Biogasanläggning skapar oenighet

Tommy Gustafsson med familj är inte emot biogas. Men man tycker att Dala Biogas anläggning är för nära deras hus och ”idyll”. Foto: Privat
Textstorlek:

Dala Biogas anläggning som planeras byggas på Pellesberget i Gustafs har splittrat bygden.
– Det är mycket tråkigt. Vi är inte emot biogas, men anläggningen kommer för nära våra hus, säger Tommy Gustafsson, närboende.
– Vi följer reglerna, säger Michael Arvidsson på Dala Biogas.

Att skapa olika lösningar för en renare miljö skriver nog de flesta under på. Men i Säter har en biogasanläggning för Dala Biogas (fem bönder) vållat en del problem. Närboende tycker att biogasanläggningen, som är tänkt att placeras på Pellesberget vid Rasjön, kommer för nära deras hus med risk för bland annat dålig lukt och buller, vilket kan medföra att fastigheternas värde sjunker.

– Det finns nu ganska många biogasfall i Sverige med utsatta fastighetsägare. Bland annat i Katrineholm anlade Swedish Biogas en anläggning bara 100 meter från ett hus. Det blev problem med dålig lukt, läckage, dygnsbuller och damm med mera. Fastighetsägarna hamnade i en mardröm.

Efter tre år köpte Swedish Biogas huset, som inte fick säljas eller hyras ut. En mäklare värderade bostaden till noll kronor. Detta skulle också kunna hända oss om inte vi kan ändra biogasanläggningen till en annan placering. Vi är inte emot biogas, men man borde hitta en annan plats på betryggande avstånd från närboendes hus. En riskanalys säger att inom en radie på 1 500 – 2 000 meter är risken stor för luktproblem, dricksvattenproblem och en värdeminskning på fastigheterna. Vi pratar om många personer som drabbas om man väljer att bygga anläggningen på Pellesberget, säger Tommy och fortsätter:

– Det är väldigt påfrestande att behöva oroa sig för hur det ska gå med huset. Man går och lägger sig och vaknar med problemet. Biogasanläggningen har delat bygden i två läger och har skapat en tråkig osämja mellan grannar och bybor. Många tror att vi är emot biogas eller biogasanläggningar men det är vi inte. Det vi önskar är att anläggningen byggs på en plats där inga närboende kommer till skada eller drabbas.

Föreningen Rädda Pellesberget har överklagat ärendet till Mark- och miljödomstolen och har tvingats anlita en advokat. Den 29 april har Säters kommun bjudit in allmänhet till samråd för att upprätta en detaljplan för området.

Michael Arvidsson är lantbrukare i Stora Skedvi och en av delägarna i Dala Biogas. Processen med att bygga en biogasanläggning på Pellesberget fortsätter. Närmast ska detaljplanen granskas, vilket är en lång process menar Arvidsson, och kontakt med leverantörer har tagits.

– Vi har tittat på flera platser och funnit att Pellesberget ligger bäst till för vår verksamhet. När kravet är att anläggningen kan ligga 500 meter från närmsta bebodda villa, och att vi har fått tillstånd för det, tänker vi bygga Sveriges bästa anläggning med de krav och regler som gäller. Det är väldigt tråkigt att debatten har blivit osaklig och att man har överklagat. Tyvärr blir nog produktionen lidande av det här, säger Michael Arvidsson.