Avsändaren viktigare än innehållet?

Textstorlek:

Under påskhelgen gick Socialdemokraterna ut med beskedet att de vill sänka skatten för pensionärer med 50 kronor i månaden från och med nästa år. Om de vinner valet, vill säga.

Beskedet välkomnades av Curt Persson, tidigare fackförbundsordförande, numera ordförande i PRO, den pensionärsorganisation som ideologiskt står socialdemokratin närmast.

– Med förslaget uppfattar jag att Socialdemokraterna menar allvar med att lön och pension ska beskattas lika, sade han i en skriftlig kommentar.

Av detta kan man dra slutsatsen att skattesänkningsförslagets avsändare är viktigare för Perssons och PRO:s betygsättning än det faktiska ekonomiska utfallet för pensionärernas del. Ty när den borgerliga alliansregeringen 2012 sänkte skatten för pensionärerna med exakt samma belopp per månad – 50 kronor – var samme Curt Persson inte lika nöjd. Med slagfärdig ironi sade han då:

– Det blir inte lätt att bestämma vad man ska göra av alla de pengarna…

Och visst, han hade naturligtvis alldeles rätt, på sätt och vis. En femtiolapp i månaden var inte mycket att jubla över. Inte då. Men inte heller nu.

Ändå var det 2012 trots allt den fjärde skattesänkningen i ordningen för pensionärer som alliansregeringen då föreslog och senare genomförde. Därefter har regeringen sänkt skatten för pensionärerna ytterligare en gång, närmare bestämt den 1 januari i år. Den gången med 100 kronor, alltså dubbelt upp mot vad Socialdemokraterna lovar nu.

Det flyger omkring i den politiska debatten, och i folks huvuden, en föreställning om att den borgerliga regeringen har höjt skatten för landets pensionärer. Men den föreställningen är inte sann. Tvärtom har alliansens regering vid det här laget sänkt skatten för pensionärerna vid fem olika tillfällen. Vid inget tillfälle har den nuvarande regeringen höjt den. Pensionärernas skattebörda har sänkts, inte höjts. Den är lägre nu än när Socialdemokraterna regerade senast.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen, däremot, sänkte inte vid något tillfälle skatten för pensionärerna från det att det nuvarande pensionssystemet började gälla 1999. Under de 15 år som vi haft detta pensionssystem är det enbart alliansen som gett pensionärerna en lägre skatt.

Att enskilda pensionärer ändå kan ha uppfattat det som att skatten höjts, eller möjligen att standarden sänkts, har troligen att göra med dels att beskattningen av de aktiva löntagarna har sänkts ännu mer genom de så kallade jobbskatteavdragen, dels att pensionen i det nuvarande tillväxtbaserade pensionssystemet gått lite upp och ner från år till år beroende på konjunkturen.

Men det är liksom en annan sak. I reda kronor och ören har beskattningen av vårt lands pensionärer sänkts flera gånger. Och med sammantaget betydligt högre belopp än vad Socialdemokraterna föreslår nu.