Falun har inte gjort ett dugg för Morajobben

Textstorlek:

De flesta läsarna av Dalabygden har säkert noterat att Skatteverket av högst tvivelaktiga skäl vill flytta 40 kvalificerade jobb från Mora till Falun. Visserligen är vi alltför vana vid att statliga myndigheter sedan 1980-talet mer och mer koncentrerar de statliga servicejobben till allt större städer men flytten från Mora är ändå uppseendeväckande. Några begripliga sakskäl har inte presenterats.

En aspekt av denna typ av dramatiska händelser, som dessutom bidrar till att omstrukturera viktiga delar av en regions arbetsmarknad, handlar om att de mottagande kommunerna nästan aldrig solidariserar sig med den part som ser ut att förlora viktiga resurser som i detta fall 40 viktiga jobb. När samma statliga verk för några år sedan flyttade bort ett stort antal kvalificerade skattejobb från Norrlands inland var det utsagda skälet att man ”behöver vara” ungefär 100 anställda på Skatteverket för att få en bra arbetsmiljö och effektivitet i arbetet. Det sa generaldirektören i ett brev till de kommuner som förlorade viktiga jobb.

Lika lite som Umeå den gången protesterade mot att den egna arbetsmarknaden blev större på inlandets bekostnad har Faluns kommunledning inte gjort ett dugg för att stödja Moras behov av att behålla och utveckla en kvalificerad arbetsmarknad inom tjänstesektorn. Industri- och tillverkningsjobben blir kontinuerligt färre i hela landet och inte minst i hela norra länsdelen. Därför betyder varje eftertraktat tjänstejobb, utöver den service som är förenat med arbetstillfällena, oerhört mycket för en ort och region som bör upp hela norra Dalarna.

Vad Falun skulle ha kunnat göra, även om det ännu inte är för sent, vore att ta kontakt med Mora kommun, skattekontorets personal i Mora, berörda fack samt det nationella Skatteverket för att starta en dialog om olika lösningar för att slå vakt om viktiga tjänstejobb i norra länsdelen. De cirka 120 jobben på Skatteverket i Falun torde mer än väl räcka till för att upprätthålla en gynnad och diversifierad arbetsmarknad i residensorten.

Under flera år tillbaka har nuvarande och tidigare regeringar sagt att ett utbyggt bredbandsnät skall underlätta för företag, myndigheter och organisationer att både behålla och tillföra nya, främst tjänstejobb, till landsbygden landet över. I takt med att bredbandsnätet blir allt bättre, där staten själv har en väl utbyggd grundstruktur efter vägar, järnvägar och kraftnät, medverkar den till att göra precis tvärtom. Den koncentrerar de kvalificerade tjänsterna till de större städerna och utarmar stora delar av landet. Tala om dubbelmoral!

Dessutom medverkade samma statsapparat via regeringen till att bygga upp cirka 120 statliga servicecentra, där man skulle samordna statliga myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan, när en statlig utredning stödd av samtliga kommuner och ideella organisationer i landet föreslog lokala servicecentra i samtliga 290 kommuner. De 120 statliga kontoren var ett ”taktiskt motdrag” av tre statliga verk (bland annat Skatteverket) mot 290 nya servicekontor. När man nu lyckats sabotera kommunernas önskemål fullföljer man en landsbygdsfientlig politik genom att även montera ned de statliga kontoren. Att lita på staten och dess löften tillhör nu en högst svunnen period!

 

Ronny Svensson