Fastighetsaffärer vecka 1

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarna de senaste tre månaderna. Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Noret 6:38

Adress: saknas

Pris: 385 000 kr

Förvärvare: Säljgård, Carl Gustaf

Överlåtare: Perols, Johan Roland

Överlåtare: Perols, Sven Anders

Överlåtare: Perols Nilsson, Mor Anna-Karin

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Vansbro Utsälje 46:8

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Kristiansson Carlsson, G Monica E

Överlåtare: Kristiansson, Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Vansbro 21:1

Adress: Äppelbovägen 29, 78050 Vansbro

Pris: 75 000 kr

Förvärvare: Skantz, Maria Therese

Förvärvare: Skantz, Erik Mattias

Överlåtare: Strand, Ann-Kristin

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Vansbro Skansbacken 74:1

Adress: saknas

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Wild, Peter Alfred

Överlåtare: Lissjanis, Per Anders

Överlåtare: Lissjanis, Jan-Erik

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 62:12

Adress: Västra Fors Byväg 109, 78275 Malungsfors

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Perssons Dödsbo, Finn Erik Arne

Överlåtare: Persson, Arne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Grimsåker 6:39

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Olsson, Nils Lennart

Överlåtare: Olsson, Kerstin Ellen

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 62:9

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Perssons Dödsbo, Finn Erik Arne

Överlåtare: Persson, Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Backbyn 8:3

Adress: Gärdevägen 2, 78230 Malung

Pris: 1 275 000 kr

Förvärvare: Larsson, Anders Lars-Olov

Förvärvare: Bönström, Lina Alexandra

Överlåtare: Hållbus, Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Nordanåker 35:3

Adress: Älvgatan 25, 78291 Malung

Pris: Gåva

Förvärvare: Hedback, Gustaf Janne

Förvärvare: Larsson, Inghild Kristina

Överlåtare: Hedback, Stina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 62:12

Adress: Västra Fors Byväg 109, 78275 Malungsfors

Pris: 390 000 kr

Förvärvare: Berglund, Jonas Anders

Överlåtare: Perssons Dödsbo, Finn Erik Arne

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 43:1

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Von Sydow, Alexander John Edward

Överlåtare: Pettersson, Ernst Arne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 4:168

Adress: Förarvägen 14, 78068 Transtrand

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Nohrén, Sven Lars Niclas

Förvärvare: Staffan Nohrén, Karin Maria

Överlåtare: Sarhus, Klas Pär Ingmar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 12:94

Adress: Genvägen 2, 78067 Sälen

Pris: 1 728 000 kr

Förvärvare: Svebeus, Anna Charlotta

Förvärvare: Svebeus, Eva-Karin

Förvärvare: Svebeus, Carl Åke

Överlåtare: Svebeus, Lena Maria Louise

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Sälbo 2:7

Adress: Högstrand 69, 78067 Sälen

Pris: 415 000 kr

Förvärvare: Einarsson, Rut Ulla Eléne

Förvärvare: Einarsson, Björn Kåre

Överlåtare: Perssons Dödsbo, Oline

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Mon 3:4

Adress: Mon 114, 78064 Lima

Fastighet: Malung-Sälen Sälsänget 2:3

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nilsson, Ing-Marie Birgitta

Överlåtare: Nilsson, Tord

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 4:200

Adress: Öringvägen 731, 78068 Transtrand; Fler adresser finns

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Feriehus Gusjö-Kläppen Ab

Överlåtare: Teknikbacken Konsult Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Kyrkby 7:39

Adress: Rönnstigen 1, 78068 Transtrand

Pris: 660 000 kr

Förvärvare: Hagelberg Nordahl, Anders Viktor

Förvärvare: Hagelberg, Marika Kristina

Överlåtare: Rönnberg, Niklas

Överlåtare: Rönnberg, Jonas

Överlåtare: Rönnberg, Rolf Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 1:32

Adress: Nisses Stig 6, 78067 Sälen

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Carin Marie

Förvärvare: Gustafsson, Sven Roger

Överlåtare: Quentzer, Eivor Christina Elisabeth

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Bu 10:8

Adress: saknas

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Larsson, Skol Olof Mattias

Överlåtare: Larsson, Skol Lars Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Bu 2:12

