Fastighetsaffärer vecka 8

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarna de senaste tre månaderna. Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Vansbro Ovanheden 39:13

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Backman, Karin Eleanor

Förvärvare: Einerfeldt, Anne Birgitta

Förvärvare: Backman Bång, Maria Kerstin Eleanor

Överlåtare: Backman, Sven-Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Myrbacka 12:216

Adress: Vingevägen 6, 78051 Dala-Järna

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Englunds Dödsbo, Karin

Överlåtare: Englund, Karin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Nordanåker 7:10

Adress: Nordanåker 101, 78051 Dala-Järna

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larssons Dödsbo, Ål Rut

Överlåtare: Larsson, Rut

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Svetsaren 3

Adress: Tullgatan 26, 78050 Vansbro

Fastighet: Vansbro Vansbro 5:38

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Isaksson, Stöfling Lars Olov

Överlåtare: Isaksson, Stöfling Astrid Kristina

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 53:56

Adress: Högholsvägen 2, 78290 Malung

Pris: 230 000 kr

Förvärvare: Thomsson, Ingri Lars Niklas

Överlåtare: Eriksson, Ann-Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Utsjö 17:2

Adress: Västra Utsjövägen 208, 78291 Malung

Pris: 625 000 kr

Förvärvare: Bengtsson, Nils Marcus

Överlåtare: Svensson, Karl Sixten

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 59:3

Adress: Lars Holsvägen 4, 78275 Malungsfors

Pris: Gåva

Förvärvare: Persson, Niss Lars Jonas

Överlåtare: Persson, Karin Gun-Britt

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 2:3

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 4:17

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 7:2

Adress: saknas

Pris: 620 000 kr

Förvärvare: Olsson, Hi Per Johan

Överlåtare: Eriksson, Lars Anders Henrik

Överlåtare: Eriksson, Anna Lena Christina

Överlåtare: Eriksson, Per Nils Rickard

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 10:31

Adress: Hökstigen 27, 78067 Sälen

Pris: 3 350 000 kr

Förvärvare: Johansson, Hans Jörgen

Förvärvare: Johansson, Erica Linnéa

Överlåtare: Qvist, Sture Gustaf

Överlåtare: Qvisth, Inger Margareta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Näsfjällsåsen 1:148

Adress: saknas

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Ahlén, Bo Krister

Förvärvare: Dahlgren, Staffan John-Filip

Överlåtare: Ab Grundstenen 96643

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Kronopark 1:253

Adress: Granbyn 24, 78067 Sälen

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Gardtman, Claes Göran

Överlåtare: Claes Gardtman Läkartjänst Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Kronopark 1:171

Adress: Solhyllan 6, 78067 Sälen

Pris: 2 990 000 kr

Förvärvare: Bahr, Jürgen

Förvärvare: Bahr, Marie Elisabeth

Överlåtare: Cullin, Lars Erik

Överlåtare: Cullin, Monika Maria

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 2:16

Adress: Fösarvägen 7, 78067 Sälen

Pris: 1 493 000 kr

Förvärvare: Moström, Åsa Maria

Överlåtare: Thulin, Jimmy Hans

 

▶ Industrienhet, gatu-/parkmark

Fastighet: Malung-Sälen Östra Sälen 9:6

Adress: saknas

Pris: 70 000 kr

Förvärvare: Sivertsen, Per Nils

Överlåtare: Åhs-Sivertsen, Agneta

Överlåtare: Åhs-Grunditz, Maine

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 4:248

Adress: saknas

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Mundus Ou

Överlåtare: Kuropteva, Valentina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Fiskarheden 11:12

Adress: Gammelvägen 83, 78068 Transtrand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lind, Stefan Emil

Överlåtare: Lind, Stefan Emil

Överlåtare: Ohm, Camilla

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Moje 5:58

Adress: Tjärnhedsvägen 17, 78530 Gagnef

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Aho, Aapo Herman

Förvärvare: Aho, Anna Erika

Överlåtare: Alatalo, Tauno

Överlåtare: Alatalo, Tarja

 

