Viktigt besked för landsbygden

Textstorlek:

Det är ingen överdrift att påstå att besvikelsen var stor i höstas bland människor som bor och verkar på landsbygden när alliansregeringen inte fullt ut kompenserade för EU:s neddragning av landsbygdsprogrammet. Av de 500 miljoner kronor per år som fattades nöjde sig regeringen med att tillskjuta 129.

Även om summan som felade inte var överdrivet stor blev symbolvärdet desto mer betydande. Regeringen signalerade att den inte brydde sig särskilt mycket om landsbygden samtidigt som den lämnade fältet öppet för Socialdemokraterna att till priset av de saknade 371 miljonerna (och inte en krona mer) göra gällande att de – av alla – hade ädlare känslor för landsbygden. Stefan Löfven markerade också detta genom att åka ut till en bondgård nära Stockholms innerstad och där låta fotografera sig och sin goda landsbygdsvilja. Iklädd bästa finskorna på ladugårdsbacken gav han samtidigt Centerpartiet en vällustig känga.

För Annie Lööf, som hela året dessförinnan ansträngt sig hårt för att åter förankra sitt parti i landsbygdens mylla, kom höstbudgeten som ett mycket ovälkommet bakslag.

Men nu är det vår igen och en ny budget är på gång. Nu står det också klart att Centern äntligen fått sin vilja igenom. Med hjälp av det extra budgetutrymme som de aviserade skattehöjningarna på alkohol, tobak och fordon väntas ge kan landsbygdsprogrammets minussida kompenseras fullt ut – och lite till. Programmet tillförs totalt 2,8 miljarder fram till 2020 och 400 extra miljoner redan i år, vilket är mer än vad Socialdemokraterna föreslog i höstas. Det innebär också att landsbygdsprogrammet för den nu påbörjade sjuårsperioden får mer pengar från start än det tidigare program som löpte ut vid årsskiftet.

En del av den nya påfyllnaden kommer att användas för riktade satsningar till butiker och mackar på landsbygden. Men den stora delen kommer att gå till en fortsatt utbyggnad av bredband utanför städerna och tätorterna. När det gäller den del av landsbygdsprogrammet som specifikt berör jordbruket återstår fortfarande en del detaljer att reda ut.

När påspädningen till landsbygden offentliggjordes i förra veckan fick centerledaren Annie Lööf framträda utan sällskap av de övriga partiledarna i alliansen. För Centern och Annie personligen var detta naturligtvis bra. Men viktigast av allt var ändå budgetsatsningens innehåll och dess betydelse för landsbygdsborna, som ju annars aldrig får något gratis av de fria marknadskrafterna i vårt urbaniserade samhälle.

Med öronmärkningen till butiker och mackar kan de boende i värsta glesbygden förhoppningsvis slippa riskera att offra en halv tank bara för att handla eller – tanka. Och med bättre datakommunikation kan många företagssatsningar på landsbygden övergå från standby till aktivt läge. En framtidstro kan börja växa.