Adress: Buheden 21, 78064 Lima

Pris: 1 050 000 kr

Förvärvare: Karelius, Ebba Angelica

Förvärvare: Starö Spånberg, Dennis Fredrik

Överlåtare: Andersson, Astrid

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Säl 13:4

Adress: Bröttjärna 116, 78542 Mockfjärd

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lind, Sven Erik Conny

Överlåtare: Lind, Britt Gunhild Margreta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Västanbäcken 11:16

Adress: Kvarnvägen 7, 78542 Mockfjärd

Pris: 520 000 kr

Förvärvare: Larsjos, Länsmans Marit Anna

Överlåtare: Konradsson, Peter Arne Roland

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Nordanholen 5:34

Adress: Trätäppvägen 64, 78543 Mockfjärd

Pris: 620 000 kr

Förvärvare: Modin, Eva Alice

Överlåtare: Enevoldsen, Bengt Martin Ingolf

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Bäsna 24:26

Adress: saknas

Pris: 115 000 kr

Förvärvare: Bergvall, Lars Birger

Förvärvare: Bergvall, Marita Helena

Överlåtare: Hedén, Mats Tomas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Svedjan 8:14

Adress: Larkes Gattu 24, 78560 Djurås

Pris: Gåva

Förvärvare: Åsman, Kjell Magnus

Överlåtare: Åsman, Kjell Elver Lennart

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Gagnef Moje 16:13

Adress: Moje 206, 78530 Gagnef

Pris: 1 610 000 kr

Förvärvare: Berg, Göran Lennart

Förvärvare: Åberg, Inger Marita

Överlåtare: Granaths Dödsbo, Reino Antti

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Gagnef Holsåker 11:5

Adress: saknas

Pris: 508 000 kr

Förvärvare: Werme Runo, Catharina Marianne

Överlåtare: Zetterqvist, Eva-Lotte

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Mossel 22:9

Adress: saknas

Pris: 80 000 kr

Förvärvare: Werme Runo, Catharina Marianne

Överlåtare: Gretas, Sigvard

Överlåtare: Gretas, Hans Christer

 

Leksand

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Yttermo 46:6

Adress: Kråkbodarna 12, 79392 Leksand

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Näs, Hans Joel

Överlåtare: Daniels, Jan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Åjer 2:18

Adress: Åjer Åsledsvägen 54, 79390 Leksand

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Jalmarsson, Anders Carl Olof

Förvärvare: Lennklev, Linda Christin

Överlåtare: Stephan, Monica

Överlåtare: Stephan, Rüdiger

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Norr Lindberg 6:13

Adress: Norr Lindberg Lyckpesgattu 9, 79390 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Lyck, Gustav Johan

Överlåtare: Lyck, Benny

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Leksand Hästberg 2:14

Adress: saknas

Pris: 75 000 kr

Förvärvare: Persson, Maria Elisabet

Överlåtare: Pettersson, Ann-Marie

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Östra Rönnäs 17:6

Adress: Östra Rönnäs Rönnäsvägen 154, 79391 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Prosén, Lars-Erik

Förvärvare: Prosén, Roland Emanuel

Förvärvare: Prosén, Sven Alvar

Överlåtare: Prosén, Lydia

Överlåtare: Prosén, Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Stenhagen 2

Adress: Timmermansvägen 15, 79332 Leksand

Pris: 2 100 000 kr

Förvärvare: Resare Olsson, Elsie Ingegärd

Förvärvare: Olsson, Åke Anders

Överlåtare: Resare, Sophie

Överlåtare: Jegestad, Jonas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Tällberg 10:29

Adress: Siljansvägen 463, 79370 Tällberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Grahn Andersson, Karl Axel Natanael

