Säter Norbohyttan 4:18

Adress: Norbovägen 22, 78196 Borlänge

Pris: 520  000 kr

Förvärvare: Berggren, Sven Göran Tobias

Förvärvare: Snell, Emma Christina

Överlåtare: Gustafssons Dödsbo, Rune

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Säter Solvarbo 40:7

Adress: Dammsjövägen 23, 78395 Gustafs

Pris: 80  000 kr

Förvärvare: Berggren, Mats Johan

Förvärvare: Winblad Von Walter Berggren, Hanna M

Överlåtare: Gåhl, Erik Gunnar

Överlåtare: Martinsson, Siv Aino Marianne

 

Säter

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Gessån 10:11

Adress: Gessån 25, 78390 Säter

Pris: 1400  000 kr

Förvärvare: Norman, Leif Robin

Förvärvare: Helgesson, Linn Josefine

Överlåtare: Norman, Leif Anders

Överlåtare: Westergren Norman, Ann-Charlotte

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Odonet 11

Adress: Granvägen 10, 78332 Säter

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bennerström, Nils Pär Olof

Överlåtare: Bennerström, Nils Pär Olof

Överlåtare: Morén, Tina Frida

 

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Fastighet: Säter Morkullan 7

Adress: Bergslagsgatan 36A, 78334 Säter; Fler adresser finns

Pris: 3200  000 kr

Förvärvare: Micto Ab

Överlåtare: Faghed Fastigheter Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Bispbergshyttan 68:1

Adress: Bispbergshyttan 234, 78393 Stora Skedvi

Pris: 470  000 kr

Förvärvare: Johansson, Karin Marianne Riné

Förvärvare: Johansson, Anders Lennart

Överlåtare: Gustafsson, Linda

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Elim 13

Adress: Åsgränd 18C, 78330 Säter

Pris: 830  000 kr

Förvärvare: Gabrielson, Lars Magnus

Överlåtare: Lundqvist, Anna Angelica

Överlåtare: Lundqvist, Peter

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Arkhyttan 46:1

Adress: Bondängsvägen 6, 78393 Stora Skedvi; Fler adresser finns

Pris: 900  000 kr

Förvärvare: Larsson, Julia Birgitta Emilia

Förvärvare: Johansson, Matz Waldemar

Överlåtare: Gustavsson, Torsten

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Yttre Heden 60:1

Adress: Yttre Heden 71, 78390 Säter

Pris: 680  000 kr

Förvärvare: Andersson, Olof Sebastian

Förvärvare: Ringholm, Malin Iréne

Överlåtare: Ivarsson, Kerstin Carola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Atleten 7

Adress: Svarvargatan 6, 78331 Säter

Pris: 1450  000 kr

Förvärvare: Andersson, Sanna Kristina

Förvärvare: Åsåker, Bengt Emil

Överlåtare: Barman, Daniel Ragnar

Överlåtare: Barman, Maria Elisabet

 

▶ Hyreshusenhet, bostäder och lokaler

Fastighet: Säter Grängshammar 1:7

Adress: Grängshammar 340A, 78196 Borlänge; Fler adresser finns

Pris: 800  000 kr

Förvärvare: Cederberg, Richard Peter

Överlåtare: Säterbygdens Församling

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Rodret 2

Adress: Kråkvägen 12, 78331 Säter

Pris: 800  000 kr

Förvärvare: Hedin, Lars Arvid

Förvärvare: Hedin, Anna Katarina Birgitta

Överlåtare: Lindgren, Kristin Susanne Elinor

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Brunna 53:1

Adress: Åsgatan 161, 77631 Hedemora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Johansson, Axel Markus

Överlåtare: Mattsson, Anna Elisabet Helén

Överlåtare: Johansson, Axel Markus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Krusbäret 2

Adress: Bärstigen 7, 77636 Hedemora

Pris: 1050  000 kr

Förvärvare: Goude, Hanna Katarina

Förvärvare: Kascha, Karl Mikael

Överlåtare: Fornander, Gun Sigrid Birgitta

Överlåtare: Linander, Tore Lars Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Hedemora-Västerby 1:226