Leksand

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Fastighet: Leksand Korstäppan 1

Adress: Hjortnäsvägen 33, 79331 Leksand

Pris: 5 850 000 kr

Förvärvare: Hotellbackens Fastighetsbolag Ab

Överlåtare: Korstäppan Hotell&Pensionat Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Tällberg 13:85

Adress: Dalecarliabyn 14, 79370 Tällberg

Pris: 1 335 000 kr

Förvärvare: Norrsjö, Karl Robert

Förvärvare: Falk Norrsjö, Annvor Linnea

Överlåtare: Sundlöf, Renate

Överlåtare: Sundberg, Lena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Byggmästaren 28

Adress: Käringbergsvägen 26, 79332 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Tysklinds Dödsbo, Ulla-Britt

Överlåtare: Tysklind, Gunnel Ulla Birgitta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Leksand Plintsberg 27:11

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Plintsberg 27:13

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Plintsberg 27:12

Adress: saknas

Pris: 695 000 kr

Förvärvare: Skapa Sverige Ab

Överlåtare: Blackwood.Eu.B.V.

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Leksand Tällberg 29:49

Adress: saknas

Pris: 570 000 kr

Förvärvare: Skapa Sverige Ab

Överlåtare: Blackwood.Eu.B.V.

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Leksand Tällberg 29:51

Adress: saknas

Pris: 888 000 kr

Förvärvare: Kruys, Han

Överlåtare: Blackwood.Eu.B.V.

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Leksand Tällberg 29:48

Adress: saknas

Pris: 1 095 000 kr

Förvärvare: Ek, Nils Tommy

Förvärvare: Ek Holmberg, Frida Carin

Överlåtare: Blackwood.Eu.B.V.

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Leksand Tällberg 29:50

Adress: saknas

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Binkhoff, Anette

Överlåtare: Blackwood.Eu.B.V.

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Leksand Noret 2:39

Adress: saknas

Pris: 395 000 kr

Förvärvare: Åkessons Bilcenter I Leksand Ab

Överlåtare: Leksands Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Norr Bergsäng 13:13

Adress: Norr Bergsäng Lötvägen 4, 79390 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Halvars Dahlberg, Rut Birgitta

Förvärvare: Halvars, Karin Monica

Förvärvare: Halvars, Kerstin Gunilla

Överlåtare: Halvars Dödsbo, Gustav Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Helgbo 3:9

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Holen 19:4

Adress: Vintergatan 25, 79341 Insjön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jägenstedt, Ingrid Yvonne

Förvärvare: Lissäng, Agneta Maria

Överlåtare: Jägenstedt, Inga-Britt

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Nedre Gärdsjö 38:23

Adress: Nedre Gärdsjö Norra Holgatu 5, 79592 Rättvik

Pris: Gåva

Förvärvare: Hjärp, Anna-Britta

Överlåtare: Perols, Inez

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Östbjörka 47:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Perols, Anders Yngve

Överlåtare: Perols, Inez Elvi Viola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Lerdal 33:57

Adress: Persängsvägen 2, 79535 Rättvik

Pris: Gåva

Förvärvare: Wikström, Nenne Inge Sven-Erik

Förvärvare: Wikström, Carola Elisabeth

Överlåtare: Vikström, Nils

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Gärdebyn 12:3

Adress: Gärdebygatan 18, 79536 Rättvik

Pris: 1 275 000 kr

Förvärvare: Järvi, Gunnel Anita

Förvärvare: Järvi, Onni Rolf Erling

Överlåtare: Hedlund, Eva

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 2:106

Adress: Smiängsvägen 12, 79570 Vikarbyn

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ericsson, Olof Niclas

Överlåtare: Welander, Marielle

Överlåtare: Ericsson, Niclas

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Rättvik Västbjörka 14:7

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Västbjörka 14:6

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Västbjörka 14:9

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Wik, Helle Anders Erik

Förvärvare: Wik Iveta, Sabina Linda Ulrica

Överlåtare: Ivars, Jan-Erik

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Rättvik Västbjörka 14:8

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Wik, Helle Anders Erik

Förvärvare: Wik Iveta, Sabina Linda Ulrica

Överlåtare: Ivars, Inga-Lill

 