Överlåtare: Grahn, Irene Maria

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Leksand Skommarbodarna 2:5

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bergsten, Jan Micael

Överlåtare: Bergsten, Clas Göte

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Skommarbodarna 2:3

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Ål-Sätra 18:6

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bergsten, Peter Göte

Överlåtare: Bergsten, Clas Göte

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Holen 6:9

Adress: Boställsvägen 4, 79340 Insjön

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Björnestad, Kurt Oluf

Överlåtare: Kjettselberg, Mats Olov Rune

Överlåtare: Engmér, Ing-Marie

Överlåtare: Engmér, Robert

Överlåtare: Kjettselberg, Olof Marcus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Övre Heden 29:5

Adress: Vattuvägen 6, 79341 Insjön

Pris: Gåva

Förvärvare: Johansson, Malin Elisabeth

Överlåtare: Eriksson, Britt Gunborg Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Övre Heden 20:68

Adress: Bryggarvägen 17, 79341 Insjön

Pris: 1 461 000 kr

Förvärvare: Rörvall, Mats Olof

Överlåtare: Högberg, Ingrid Petra Christina

Överlåtare: Åkesson Fisk, Kjell Dennis

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Hallen 40:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Hellström, Mats Anders

Överlåtare: Hellström, Bertil

 

Rättvik

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Nittsjö 29:11

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Sjurberg 3:12

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Sjurberg 8:1

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Sjurberg 10:1

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Sjurberg 11:1

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Sjurberg 12:3

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Sjurberg 19:6

Adress: saknas

Pris: 1 025 000 kr

Förvärvare: Spåman, Erik Jonas

Överlåtare: Samuelsson, Hansus Samuel

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Rättvik Lisskog 3:10

Adress: Lisskog Bigatu 25, 79592 Rättvik

Pris: Gåva

Förvärvare: Schött, Malou Jax Virvla

Förvärvare: Schött, Lena Elisabeth

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Östbjörka 2:15

Adress: Östbjörka Göras Väg 29, 79591 Rättvik

Pris: 220 000 kr

Förvärvare: Nilsson, Pierre Roland Karl

Överlåtare: Nilsson, Kathe Elisabet

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Dalstuga 5:19

Adress: saknas

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Östman, Eva Elisabet

Förvärvare: Östman, Johan Frans Robert

Överlåtare: Gröningson, Carin

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Östbjörka 34:6

Adress: Östbjörka Knåparbodvägen 12, 79591 Rättvik

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dyrsmeds, Lilly Ingegärd

Överlåtare: Dyrsmeds, Gunnar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Gärdebyn 38:8

Adress: Gärdebygatan 20, 79536 Rättvik

Pris: 1 900 000 kr

Förvärvare: Molin, Helena

Förvärvare: Molin, Joakim

Förvärvare: Gustavsson, Jonas

Överlåtare: Lund, Berit Margareta

Överlåtare: Ronnås Dödsbo, John Georg Birger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Utby 22:16

Adress: Övre Utbyvägen 6, 79590 Rättvik

Pris: 815 000 kr

Förvärvare: Krats, Leif Svante

Förvärvare: Krats, Ann-Britt

Överlåtare: Östhols Henriksson, Gunilla M

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Gulleråsen 22:20

Adress: Gulleråsen Furudalsvägen 491, 79596 Boda kyrkby

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Alftberg, Yvonne Christina

Överlåtare: Alftberg, Britt

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Näset 220:2

Adress: Näset Kvarngatan 11, 79070 Furudal

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Svanberg, Bernt

Förvärvare: Svanberg, Berit Margareta

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 48:131

Adress: Blåmesvägen 16, 79432 Orsa

Pris: 1 180 000 kr

Förvärvare: Limby, Karin Julia

Förvärvare: Byström, Fredrik Lars

Överlåtare: Jansson, Leif

Överlåtare: Jansson, Helena

 

Orsa

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Hansjö 31:4

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Hansjö 31:5

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Enström, Anne-May Birgitta

Förvärvare: Nääs, Björn Gunnar

Överlåtare: Nääs Dödsbo, Elsa Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 127:1

Adress: Blickusvägen 35, 79432 Orsa

Pris: Gåva

Förvärvare: Söderman, Johan Mikael

Överlåtare: Fredriksson, Lotta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Orsa Skattungbyn 64:21

