En rejäl leverans

Textstorlek:

Förra onsdagen rätade landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) ut de återstående frågetecknen kring landsbygdsprogrammet, det vill säga den del som huvudsakligast har med lantbruk att göra.

Till det så kallade bondepaketet för ett hållbart jordbruk i hela landet avsattes 26,5 miljarder kronor. Till särskilda fritidssatsningar på landsbygden, framför allt idrotts- och fritidsanläggningar, anslogs 500 miljoner kronor. Till djurvälfärd blev anslaget närmare 1,3 miljarder. Till så kallade mosaikbetesmarker samt avlägset belägna och svårtillgängliga betesmarker utlovades medel via en ny nationell miljö­ersättning. Och till odling av bruna bönor – en viktig gröda på Öland – skulle 700 000 stödkronor utgå varje år, alltså ungefär som förut.
Utöver detta var det sedan tidigare klart med 3,25 miljarder kronor till bredband och 700 miljoner kronor till lanthandelsbutiker och bensinmackar på landsbygden fram till 2020.

För alla som inte är hemma på det här med jordbruksstöd kan Eskils besked verka som ena grekiskan. Men från dem som är inne i svängen, till exempel bondefacket LRF, har i varje fall glada tillrop hörts.

Dagen innan, alltså förra tisdagen, lämnade närings­ministern och centerledaren Annie Lööf beskedet att före­tagare ska få ett enklare och rättvisare högkostnadsskydd för sjuklöner. Högkostnadsskyddet ska differentieras och delas in i fem storleksklasser på basis av lönesummorna. På så vis ska det bli lättare för mindre företag att komma i åtnjutande av skyddet. Förslaget fick ett mycket högt betyg av organisationen Företagarna. Till och med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, övervägde att ge förslaget sitt stöd – mitt under ett valår! Då kan ni tänka er vad bra det måtte ha varit…

Ytterligare ett par dagar bakåt i tiden, närmare bestämt i Agenda-studion söndag kväll, mötte Annie Lööf den so­cialdemokratiske gruppledaren i riksdagen Mikael Damberg i en duell om ungdomsarbetslösheten. Även objektiva ögon bör ha funnit att Annie Lööf vann den debatten. Hon hade på sin sida de mest bärande argumenten om vad den sänkta restaurangmomsen och de sänkta arbetsgivaravgifterna verkligen gjort för ungdomarna och deras sysselsättning. Dessutom kunde hon åberopa de många arbetsgivarnas stora oro över vad som ska komma att hända i fall en socialdemokratisk regering återgår till de tidigare högre kostnadsnivåerna.

Summa summarum kan alltså Annie & Co göra delbokslut efter en ovanligt framgångsrik serie av budgetförhandlingar. Lika knackigt som det gick med förhandlingarna i höstas, lika bra har det gått nu i vår. Rimligen borde partiets gräsrötter vara till freds med resultatet, rimligen borde de nu ”känna igen sitt parti”.
Hur långt det sedan räcker är en annan fråga. Ett första svar kommer om drygt sex veckor, då det är EU-val.