Orsa

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Orsa Myggsjö 7:6

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Moraeus Elfwendahl, Åsa Birgitta

Överlåtare: Moraeus, Berit

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 57:8

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 62:3

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 62:4

Adress: saknas

Pris: 120 000 kr

Förvärvare: Smids, Mats Gunnar

Överlåtare: Gernersson, Mats

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Kallmora 16:5

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Kallmora 28:2

Adress: saknas

Pris: 420 000 kr

Förvärvare: Sjöberg, Ingmar Sven-Erik

Överlåtare: Eriksson, Ivar Gunnar

Överlåtare: Lassis-Eriksson, Agnes Anna-Lisa

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Viborg 7:23

Adress: Pelle Jäders Väg 4, 79492 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Påhla, Christer

Förvärvare: Gustavsson, Per Björn

Överlåtare: Påhla, Anna Ingegärd

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Orsa Hansjö 135:91

Adress: Tranbärsstigen 20, 79490 Orsa

Pris: 3 650 000 kr

Förvärvare: Svensson, Jan Evert

Överlåtare: Startplattan 136364 Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Skattungbyn 146:2

Adress: Långtå 23, 79495 Skattungbyn

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jernå, Annika Elisabet Eriksdotter

Överlåtare: Jernå, Lars

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Stackmora 32:5

Adress: saknas

Pris: 205 000 kr

Förvärvare: Sedin, Nils Arne

Överlåtare: Rywe, Maria

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Orsa Åberga 2:10

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Karlsson, Per Thomas

Förvärvare: Karlsson, Lars Stefan

Förvärvare: Karlsson, Mats Göran

Överlåtare: Karlsson, Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Stackmora 5:25

Adress: Burvägen 9, 79493 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Rosell, Anders Lennart Jonas

Överlåtare: Rosell, Anders

Överlåtare: Andersson, Marie

 

Älvdalen

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Östermyckeläng 22:28

Adress: saknas

Pris: 40 000 kr

Förvärvare: Larsson, Bengt Erik

Överlåtare: Svedlund, Peter

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Holen 5:22

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Jansson, Hård Kurt Henrik Andreas

Förvärvare: Jansson, Hård Göran Daniel

Förvärvare: Jansson, Hård Karin Emma Frida

Överlåtare: Jansson, Hård Kurt Göran

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Liden 15:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Andersson, Gum Rolf-Runo

Överlåtare: Magnusson, Lilian Johanna

Överlåtare: Magnusson, Ragnar Erland

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Blyberg 29:22

Adress: Hedmatsvägen 5, 79691 Älvdalen

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Högberg, Lars Mattias

Förvärvare: Gyris Högberg, Linda Kristina

Överlåtare: Gyris, Björn

 

▶ Obebyggd täktenhet

Fastighet: Älvdalen Idre 14:8

Adress: Grövelsjövägen 10, 79091 Idre; Fler adresser finns

Pris: 0 kr

Förvärvare: Nära Till Naturen Ab

Överlåtare: Skogsjö, Hans Göran

 

Smedjebacken

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Smedjebacken Stimmerbo 15:52

Adress: Storsand 6, 77790 Smedjebacken

Pris: 2 800 000 kr

Förvärvare: Johansson, Pia-Mari Gunilla

Förvärvare: Johansson, Bernt Ronny

Förvärvare: Johansson, Ronny Tobias

Förvärvare: Johansson Calland, Pia Veronica

Förvärvare: Calland, Carl Bengt Andreas

Överlåtare: Johansson, Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Björsjö 1:35

Adress: Gärdets Väg 5, 77190 Ludvika

Pris: 540 000 kr

Förvärvare: Andersson, Anna Mariella

Överlåtare: Tägtgren, Tim Martin

 