Adress: Ivarsnäs 122, 79495 Skattungbyn

Pris: 125 000 kr

Förvärvare: Gabrielsson, Bo Gunnar

Förvärvare: Sundqvist, Elin Sandra

Överlåtare: Wretander, Ester

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Korpen 1

Adress: Idrottsgatan 10, 79431 Orsa

Pris: 995 000 kr

Förvärvare: Fernandez Hernandez, Elsa

Överlåtare: Mohlin, Jan

 

Älvdalen

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Västermyckeläng 36:6

Adress: saknas

Pris: 6 000 kr

Förvärvare: Dalrot, Mats Bertil

Överlåtare: Olander, Karl Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Brunnsberg 26:11

Adress: Brunnsbergsvägen 23, 79690 Älvdalen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Knagg, Lena Margaretha

Överlåtare: Bengtsson, Magnus

Överlåtare: Knagg, Lena

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Näset 60:6

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Nygren, Ulf Peter

Överlåtare: Nygren, Roland

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Evertsberg 2:4

Adress: Skogbergsvägen 10, 79691 Älvdalen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hjalmarsson, Ulf Peter

Förvärvare: Hjalmarsson, Eva Charlotta

Förvärvare: Hjalmarsson, Jan Olov

Överlåtare: Hjalmarsson, Bengt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Älvdalens Kyrkby 8:34

Adress: Gamla Näsvägen 3, 79630 Älvdalen

Pris: 790 000 kr

Förvärvare: Wessman, Linn Kristina

Överlåtare: Gädd, Maria Bonita

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Öjvasseln 42:6

Adress: saknas

Pris: 8 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Anna Christina

Överlåtare: Spånberg, Kjell Ingemar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 18:68

Adress: Björnliden 228, 79091 Idre

Pris: Gåva

Förvärvare: Krohn Eriksson, Elsa Ulrika

Överlåtare: Krohn, Agneta

Överlåtare: Krohn, Lars Olov

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Östomsjön 29:1

Adress: Livägen 6, 79090 Särna

Fastighet: Älvdalen Östomsjön 18:7

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Bergman, Dan

Överlåtare: Bergman, Hans

 

Smedjebacken

▶ Industrienhet, annan tillverkningsindustri

Fastighet: Smedjebacken Västansjö 2:23

Adress: Industrivägen 1, 77734 Smedjebacken

Pris: 2 047 000 kr

Förvärvare: Glse Invest Ab

Överlåtare: Bergfast Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Hagge 1:177

Adress: Johan Pers Väg 9, 77190 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Linger, Anders Jonas

Överlåtare: Linger, Åsa

Överlåtare: Linger, Jonas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Stora Snöån 4:8

Adress: saknas

Fastighet: Smedjebacken Stora Snöån 20:2

Adress: Snöån Erik Jons Väg 4, 77190 Ludvika

Pris: 320 000 kr

Förvärvare: Staaf, Bo Sölve

Förvärvare: Nygren, Britta Christina

Överlåtare: Vilhelmsson, Åke

Överlåtare: Vilhelmsson, Märta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Spindeln 20

Adress: Nordvalls Väg 10B, 77731 Smedjebacken

Pris: 365 000 kr

Förvärvare: Forsberg, Ulf Stefan

Överlåtare: Bergkvist, Rut

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Lars 2

Adress: Vinsbovägen 25, 77751 Smedjebacken

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Wickman, Rickard Rafael

Överlåtare: Fahlman, Karin

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Malingsbo 1:117

Adress: Malingsbo Skistugan 1, 77190 Ludvika

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Kjell Inge

Överlåtare: Sveaskog Förvaltnings Ab

 

Mora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Öna 175:2

Adress: Skolvägen 9, 79232 Mora

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Bysell, Bengt Henrik

Förvärvare: Larsson, Linnea Marie-Louise

Överlåtare: Helin, Ewa

Överlåtare: Helin, Sören

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Garsås 92:1

Adress: saknas

Pris: 140 000 kr

Förvärvare: Refónd, Eva Emelie Helena Isadora

Överlåtare: Nilsson, Sven

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Mora Kättbo 12:6

Adress: saknas

Pris: 70 000 kr

Förvärvare: Bergman, Thomas Mikael

Överlåtare: Åström, Jan

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Garsås 301:1

Adress: Rågåkersvägen 1, 79298 Garsås

Pris: Gåva

Förvärvare: Masés, Rolf Sune

Förvärvare: Morelius, Iris Linnéa

Förvärvare: Masés, Rune Ivan

Överlåtare: Masés, Elin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Östnor 193:3

