Det kom ett brev till redaktionen...

Vilka andra än FN har koll på klimatet?

Textstorlek:

Jag har några funderingar kring Mats Lindströms recension om boken Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång i DB 17 januari. Alla pratar om vädret men ingen gör något åt det, är ett uttryck de flesta känner till. Det viktiga är inte att utmåla faran, utan istället att anvisa utvägar. Men utvägar behöver inte anvisas om inte faran finns. Alla sanningar ryms väl inte i ett huvud, men jag vill inte förkasta FN:s klimatpanel och alla sakkunniga bakom den. Vilka andra som Mats Lindström menar har kunskap om klimatutvecklingen på jorden vill jag veta, och vari den makt består som ML menar att klimatdebatten gjort till ”en av de största maktfaktorerna i världen”.

För mig förefaller militärmakten och atomvapnen vara den största och hotfullaste makten och den som orsakar fattigdom, kanoner istället för smör, och som på en dag kan förinta livet på vår planet. ML skriver föraktfullt om Greenpeace och ”alla dessa organisationer som lagt beslag på klimatet”.

Påståendet att media och miljögrupper samarbetar med storfinansen tarvar en förklaring. Några direkta klimathot finns alltså inte, det är ML:s slutsats. Översvämmade grödor, försaltade jordar, dränkta öar och lågländer, orkandrabbade städer finns alltså inte? Krigsflyktingar har vi ju, men miljöflyktingar behöver vi inte få!

Om vi inte litar på våra sinnen, om vi inte ser vad som sker, vad ska vi då tro på?

 

Herman Siklund
Borlänge