Mora

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Gruddbo 158:4

Adress: Soldvägen 57, 79290 Sollerön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lundqvist, Per Göran

Överlåtare: Lundqvist, Per Göran

Överlåtare: Lundqvist, Anna Maria

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Bonäs 63:8

Adress: saknas

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Ståby, Erik Martin

Överlåtare: Sparr, Håkan

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Långlet 43:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Abrahamsson, Håll Nils Göran

Överlåtare: Abrahamsson, Håll Kerstin Anna-Lena

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Oxberg 215:1

Adress: Sundetvägen 41, 79294 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Spångberg, Margareta Kristina

Överlåtare: Nilsson, Henning Emanuel, Dödsbo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Noret 75:9

Adress: Movägen 11, 79250 Mora

Pris: 1 195 000 kr

Förvärvare: Lund, Erik Jimmy

Överlåtare: Yxérius, Glenn

Överlåtare: Yxérius, Natalie Birgitta Jansdotter

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Östnor 195:6

Adress: Läde 166, 79294 Mora; Fler adresser finns

Pris: 330 000 kr

Förvärvare: Skapa Sverige Ab

Överlåtare: Blackwood.Eu. B.V

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Nusnäs 539:45

Adress: saknas

Pris: 760 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Carina Maria

Förvärvare: Eriksson, Sven Gunnar

Överlåtare: Mora Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Stranden 9:22

Adress: Kyrkogatan 51A, 79230 Mora

Pris: 1 750 000 kr

Förvärvare: Bölling, Lars Arne Torsten

Förvärvare: Weman Bölling, Alice Barbro Agneta

Överlåtare: Bylon, Thomas

Överlåtare: Bylon, Stefka

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 43:141

Adress: Ljungvägen 2, 79237 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Kjellstenius, Maria Theresia Amelie

Överlåtare: Kjellstenius, Maria Theresia Amelie

Överlåtare: Dugne, Damien René

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Kråkberg 79:1

Adress: Gruvvägen 22, 79233 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Heimer, Kjell Erik Martin

Överlåtare: Heimer, Kjell Erik Martin

Överlåtare: Karlsson, Cristina Margaretha

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Bonäs 368:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Lok, Adam Sven

Överlåtare: Look, Nils

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utanmyra 143:2

Adress: Gesundavägen 133, 79290 Sollerön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dunder Berg, Eva Margareta

Överlåtare: Dunder, Arne

 

Falun

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Nedre Gruvriset 33:288

Adress: Granatstigen 47, 79156 Falun

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Norman Nord, Emma Kristina

Förvärvare: Norman, Karl John Tommy

Överlåtare: Falu Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Tallen 10

Adress: Ringvägen 19, 79174 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hedlund, Lars Henrik

Förvärvare: Hedlund, Mari-Anne

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Slätta 7:41

Adress: Herrhagsvägen 365, 79176 Falun

Pris: 1 420 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Karin Therese

Förvärvare: Uuttu, Antti Hannu Aleksander

Överlåtare: Östlin, Anna Elisabeth

Överlåtare: Östlin, Henrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Karlsvik 1:14

Adress: Hagtäktsvägen 26A, 79193 Falun; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eichler, Paul Werner

Förvärvare: Blomqvist, Sven Kent Rubert

Överlåtare: Eichler, Paul Werner

Överlåtare: Eichler, Harriet

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Falun Billingsnäs 15:3

Adress: Billingsnäs 10, 79194 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, June Maud Birgitta

Överlåtare: Persson, Bo Göte

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Övertänger 1:24

Adress: Övertänger 107, 79026 Enviken

Pris: 695 000 kr

Förvärvare: Andersson, Eva Anita

Förvärvare: Andersson, Bengt Lars Olov

Överlåtare: Sundbergs Bygg I Övertänger Ab

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Stortäkt 5:22

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Johansson, Bernt Erik

Överlåtare: Johansson, Birgit Anita

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Baggbo 10:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Danielsson, Bengt Jonas