Adress: Läde 180, 79294 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Augustsson, Anders Nils Gustav

Överlåtare: Augustsson, Anders Nils Gustav

Överlåtare: Augustsson, Annelie Alexandra E

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Morkarlby 43:151

Adress: Ljungvägen 22, 79237 Mora

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Martinsson, Kurt Torbjörn

Förvärvare: Martinsson, Anna Marina

Överlåtare: Mora Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 43:125

Adress: Skvattramsvägen 21, 79237 Mora

Pris: 3 000 000 kr

Förvärvare: Edvinsson, Samuel John

Förvärvare: Håmås, Karin Malin Isabelle

Överlåtare: Grönberg, Jean Ove

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Isunda 11:16

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Alf Jakob Conny

Förvärvare: Olpers, Anna Catarina

Överlåtare: Eriksson, Lennart

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Mora Gopshus 145:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Gopshus 169:1

Adress: saknas

Pris: 70 000 kr

Förvärvare: Brodchandel, Marcelo Menachem

Överlåtare: Burstedt, Annie

Överlåtare: Eriksson, Ingrid

Överlåtare: Grudén, Anders

Överlåtare: Grudén, Lars

Överlåtare: Janusch, Bernd

Överlåtare: Lund, Erik

Överlåtare: Lund, Torbjörn

Överlåtare: Lund, Elisabet

Överlåtare: Mattsson, Yvonne

Överlåtare: Olsson-Duit, Lisbeth

Överlåtare: Rönnerman, Nils

Överlåtare: Wennberg, Gunnar

Överlåtare: Wennberg, Hans

Överlåtare: Wennberg, Lennart

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Vattnäs 60:6

Adress: Dikvägen 29, 79297 Mora

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Frisk, Claes Anders Göran

Förvärvare: Frisk, Anna Marie-Louise

Överlåtare: Holmkvist, Inger Margareta

Överlåtare: Back, Lars Ingemar

Överlåtare: Back, Eva Kristina

Överlåtare: Backs Dödsbo, Sven

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 4:216

Adress: Ekvägen 21, 79145 Falun

Pris: 1 150 000 kr

Förvärvare: Franzén, Peter Lennart Gustav

Förvärvare: Franzén, Jenny Birgitta

Överlåtare: Berge, Gösta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 4:163

Adress: Björntomtavägen 4, 79145 Falun

Pris: 3 025 000 kr

Förvärvare: Olsson, Anna Carin Christina

Förvärvare: Schnürer, Ulf Henrik

Överlåtare: Roos, Torbjörn Daniel

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Berg 16:1

Adress: saknas

Fastighet: Falun Bjursåsskogen 28:1

Adress: saknas

Fastighet: Falun Bondberg 5:1

Adress: saknas

Fastighet: Falun Gassarvet 36:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bagge, Knut Börje

Överlåtare: Bagge, Knut

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hult 10:1

Adress: Uggelviken 49, 79191 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Individuell Människohjälp

Överlåtare: Aspenström, Ingrid Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hult 10:1

Adress: Uggelviken 49, 79191 Falun

Pris: 3 200 000 kr

Förvärvare: Gifvanes, Hans Erik Gunnar

Förvärvare: Persdotter Gifvanes, Kristin

Överlåtare: Individuell Människohjälp

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vika Kyrkby 2:3

Adress: Furustrand 17, 79195 Falun

Pris: 2 600 000 kr

Förvärvare: Hössung, Ronny Börje

Överlåtare: Solölid, Gunnar Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Karlslund 1:10

Adress: Uddnäsvägen 68, 79146 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Frelins Dödsbo, Sigund Anna-Brita

Överlåtare: Frelin, Brita

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Uddnäs 52:1

Adress: Uddnäsvägen 55, 79146 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Junestam Bimer, Kerstin Marie

