27 miljoner beviljade för tillverkning av fordonsgas

Kjell Arvidsson, stående t v och Torsten Gustafsson vill nu komma i mål med biogasprojektet efter Länsstyrelsens besked att bevilja 27 miljoner kronor i bidrag. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Nu har planerna på Dalarnas första biogasanläggning för tillverkning av fordonsgas tagit ett stort kliv framåt. Lagom till jul fick de fem lantbrukarna som står för projektet nyheten att Länsstyrelsen Dalarna beviljar 27 miljoner i bidrag.

– Det är jätteroligt, säger Torsten Gustavsson en av delägarna i projektet. Nu kan vi sätta igång på riktigt!

Han berättar att projektet tagit fart sedan de fick beskedet och nu är det biogasmöten varje vecka och telefonen ringer hela tiden med bland annat människor som vill gratulera. Han och de andra lantbrukarna arbetar heltid på sina gårdar så biogasprojektet måste de hinna med på övrig tid.

– Det gör inget, det är så roligt speciellt nu när vi vet att vi har myndigheterna med oss. Länsstyrelsen ska ha en eloge för att de lagt ned så mycket jobb på att få loss pengarna, säger Gustafsson.

– Det här är ett stort miljöprojekt som är helt rätt i tiden. Politiker och myndigheter får allt större krav på sig att vi ska bli oberoende av fossilt bränsle. Därför har förutsättningarna för att få ekonomi i biogasanläggning ökat bara på de fem år sedan starten. Om man tittar på en karta över Sverige där det finns tankningsställen med biogas ser man att Dalarna är rena u-landet. Det finns inte ett enda ställe i hela länet där man kan tanka sin bil med gas, förklarar Gustafsson.

Att nu Dalatrafiks upphandling försenas kan vara en fördel, menar han. Om ett par år tror han det finns större chanser att åtminstone Borlänges och Faluns stadsbussar går på biogas.

Enligt Gustafsson är det brist på biogas för fordon över hela Sverige men det skulle vara bättre att kunna sälja gasen lokalt, tycker han.

För att bidraget på 27 miljoner ska kunna betalas ut krävs bland annat att anläggningen får de tillstånd som krävs för verksamheten, exempelvis bygglov och miljötillstånd. Men Gustafsson är optimistisk att det ska gå bra nu, efter Länsstyrelsens besked.

– Det här är ett hundramiljonersprojekt så det är mycket som ska falla på plats innan det är helt klart att sätta igång. Men vi har alla lagt ner så pass mycket tid och egna pengar i projektet så nu vill vi komma i mål! Och så har vi ett team med ett tiotal experter runt oss nu som arbetar för att planerna ska gå i lås.

De boende i området har visat oro över att anläggning ska komma att sprida en dålig lukt och att det blir mycket tung trafik bland annat. Men Torsten Gustafsson är inte orolig att projektet ska förorsaka några problem.

– Vi har besökt andra biogasanläggningar och skaffat oss erfarenheter. Vissa har fungerat dåligt medan andra har varit bättre. Vår anläggning kommer att vara toppmodern och uppfylla alla krav. När det gäller trafiken är det redan trafik på den allmänna vägen det handlar om och ökningen kommer bara att bli minimal.

Dessutom granskar myndigheterna allt och ställer krav hur anläggningen ska skötas, enligt Gustafsson.

Han berättar vidare att allt handlar om en biologisk process med få kemiska tillsatser. Det som behöver tillsättas är värme som kommer att fås genom fliseldning samt el.

Allt började 2008 med en förstudie om biogasens möjligheter i Södra Dalarna och den gjordes av Avesta, Hedemora och Säters kommuner tillsammans med LRF. Kommunerna ville inte gå vidare av ekonomiska skäl men det konstaterades ändå att det fanns en potential i Säterbygdens gårdsgödsel.

Centern bjöd tillsammans med den lokala LRF-avdelningen in till vidare diskussion om biogas 2009. Två projekt inleddes 2010. Man menade att förutsättningarna hade blivit bättre, med exempelvis högre bränslepriser och därmed större efterfrågan på biogas samt att det nu fanns ny och billigare teknik. En teknisk utredning av Swedish Biogas beställdes och resultaten visade bäst lönsamhet för en anläggning med produktion av fordonsgas med avsättning på Stockholms-marknaden. Inriktningen blev därefter att satsa på en samrötningsanläggning.

I mars 2013 gick fem lantbrukare samman och bildade Dala Biogas AB med målet att bygga en biogasanläggning på Pellesberget.

Ägarna är, förutom Torsten Gustafsson, Joakim Borgs, Gustafs, Michael Arvidsson, Stora Skedvi, Kjell Arvidsson, Gustafs, och Ingemar Arvidsson, Gustafs.

– I Tyskland får bönderna bidrag så de kan ha anläggningar på enskilda gårdar. Men här skulle det bli för dyrt och därför har vi valt att satsa på en gemensam anläggning, förklarar Gustafsson.

– I första hand är det gödsel som ska rötas och bli gas men vi kommer också att ta emot matavfall och slaktrester, förklarar Kjell Arvidsson.

– En positiv sida av rötningen vid anläggningen är att resterna blir till naturgödsel. Det har ett högt näringsvärde och kan bytas ut mot konstgödsel. Dessutom luktar det inte lika mycket som när vi sprider gödsel direkt från våra gårdar, fortsätter Arvidsson.

– Från att allting är klart för byggstart räknar vi med att ha färdig fordonsgas att leverera om 2–3 år, säger Torsten Gustafsson.