Överlåtare: Danielsson, Karl Ingemar

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Siken 20

Adress: Honefsgatan 26B, 78474 Borlänge

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Bergkvist, Anna Malin Susanne

Förvärvare: Hedén, Göran Åke Kristoffer

Överlåtare: Lindmo, Victoria Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Lennheden 23:16

Adress: Grådhedsvägen 157, 78169 Borlänge

Fastighet: Borlänge Lennheden 9:8

Adress: saknas

Pris: 1 840 000 kr

Förvärvare: Enbäck, Sven-Erik

Förvärvare: Hamberg, Britt Mariana

Överlåtare: Gröning, Karin Marina

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Borlänge Hönsarvet 17:44

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Tunmarker, Anders Oswald

Förvärvare: Thunmarker, Björn Åke

Förvärvare: Thunmarker, Sanna Suzanne Maria

Överlåtare: Thunmarker, Åke

Överlåtare: Thunmarker, Ingalill Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Prästkragen 8

Adress: Blomsterstigen 20, 78468 Borlänge

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Isaksson, Carl Johan

Överlåtare: Hult, Julia Linnéa

Överlåtare: Liski, Johan Fredrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Länken 13

Adress: Kättinggatan 7, 78475 Borlänge

Pris: 2 400 000 kr

Förvärvare: Kvarnström, Malin Helena

Förvärvare: Linder, Mats Gunnar

Överlåtare: Nilsson, Maria

Överlåtare: Tuovila, Kari

 

▶ Specialenhet, ecklesiastikbyggnad

Fastighet: Borlänge Västra Svartlotten 12

Adress: Ingelsgatan 24, 78435 Borlänge

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Stift Immanuel

Överlåtare: Metodistkyrkan I Sverige

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Backen 5

Adress: Plöjarens Väg 10, 78461 Borlänge

Pris: 1 875 000 kr

Förvärvare: Murtokangas, Jerry Topias

Överlåtare: Landström, Eva

Överlåtare: Nilsson, Mikael

 

Säter

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Säter Cykeln 11

Adress: Kristinegatan 30A, 78330 Säter; Fler adresser finns

Fastighet: Säter Eken 6

Adress: Gränsgatan 1, 78330 Säter; Fler adresser finns

Fastighet: Säter Haken 3

Adress: Åsgränd 8, 78330 Säter; Fler adresser finns

Fastighet: Säter Humlan 8

Adress: Kristinegatan 10, 78330 Säter; Fler adresser finns

Pris: 18 000 000 kr

Förvärvare: Select Fastigheter Ab

Överlåtare: Englund & Nielsen Fastigheter Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Säter Nedre Tosarby 4:18

Adress: saknas

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Rooslien, Lars Kenneth

Förvärvare: Rooslien, Susanne

Överlåtare: Sandahl-Almgren, Ing-Marie Gunilla

Överlåtare: Stenberg, Kerstin Margareta

Överlåtare: Sandahl, Rolf Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Fäggeby 1:15

Adress: Fäggeby 71, 78393 Stora Skedvi

Pris: 545 000 kr

Förvärvare: Sandberg, Kerstin Maria

Överlåtare: Blessborn, Elena

Överlåtare: Sandin, Jonas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Skedvi-Källberget 2:7

Adress: Källberget 10, 78392 Stora Skedvi

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Åkerberg, Kjell Anders

Överlåtare: Åkerberg, Anders

Överlåtare: Åkerberg, Sara Josefina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Stugan 2

Adress: Hagavägen 9, 78332 Säter

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Svedin, Miranda Maria Emilia

Överlåtare: Falk Mannerhagen, Monica Kristina

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Sjöhaga 4:3

Adress: saknas

Fastighet: Säter Sjöhaga 6:2

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Björk, Bo Kent

Överlåtare: Björk, Bo Ingemar

 

Hedemora

▶ Industrienhet, metall- och maskinindustri

Fastighet: Hedemora Traversen 2

Adress: Kranvägen 5, 77633 Hedemora

Pris: 5 300 000 kr

Förvärvare: Norströms Indeco Ab

Överlåtare: Indeco Ab

 