Överlåtare: Bimer, Rikard

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Lilla Näs 25:56

Adress: Gärdesvägen 4, 79147 Falun

Pris: 2 075 000 kr

Förvärvare: Jackson, Karl Erik

Förvärvare: Morell, Jenny Karin Elisabeth

Överlåtare: Dalin, Johanna Kristina

Överlåtare: Ädel, Bo Lars Andreas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Kiltäkten 2:1

Adress: Ramsnäsvägen 43, 79015 Sundborn

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Persson, Henrik Emil

Förvärvare: Persson, Sandra Thérese

Överlåtare: Söderlund, Mattias

Överlåtare: Udd, Malin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Linghed 103:1

Adress: Gropsvedsvägen 3, 79025 Linghed

Pris: 790 000 kr

Förvärvare: Erks, Per Åke

Överlåtare: Danielsson, Sofia Caroline

Överlåtare: Siggman, Daniel Jan Birger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Linghed 71:4

Adress: Lingvägen 184, 79025 Linghed

Pris: 910 000 kr

Förvärvare: Hedlund, Christoffer Johan

Överlåtare: Ringdahl, Bertil

Överlåtare: Strömberg, Suzanne

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Backabro 1:7

Adress: Backabro 385, 79023 Svärdsjö; Fler adresser finns

Fastighet: Falun Backabro 4:2

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Westerlund, Lars Ivar

Förvärvare: Westerlund, Anna Elisabet

Överlåtare: Westerlund, Hans Ivar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Nedre Larssveden 2:8

Adress: Nedre Larssveden 23, 79021 Bjursås

Pris: 1 150 000 kr

Förvärvare: Olsson, Sven Anders

Överlåtare: Eriksson, Ruth Inga-Lill

 

▶ Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning

Fastighet: Falun Gopa 2:31

Adress: saknas

Pris: 3 000 kr

Förvärvare: Calles, Erik Lennart

Överlåtare: Smedberg, Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Västanberg 14:4

Adress: Gästgivarvägen 2, 79021 Bjursås

Pris: 2 130 000 kr

Förvärvare: Granström, Rolf Lennart

Förvärvare: Chrisander, Jeanette Sofia

Överlåtare: Hedman, Lars-Gunnar

Överlåtare: Hedman, Ulrika Kristina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Backgården 8:12

Adress: Nybyggarvägen 14, 79021 Bjursås

Pris: 1 275 000 kr

Förvärvare: Malmström, Lena Maria

Förvärvare: Malmström, Mats Thomas

Överlåtare: Andersson, Jonna

Överlåtare: Klasson, Per

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Fallet 1

Adress: Färjegårdsvägen 11, 78461 Borlänge

Pris: 2 230 000 kr

Förvärvare: Edvardsson, Lennart Valentin

Överlåtare: Alatalo, Kaarlo Johannes

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Gimsbärke 14:8

Adress: Gimsbärke 469, 78190 Borlänge

Pris: 2 320 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Thomas Fredrik

Förvärvare: Johansson, Emmeli Sara Katarina

Överlåtare: Norberg, Ulrika

Överlåtare: Eriksson, Staffan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Barbro 38

Adress: Bjugg Görans Väg 55, 78456 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Adolfsson, Frida Linnéa

Överlåtare: Adolfsson, Frida Linnéa

Överlåtare: Johansson, Emmanuel José

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Pekpinnen 5

Adress: Djäknegatan 17, 78440 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Törnberg, Eva Kristina Monica

Överlåtare: Törnberg, Karin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Yttre Utendal 3:4

Adress: Utendal 60, 78194 Borlänge

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Rahm, Ove Helge

Förvärvare: Rahm, Anette Thyra

Överlåtare: Rahm, Helge

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Fallet 1

Adress: Färjegårdsvägen 11, 78461 Borlänge

Pris: 2 230 000 kr

Förvärvare: Karlsson Edvardsson, Sofia Christina

Överlåtare: Edvardsson, Lennart Valentin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Dalsjö 39:36