Adress: Skogsvägen 9, 77693 Hedemora

Pris: 975  000 kr

Förvärvare: Ahrman, Karl Henrik

Förvärvare: Levin, Anna Klara Maria

Överlåtare: Liss, Elsa Agneta

 

▶ Hyreshusenhet, tomtmark

Fastighet: Hedemora Sadeln 1

Adress: Bodavägen 2, 77634 Hedemora

Pris: 100  000 kr

Förvärvare: Hedemora Kommun

Överlåtare: Bostadsrättsföreningen Sadeln

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Långsbyn 60:65

Adress: Ågatan 4, 77070 Långshyttan

Pris: 550  000 kr

Förvärvare: Nilsson, Tage Leif

Förvärvare: Nossenko, Olga

Överlåtare: Persson, Pontus Peter

Överlåtare: Holmsten, Sandra Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Långshyttan 16:19

Adress: Röängsvägen 4, 77070 Långshyttan

Pris: 825  000 kr

Förvärvare: Johansson, Sven Dennis

Förvärvare: Johansson, Elisabeth Margareta

Överlåtare: Kurvinen, Maila Maria

Överlåtare: Kurvinen, Osmo Eljas

Hedemora

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Hedemora Årängen 1:22

Adress: Årängen 211, 77692 Hedemora

Pris: 1395  000 kr

Förvärvare: Edvardsson, Andreas Robin Bengt

Förvärvare: Lindberg, Hanna Margit

Överlåtare: Jonsson, Jan Erik

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Hedemora Tyskgården 1:12

Adress: Herrgårdsvägen 5, 77698 Garpenberg

Pris: 550  000 kr

Förvärvare: Sadaka, Samuello

Överlåtare: Tjäderhuset I Hedemora Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Långshyttan 16:33

Adress: Kullerbacken 16, 77070 Långshyttan

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Klaxman, Kersti Monica Margareta

Överlåtare: Klaxman, Rudolf Arnold

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Smedby 14:18

Adress: Smedbyvägen 32, 77697 Dala-Husby

Pris: 915  000 kr

Förvärvare: Lennartsson, Thomas Gunnar

Förvärvare: Frank Lennartsson, Annika Birgitta

Överlåtare: Jons, Anna Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Svinö 30:10

Adress: Svinöhed 213, 77070 Långshyttan

Pris: Gåva

Förvärvare: Kivinen, Monica Carola

Förvärvare: Kivinen, Anu Anitta

Överlåtare: Bergman, Ida Solveig

Överlåtare: Bergman, Bo Edvin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Långsbyn 60:3

Adress: Rönnliden 3, 77070 Långshyttan

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lindholms Dödsbo, Christer

Överlåtare: Lindblom, Bengt Christer

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50   000 kr

Fastighet: Hedemora Ostbo 7:1

Adress: Ostbo 120, 77070 Långshyttan

Pris: Gåva

Förvärvare: Gustavsson, Hans Peter Tommy

Överlåtare: Granlund, Rolf Yngve

Överlåtare: Gustavsson, Solveig Viola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Flaggan 20

Adress: Hagvägen 28C, 77135 Ludvika

Pris: 775  000 kr

Förvärvare: Bergström, Johan Anton

Förvärvare: Palm Tjust, Sofia Fanny Elisabeth

Överlåtare: Holm, Bengt Thomas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Öraberget 11:22

Adress: Lindvägen 3, 77230 Grängesberg

Pris: 115  000 kr

Förvärvare: Dahl, Hans Kenneth

Överlåtare: Eriksson, Arne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sunnansjö 212:1

Adress: Sandviksvägen 30, 77012 Sunnansjö

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jansson, Kerstin Margareta

Överlåtare: Jansson, Sven-Erik

 

Avesta

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Brage 8

Adress: Bragegatan 16, 77441 Avesta

Pris: 1100  000 kr

Förvärvare: Karlsson, Anna Elisabeth Angelica

Förvärvare: Pettersson, Göran Daniel

Överlåtare: Beijer, Christer

 

▶ Industrienhet, annan övrig byggnad

Fastighet: Avesta Horndalsbyn 19:21

Adress: saknas

Pris: 1000  000 kr

Förvärvare: Dalkia Sverige Ab

Överlåtare: Setra Trävaror Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Strandmora 18:10