▶ Industrienhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Hedemora Elverket 9

Adress: Kranvägen (6)

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Mångs Invest Ab

Överlåtare: Lars Ericssons Måleri I Hedemora Ab

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Hedemora Dragonen 2

Adress: Prästhyttevägen 7, 77636 Hedemora

Pris: 940 000 kr

Förvärvare: Harald, Peder Hans Linus

Överlåtare: Hedström, Tord Jonny

Överlåtare: Hedström, Gudlaug Alise

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Sundfiske 16:4

Adress: Sundfiske 89, 77697 Dala-Husby

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Evert, Isa Viola Antonia

Förvärvare: Evert, Rickard Emanuel

Överlåtare: Mikkonen, Anita

Överlåtare: Sailer, Wolfgang

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Långshyttan 8:13

Adress: Pressverksvägen 14, 77070 Långshyttan

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Forsberg, Ingegerd Kristina

Överlåtare: Johanssons Dödsbo, Sven-Erik

 

Avesta

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Dukaten 9

Adress: Skillinggränd 17, 77435 Avesta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Rosenberg, Lars Arne Stefan

Överlåtare: Rosenberg, Lars Arne Stefan

Överlåtare: Rosenberg, Annemo

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Avesta Klockarbo 2:2

Adress: Klockarbo 4, 77596 Krylbo

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Jåfs, Erik Mikael

Förvärvare: Johansson, Sandra Linnea

Överlåtare: Björkholm, Peter Michael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Gröntjärna 1:7

Adress: Björkängsvägen 3, 77570 Krylbo

Pris: 720 000 kr

Förvärvare: Björkholm, Peter Michael

Överlåtare: Jåfs, Erik Mikael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Grytnäs Kyrkby 33:3

Adress: Skogsbovägen 45, 77461 Avesta

Pris: 895 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Stefan Mikael

Överlåtare: Brossmann, Karin Sandra Elisabet

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Brunnsvik 1:18

Adress: Landsvägsbacken 1, 77192 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Arvidssons Dödsbo, Bo Douglas

Överlåtare: Arvidsson, Bo

 

▶ Industrienhet, upplag eller uppställningsplats

Fastighet: Ludvika Ludvika 4:62

Adress: Norsbergsvägen 15, 77135 Ludvika

Pris: 22 000 kr

Förvärvare: White Diamond Ab

Överlåtare: Ludvika Kommun

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 71:1

Adress: Bredberget 29, 77013 Grangärde

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 83:3

Adress: Storfallsberget 9, 77013 Grangärde

Pris: Gåva

Förvärvare: Hermansson, Kuno Herman

Överlåtare: Hermansson, Holger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 161:1

Adress: Skyttängsvägen 56, 77014 Nyhammar

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Olssons Dödsbo, Karl Ivar

Överlåtare: Olsson, Karl Ivar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Skälkenstorp 15:12

Adress: Lastarevägen 3, 77240 Grängesberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sterner, Elisabeth

Förvärvare: Steinholtz, Ulf Michael

Överlåtare: saknas

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Ludvika Bergslagsbanan 5:7

Adress: Kopparbergsvägen 47, 77230 Grängesberg

Pris: 690 000 kr

Förvärvare: Necko Handelsbolag

Överlåtare: Zbib, Hussein

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 104:24

Adress: Västbyvägen 4, 77014 Nyhammar

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Grönberg, Sonja Margareta

Överlåtare: Grönberg, Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Gudmundberget 2:16

Adress: Gudmundbergsvägen 47, 77240 Grängesberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Karlsson, Lena Anita

Överlåtare: Karlsson, Nils Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sunnansjö 223:1

Adress: Norstrandsvägen 5, 77012 Sunnansjö

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Areschoug, Bengt Trygve

Förvärvare: Areschoug, Sven Mikael

Överlåtare: Areschoug, Gunilla Elsa Mathilda