Adress: Skutvägen 4, 78477 Borlänge

Pris: 1 420 000 kr

Förvärvare: Janjons, Ruth Siw Elisabeth

Överlåtare: Englund, Annika Linnéa

Överlåtare: Englund, Sven Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Saxofonen 1

Adress: Klangvägen 7, 78443 Borlänge

Pris: 1 615 000 kr

Förvärvare: Larsson, Carl Åke Lennart

Överlåtare: Grandin, Tommy

Överlåtare: Tongring, Åsa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Forsa 46:28

Adress: Svedjegatan 8B, 78443 Borlänge

Pris: 2 080 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Eva Anna-Karin

Förvärvare: Karlsson, Henry Petter

Överlåtare: Hammarbäck, Agneta

Överlåtare: Hammarbäck, Jan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Askungen 12

Adress: Falkgatan 10, 78450 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nordlander, Kenneth

Förvärvare: Holm Nordlander, Eva Brigitta

Överlåtare: saknas

 

Säter

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Mora 13:20

Adress: Skogsvägen 9, 78350 Gustafs

Pris: 755 000 kr

Förvärvare: Artursson Wissa, Maria Ulrika

Överlåtare: Petterssons Dödsbo, Anne-Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Skedvi Prästgård 1:11

Adress: Villavägen 10, 78392 Stora Skedvi

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Berglind, Olof Niklas

Överlåtare: Edin, Carina

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Fäggeby 14:2

Adress: Anstahyttan 17, 78393 Stora Skedvi

Fastighet: Säter Fäggeby 14:5

Adress: Anstahyttan 19, 78393 Stora Skedvi

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Welanders Dödsbo, Ingrid Elisabet (Lisa)

Överlåtare: Welanders, Ingrid Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Enbacka 1:29

Adress: Våbäcksvägen 16, 78350 Gustafs

Pris: 2 500 000 kr

Förvärvare: Holström, Anna-Karin Kristina

Förvärvare: Holström, Jan Mikael

Överlåtare: Östlund, Annika

Överlåtare: Östlund, Jan

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Galten 22

Adress: Östra Järnvägsgatan 44C, 77635 Hedemora

Pris: 620 000 kr

Förvärvare: Lidholm, Lisa Josefina

Förvärvare: Larsson, Gustav Fredrik Filip

Överlåtare: Tängmark, Margareta

 

▶ Industrienhet, annan övrig byggnad

Fastighet: Hedemora Kättingen 1

Adress: Ivarshyttevägen 1, 77633 Hedemora

Pris: 6 000 000 kr

Förvärvare: Quality I Hedemora Ab

Överlåtare: Bilmetro I Hedemora Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Hedemora Mälby 1:12

Adress: Mälby 118, 77690 Hedemora

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Ahlin, Sven Gunnar

Förvärvare: Ahlin, Eva Christina

Överlåtare: Mångs, Lennart Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Vikmanshyttan 4:76

Adress: Storgatan 6C, 77670 Vikmanshyttan; Fler adresser finns

Pris: 325 000 kr

Förvärvare: Olenius, Björn Paul

Överlåtare: Klingvik, Bo Lennart

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Hedemora Nibble 12:4

Adress: Nibble 21, 77692 Hedemora; Fler adresser finns

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Lindeberg, Sten Rune Sigfrid

Överlåtare: Jan Perjans Byggservice Ab

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Hedemora Lundbo 1:2

Adress: Lundbo 10, 77697 Dala-Husby

Pris: 1 510 000 kr

Förvärvare: Andersson, Carl Henrik Tobias

Förvärvare: Örnqvist, Elin Kristina

Överlåtare: Gustavsson, Björn Erik Harry

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Myckelby 50:4

Adress: Myckelby 246, 77697 Dala-Husby

Pris: 460 000 kr

Förvärvare: Pallin, Alexander Joacim

Förvärvare: Thurin, Anna Theresia

Överlåtare: Larsson, Erik Sture

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Stjärnsund 6:1

Adress: Stationsallén 2, 77071 Stjärnsund

Pris: Gåva

Förvärvare: Johansson, Jan Ivar

Förvärvare: Pettersson, Eva-Lisa

Överlåtare: Pettersson, Jan-Olov

 