Adress: Södra Strandmora 38, 77499 By kyrkby

Pris: 450  000 kr

Förvärvare: Stridh, Linda Martina

Överlåtare: Nordström, Nils Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Gålsbo 8:3

Adress: By Born 53, 77499 By kyrkby

Pris: 600  000 kr

Förvärvare: Bergfors, Patrick

Förvärvare: Blomkvist, Madeleine Cecilia Maria

Överlåtare: Bergfors, Lennart Vilgot

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Västanfors 15:6

Adress: Kopparvägen 10, 77497 Fors

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Kjersels Dödsbo, Kent

Överlåtare: Kjersel, Kent Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Jularbo 12:1

Adress: Jularbo 10, 77595 Folkärna

Pris: 1200  000 kr

Förvärvare: Ahlberg, Ernst Arne Robin

Förvärvare: Ahlberg, Anna Karolina

Överlåtare: Hedblom, Daniel Lars

Överlåtare: Thorén, Gunilla Anna

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Avesta Mörtarbo 6:1

Adress: Mörtarbo 18, 77497 Fors; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lindell, Bengt Anders

Förvärvare: Lindell, Kerstin Ingegerd

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Rutbo 1:24

Adress: Tranbärsvägen 12, 77462 Avesta

Pris: 975  000 kr

Förvärvare: Andersson, Monica Elisabeth Marianne

Förvärvare: Olsson, Erik Mattias

Överlåtare: Dahlström, Jan Rickard

Överlåtare: Ek, Annelie Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Knallasbenning 22:2

Adress: Nyhyttan 21, 77491 Avesta

Pris: 775  000 kr

Förvärvare: Johansson, Tommy Olov

Förvärvare: Pettersson, Viola Hermine Margareta

Överlåtare: Lindgren, Weila Anna-Karin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Avesta Norr Nävde 3:15

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Eriksson, Elin Anna Maria

Överlåtare: Eriksson, Jan-Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Grytnäs Kyrkby 94:17

Adress: Grenvägen 6, 77461 Avesta

Pris: 1135  000 kr

Förvärvare: Hagelin, Johan Tomas

Förvärvare: Sundberg, Martina

Överlåtare: Bergqvist, Nils Peter

Överlåtare: Eriksson, Ulrica Helena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Skogsbo 1:72

Adress: Klockarvägen 11, 77462 Avesta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Svensson, Anders Erik Mikael

Överlåtare: Svensson, Anders Erik Mikael

Överlåtare: Söderström, Camilla Victoria

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Kanonen 6

Adress: Hagvägen 13, 77135 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Erkers, Rut Gertrud

Överlåtare: Erkers, Mats

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Persbo 64:86

Adress: Lövstigen 27, 77136 Ludvika

Pris: 875  000 kr

Förvärvare: Andersson, Andreas Mikael

Förvärvare: Bergström, Denise Frida Linnea

Överlåtare: Karlsson, Lena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Pilen 2

Adress: Faluvägen 16, 77131 Ludvika

Pris: 600  000 kr

Förvärvare: Maia Pimenta Sandström, Ester F

Förvärvare: Sandström, Roine Karl-Gustaf

Överlåtare: Bolinder, Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Orion 3

Adress: Lyckåkersvägen 52, 77141 Ludvika

Pris: 800  000 kr

Förvärvare: Smeds, Olov Carl-Magnus

Överlåtare: Smeds, John Bertel

Överlåtare: Smeds, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Öraberget 1:44

Adress: Gullregnsvägen 25, 77231 Grängesberg

Pris: 625  000 kr

Förvärvare: Eriksson, Jesper Eli

Förvärvare: Wahlstén, Sandra Kristina

Överlåtare: Jansson, Sten Sune

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 1:18

Adress: Stensbo Prästbodavägen 28, 77192 Ludvika

Pris: 425  000 kr

Förvärvare: Bäckström, Våge Ingvald

Förvärvare: Bäckström, Eva Marianne

Överlåtare: Niemelä, Henrik

Överlåtare: Jonasson, Gunvor

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 4:152

Adress: Hyttrisvägen 8, 77014 Nyhammar

Pris: 375  000 kr

Förvärvare: Norenfalk, Bengt Ronny Gunnar

Överlåtare: Naucler, Hjördis