FP nästa krisparti?

Textstorlek:

De politiska opinionsmätningarna duggar tätt och har många avsändare. För att kunna kommentera dem alla med samma övertygelse om resultatens riktighet fordras nog åtminstone en lättare form av personlighetsklyvning. Ej att tala om de förvirringstillstånd som ni stackars läsare skulle riskera att drabbas av.

Men det finns en mätning som ingen av oss bör förbigå annat än i undantagsfall, nämligen Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning. Den mätningen har nämligen ett svarsunderlag i särklass, över 9 000 personer, och för­tjänar därför den absolut största tilltron.

I förra veckan presenterades den senaste SCB-mätningen. Vad den visade var bland annat:
• Att det rödgröna blocket stöds av nästan halva valmanskåren, 49,8 procent.
• Att både Socialdemokraterna och Moderaterna backar.
• Att Moderaternas och Socialdemokraternas utflöde går till Sverigedemokraterna.
• Att både Centerpartiet och Kristdemokraterna klarar fyraprocentsspärren.
Centerpartiet noterar en statistiskt säkerställd ökning med en halv procentenhet, från 4,2 procent i maj till 4,7 procent i november. Det är till och med lite mer än vad partiet hade i SCB:s majmätning valåret 2010. En stark valrörelse av Maud Olofsson lyfte den gången C till 6,6 procent. Kan Annie Lööf åstadkomma något liknande?
Folkpartiet minskar – också statistiskt säkert – med 0,6 procentenheter till totalt 5,4. Det är en ovanligt svag FP-siffra.

Samtidigt har folkpartiledaren Jan Björklund en pedagogiskt mycket svår, rent av omöjlig, uppgift att förklara de kraftigt sjunkande resultaten i skolan. Är Folkpartiet rent av nästa borgerliga krisparti?

Moderaterna minskar statistiskt säkert med 1,4 procentenheter till 25,5. Främst är det Sverigedemokraterna som står för åderlåtningen. Ändå visar M, hedersamt nog, inga tendenser till att vilja flörta in sig hos SD:s sympatisörer med en ökad invandringskritik.

Kristdemokraterna ökar lika mycket som Centerpartiet och landar på 4,1 procent. Det är ett trendbrott efter fem SCB-mätningar i rad under strecket.

Socialdemokraterna minskar statistiskt säkert med 1,3 procentenheter till 34,3. Stefan Löfvens smekmånad är över, men om siffran står sig hamnar S ändå över valresultatet 2010.

Vänsterpartiet noteras för 6,7 procent, efter ett icke säkerställt plus på 0,3. Lika lite och lika osäkert ökar Miljöpartiet till totalt 8,8.

Sverigedemokraternas ökning med 1,6 procentenheter till 9,3 är mätningens största enskilda förändring. Dock hamnar SD i SCB:s mätning flera procentenheter under de resultat som mindre nogräknade opinionsinstitut tillskriver detta parti.