Avesta

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Avesta Avesta 4:40

Adress: saknas

Pris: 252 000 kr

Förvärvare: Green Soil Bergslagen Ab

Överlåtare: Avesta Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Filen 2

Adress: Krylbovägen 36, 77441 Avesta

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Holm, Venera

Överlåtare: Åkessons Dödsbo, Nils Ingvar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Björkarsbo 3:70

Adress: Sångs Gränd 14, 77571 Krylbo

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Nord, Anna Teresia

Förvärvare: Nord, Sven Evert

Överlåtare: Malmqvist, Anna Birgitta

Överlåtare: Malmquist, Stefan

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Folkärna-Västansjö 15:9

Adress: Västansjö 111, 77497 Fors

Pris: 580 000 kr

Förvärvare: Cassel, Sigrid Monica

Förvärvare: Öhrvall, John Lars Mathias

Överlåtare: Hedtjärn, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Nordanö 1:22

Adress: Furuvägen 44, 77550 Krylbo

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Olsson, Bernt Henrik

Överlåtare: Brunström, Malin Jessica Kerstin

Överlåtare: Brunström, Peter

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Avesta Grytnäs-Bengtsbo 15:1

Adress: Baggbovägen 8, 77491 Avesta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Stefan

Överlåtare: Nilsson, Birgitta Viktoria

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Tegen 1

Adress: Marnäsgatan 28, 77153 Ludvika

Pris: 1 610 000 kr

Förvärvare: Cavanagh, Jimmy Olof

Förvärvare: Cavanagh, Linda Margareta

Överlåtare: Geijer, Carina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Gonäs 1:49

Adress: Saxdalsvägen 24, 77165 Ludvika

Pris: 325 000 kr

Förvärvare: Jansson, Kjell Ingemar

Överlåtare: Eklund, Mikael

Överlåtare: Eklund, Susanne

 

▶ Industrienhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Landforsen 1:36

Adress: Faluvägen 60, 77136 Ludvika

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Dahlgren’S I Dalarna Ab

Överlåtare: Ludvika Riv&Montage Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Hällsjön 4:65

Adress: Stentäppeslingan 9, 77290 Grängesberg

Pris: 360 000 kr

Förvärvare: Blecko, Anna Carin Elisabeth

Förvärvare: Blecko, Anders Erik

Överlåtare: Olsson, Gunnar

Överlåtare: Olsson, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Abborrberg 7:3

Adress: Abborrberg Abborrbergsvägen 12, 77012 Sunnansjö

Pris: 5 000 kr

Förvärvare: Ludvika Kommun

Överlåtare: Falk, Gunnel

Överlåtare: Larsson, Gina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Öraberget 10:75

Adress: Utmålsvägen 9, 77231 Grängesberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bergström, Jens Thomas Rolf

Överlåtare: Bergström, Tomas

Överlåtare: Bergström, Maria

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Ludvika Skälkenstorp 2:2

Adress: Borrsmedsvägen 8, 77240 Grängesberg

Pris: 25 000 kr

Förvärvare: Hellqvist, Nils Ove Joacim

Överlåtare: Anders Skoglunds Bygg O Fastighets Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Björkås 1:41

Adress: Björkallén 105, 77250 Grängesberg

Pris: 380 000 kr

Förvärvare: Sandin, Bror Sebastian

Överlåtare: Eriksson, Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Björkås 1:87

Adress: Föreningsbacken 11, 77250 Grängesberg

Pris: 460 000 kr

Förvärvare: Olofsson, Sven Daniel

Överlåtare: Eriksson, Carine

Överlåtare: Wennegard, Bo

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Sunnansjö 1:6

Adress: Mässanvägen 155, 77270 Saxdalen

Pris: Gåva

Förvärvare: Hahne, Anna Birgitta

Förvärvare: Hahne, Kjell Stefan

Överlåtare: Sjöström, Birgit

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Västansjö 162:4

Adress: Kojfallsvägen 8, 77014 Nyhammar

Pris: Gåva

Förvärvare: Zetterström, Lena Maria

Överlåtare: Zetterström, Åsa