Flickorna i Grängesberg tänkte som Jesus

Textstorlek:

D et var en fruktansvärt regnig sommar. Men på dalatidningens lokalredaktion i Grängesberg rådde idétorka. Då kom reportern på tanken att foton på barn alltid går hem i stugorna. Så kom det sig, att tidningen, någon dag senare hade ett helt uppslag med bilder på barn i 6 – 8-årsåldern under den genialt enkla och synnerligen aktuella rubriken ”Varför regnar det?”

Svaren var både roliga och kluriga. ”Det kommer moln från Norge”, var svaret från en pojke.

”Det bildas vatten ånga som stiger upp i luften. När den avkyls, så faller det ner som regn”, för- klarade en annan pojke som hade fått lära sig det i skolan. ” Det är nödvändigt för att det ska växa”, tyckte en flicka,som förmodligen hade det egna potatislandet i tankarna. Hennes yngre syster höll med och någon av flickorna påpekade, att det var nödvändigt med vatten för att vi människor skulle kunna leva.

Det var ju en rolig grej som reportern kommit på. Men plötsligt så slog det mig, att pojkarna hade tolkat ordet ”Varför?” som ” Av vilken bakomliggande orsak?” Flickorna däremot hade tänkt framåt och tolkat ordet som ”Till vilket ändamål?”

En psykolog skulle naturligtvis ha förklarat det som att pojkarna hade tänkt rationellt logiskt, objektivt förklarande med vänster hjärnhalva. Flickorna däremot hade använt höger hjärnhalva och tänkt mer emotionellt känslomässigt subjektivt och intuitivt frågat sig: ”Till vilken nytta?”.

Det märkliga är att Jesus tänkte som flickorna i Grängesberg. Ty i det språk som Jesus talade, så betyder ordet ”Varför?” ”Le ma ?” just ”Till vad?”.

Mot den bakgrunden så kan barnen i Grängesberg hjälpa oss att bättre förstå Jesu egna ord på korset. Detta är ju påskdramats dramatiska höjdpunkt. Själva sammanfattningen av livets sorg och tragik, lidande och övergivenhet. Så starkt måste det ha gripit människor, att man fortfarande bevarar orden i originalspråkets form, och så står det fortfarande återgivet i vår svenska bibel ännu efter nära tvåtusen år. Därför vill jag avsluta denna krönika med den textreflektion som finns med i den Livsmässa, som jag skrivit som en hyllning till Erik Axel Karlfeldt, och som kommer att firas för första gången i Dalarna i Hedemora kyrka den 7 juni.

 

VARFÖR?

Textreflektion av Birger Sjungargård

 

Min Gud, min Gud: Varför?

Varför har du övergivit mig?

”Eli, eli, le ma sabaktani”

Ett ångestskri från korsets övergivenhet.

Förtvivlans, hopplöshetens ”Varför?”

Men ordagrant betyder det – ”Till vad.”

Min Gud,min Gud; Till vad?—

Till vad? Till vad har du mig övergivit?”

”Till Liv!”

”Till Liv!” som sädeskornet i såningsmannens hand.

”Till liv!” som genom döden själva Döden övervann.

Som sädeskorn skall vi strös ut i myllan i Guds åker.

Som kornet dör och växer upp, skall vi och blomstra åter.

 

En fin vårtid och en varm påskglädje önskar dig

 

Birger Sjungargård