”Det är ett hån om folk inte når information på nätet”

Bredbandsutbyggnaden är en av Bygdegårdarnas Riksförbunds stora frågor, menar förbundssekreterare Monica Eriksson. Foto: Bygdegårdarnas Riksförbund
Textstorlek:

Det menar Monica Eriksson, förbundssekreterare på Bygdegårdarnas Riksförbund, i den viktiga frågan om bredband på landsbygden.

– Statsmakten måste stötta bygdegårdarna mycket mer. Det är en demokratifråga, säger hon.

Hon tar ett annat exempel:

– Det anses som självklart att man ska kunna ringa oavsett var i landet man bor. Samma sak borde då gälla bredbandstillgången. Om nu statsmakten vill att folk ska ta till sig information på nätet och inte kommer åt den, måste staten se till att landsbygden får bredband för rimliga kostnader. Ekonomin är nämligen det största bekymret för en liten ort. Vi på Bygdegårdarnas Riksförbund jobbar hårt för en sund utbyggnad av bredband på landsbygden.

Dalabygden: Närproducerad mat efterfrågas alltmer. Är ni för att lanthandlarna får en egen grossist?

Monica Eriksson: Ja det är vi, men frågan är lite för stor för oss. Genom projektet Bygdegården – navet för mat, fest och kultur har många föreningar rustat sina kök. Detta har i sin tur lett till ökad uthyrning av bygdegården och ger också möjlighet för företagare som vill pröva på att starta eget att använda bygdegårdens kök under vardagen. Vi har också konsumentkurser om närproducerad mat i butikerna.

DB: När det gäller landsbygdsdrivna bensinstationer, bymacken, hur arbetar ni där?

ME: Vi stöttar givetvis detta men vad jag kan se är det inte många bygdegårdar som driver mackar. Men det finns inga hinder för en bygdegård att göra det om resurserna är dom rätta. I Jämtland finns en bygdegård som driver en mack.

DB: Utveckla de viktigaste spelreglerna för en ökad stimulans på landsbygden?

ME: Om man från statligt håll säger att man ska kunna bo och verka i hela landet, måste också staten ta sitt ansvar med att stötta serviceföretagen och kulturen på landsbygden. Utan service blir det svårt att verka på en liten ort. Förra året fortsatte arbetet med att utöka servicen på bygdegårdarna. På några håll har man öppnat servicecenter. Här kan medborgarna få hjälp med samhällsinformation i varierande grad. Ett bra kulturliv på en ort skapar nyfikenhet som i sin tur kan få folk att flytta till den orten. Bygdegården har en avgörande roll som kulturhus och lokal utveckling. Genom bygdegårdarna finns scener och salonger för professionellt verksamma konstnärer inom teater, musik och bildkonst. Där finns också den givna mötesplatsen för människors samtal och påverkan på samhället. Bygdegården spelar en väsentlig roll såväl i vardagen som i samhällsutvecklingen och går en ljus framtid till mötes.

Valåret 2014

I år får vi rösta till både riksdagen och EU. Dalabygden frågar olika landsbygdsföreträdare hur arbetet med landsbygden går. Vi tar gärna emot tips på frågor som vi hoppas få svar på. E-post, mats.lindstrom@sveagruppen.se eller ring 0243 21 30 81. En levande landsbygd kräver ett demokratiskt engagemang – av alla!

 

Läs hela artikeln i papperstidningen

Gå till Teckna prenumeration