Sågverk söker virke för säkrare drift

Platschef Sören Henriksson och inköpare Kent Dalentoft vill utöka produktionen med mer lokalt virke. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

Balungstrands sågverk tänker nu höja produktionen ytterligare för att säkerställa den framtida lönsamheten och därmed skapa utrymme för nya investeringar och jobb.

– Vi strävar efter att säkerställa driften och därmed göra jobben säkrare. Vi vill komma i kontakt med alla slags skogsägare för köp av mer lokalt virke. Vi finns ju mitt i ett av landets bästa skogsområden, och inom en radie av 10 mil finns det lokala virket som vi gärna vill förädla, säger platschefen Sören Henriksson.

Om lantbruket är grundbulten för en levande svensk landsbygd, är skogsbruket minst lika viktigt. Ur ett perspektiv hänger de intimt samman. Jorden och skogen är själva fundamentet som övrig industri i mångt och mycket är beroende av. Flera mindre sågverk har tvingats lägga ner när produktion och lönsamhet inte längre går hand i hand. Men det finns undantag. Balungstrands sågverk anses bland sågverken vara ett bra exempel på att det går. Sedan nystarten för fyra år sedan har produktionen tredubblats, personalstyrkan fördubblats och lönsamheten sakta återvunnits. Förra årets investeringar ska nu lyfta produktionen ytterligare, från dagens 82 000 kubikmeter till 100 000 kubikmeter på tre år.

– Vi har investerat och byggt om sågverket så att vi nu köper och sågar timmer från

10 centimeter i topp till 55 centimeter i rot, skogsfallande med alla mått mätta innanför bark. Vi tar emot tall och gran osorterat i längder från 3.10 och uppåt. Det innebär färre transporter, vilket skonar miljön, bättre avkastning för skogsägaren och enklare sortering i skogen, men i dagsläget också en gardering mot sjunkande efterfrågan och priser på massaved. Vi förenklar för den som skördar i skogen och tar på oss hela sorteringsjobbet vid sågen. Rationellt och ekonomiskt för skogsägaren, säger Sören Henriksson.

Bakom framgångarna ligger råvaran, skogen, som är en av Sveriges bästa, klokt ägande och ledarskap, stabil och flexibel personal, samt samhället Enviken som sluter upp kring sågverket.

– Det finns en stark bykänsla i Enviken som vi värnar om. Det är inte bara råvaran som kommer härifrån. Bemanning och andra tjänster söker vi i första hand i närområdet. Förutom dom som jobbar på sågverket bidrar företagets verksamhet att cirka 100 personer ytterligare har jobb vilket känns mycket bra, säger Sören.

I nuläget har Balungstrands sågverk inga planer på att nyanställa. I första hand använder man den kompetens man redan har tillgång till. Men skulle det visa sig att produktionen går som man har planerat, kan företaget behöva rekrytera mer personal.

– Många kanske tror att det bara är att gå in här och börja jobba. Så kanske det var en gång i tiden. Men för att jobba hos oss krävs det utbildning och kunskap, säger Sören.

Kent Dalentoft, som håller i inköpen, kommer in för en kopp kaffe. Han har sitt ursprung i Uddevalla och trivs mycket bra i Dalarna. Han berättar att den enskilda skogsägaren kan i kontraktsfasen påverka vart virket ska gå.

– Begär skogsägaren att timret ska avverkas enlig Balungstrandsmodellen hamnar virket hos den lokala sågen, säger Kent Dalentoft.