Ska Åmål rädda Leksand från centrumdöd?

Till och med Wall-Mart i USA har börjat inse de små butikernas kraft, menar Olle Andersson från Åmål. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

Alliansen i Leksand vill flytta Ica till riksväg 70. Då kan Noret gå i graven, menar nu många kritiker.
– Det verkar som om Ica bestämmer i Leksand, säger en person som Dalabygden har pratat med.

Länets samtliga kommuner vill växa och bli fler människor. Frågan är hur man når dit? Ett sätt är att etablera så kallade butiksbyar utanför stadskärnorna och på så sätt locka fler kunder. Ett annat sätt är att behålla den småskaliga stadskärnan och utveckla det man redan har. Kampen har med andra ord hårdnat mellan centrum och ytterområde. Flera kommuners centrum i länet har förlorat på att lägga stora butiker utanför stadskärnan.

Det många kommuner tycks ha gemensamt när man planerar olika byggen för att främja handel och inflyttning, är att man missar ett helhetsperspektiv på hur centrum och ytterområde ska fungera tillsammans.

Dels handlar det om att skapa attraktiva miljöer. Dels handlar det om att dessa miljöer ska fyllas med något som skapar attraktionskraft. Här gäller det att ta till vara på den egna specifika historien och docka det med framtida önskemål och behov. Det gäller för kommunledningen att lyssna på butiksägare och invånares önskemål och behov och inte skämmas för det man har av kultur och historia.

Tyvärr saknar många kommuner en vision för hur samhället ska fungera och verka – låt oss säga trettio är framåt. Besluten är ofta kortsiktiga när bara plånboken får råda.

I Borlänge har man nu kommit till skott med att rusta centrum. Kampen utkämpas mot Norra Backas handelsområde, men Borlänge centrums kamp handlar också om att behålla de butiker man har och gärna locka nya. I Borlänge centrum tänker man jobba med fräscha material för att det ska se vackert ut.

Flyttar vi fokus några mil norrut hamnar vi i Leksandsnoret. Leksingar, som Dalabygden har pratat med, säger att Leksandsnoret har i allt för många år tappat sin attraktionskraft som ett levande och tilldragande centrum. Kultur, nöje och handel har inte längre samma spänst som krävs för att locka en nyfiken publik. Som lök på laxen kan nu också Ica lämna centrum för ett liv vid riksväg 70. Leksandsalliansen ställer sig nu frågande till ”detta gnäll”. Målet är att öka invånarantalet till 18 000 själar, och de kommande åren investerar kommunen 20 miljoner kronor i ett vackrare och mer gästvänligare centrum. Med tre dagligvarubutiker menar Alliansen att en flytt av Ica spelar mindre roll. Detta har fått kritikerna att gå i taket. Jan Olof Liss i Tibble pekar på att Ica visserligen är trångbodda, men har de tre senaste åren gått med vinst. Att bryta dagligvaruhandeln i Leksandsnoret blir dess död, menar Liss och får stöd av många.

Övriga handlare och Norets byalag instämmer med tillägget att: kommunledningen inte lyssnar på kritik. För att få perspektiv på hur ett centrum kan lyfta bjöd Köpmannaföreningen och Norets byalag in Olle Andersson under mottot: Åmål har lyckats att utveckla handeln i centrum. Olle Andersson jobbar med tillväxt i Åmål och har varit med om att ta kommunens tråkiga centrum till en andra plats i en FN-tävling för lyckade stadskärnor. Fram till 2020 tänker Åmål profilera sig som den gästvänliga staden. Vad har man då gjort i Åmål som dalakommunerna kan lära sig av? Det började med en kris på 1990-talet. Centrum hade tappat stinget och man bildade en arbetsgrupp som skulle titta på detta. Universitetslektor Ove Krafft från Göteborg tillkallades och så var arbetet igång.

– Med politisk enighet och Krafts kunskaper möblerade vi om i centrum. Daglivaru- och sällanköpshandeln blev kvar i centrum medan ”släpvagnsbutikerna” flyttades utanför. Vi fräschade upp och snyggade till, skapade mötesplatser. Dessa förändringar medförde att centrumhandeln ökade och folk började trivas igen. Nu planerar vi för en ny stadsdel, Måkeberg. När det gäller det småskaliga perspektivet har en av USA:s största handelskedjor, Wall-Mart, börjat lansera mindre butiker för att man märker att folk trivs med det. Om Åmålsmodellen passar för Dalarna och Leksandsnoret får framtiden visa. Det fungerade i alla fall för oss. Bra idéer ska bygga på en mix av egen kultur och idéer utifrån, säger Olle Andersson till Dalabygden.