Fastighetsaffärer vecka 47

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarna de senaste tre månaderna. Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Morn 75:2

Adress: Morn 205, 78051 Dala-Järna

Pris: 575 000 kr

Förvärvare: Hörnström, Iris Margareta

Förvärvare: Jonth, Mats Vilhelm

Överlåtare: Westerlund, Carin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Åkaren 9

Adress: Äppelbovägen 10, 78050 Vansbro

Pris: 270 000 kr

Förvärvare: Liljeqvist, Marith Ann-Charlotte

Överlåtare: Persson, Bengt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Hulån 45:2

Adress: Östanåvägen 5, 78050 Vansbro

Pris: 265 000 kr

Förvärvare: Vall, Annika Inga-Lill

Överlåtare: Ytterberg, Liss Lars Peter

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Vansbro Skålö 78:11

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nilsson, Lennart

Förvärvare: Nilsson, Långnils Anna Kristina

Överlåtare: saknas

 

▶ Specialenhet, distributionsbyggnad

Fastighet: Mora Kättbo 20:10

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kättbo 49:3

Adress: saknas

Fastighet: Vansbro Duvnäs 46:2

Adress: Moravägen 42, 78050 Vansbro

Fastighet: Vansbro Haga 24:90

Adress: saknas

Fastighet: Vansbro Näset 1:8

Adress: Näset 3, 78054 Äppelbo

Pris: 157 000 kr

Förvärvare: Fortum Distribution Ab

Överlåtare: Fortum Generation Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Vansbro Rutån 8:21

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Nises, Karin Birgitta

Överlåtare: Larsson, Karin Margareta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Vansbro Uppsälje 15:16

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Nilsson, Eljans Siv Inga-Lill

Överlåtare: Larsson, Karin Margareta

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 4:18

Adress: Romarheden 124, 78235 Malung

Pris: 95 000 kr

Förvärvare: Janthabnutarak Pettersson, E Krister

Överlåtare: Östby, Ingrid

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 44:1

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 47:13

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 51:3

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 86:1

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 44:4

Adress: Backen 32, 78290 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Olssons Dödsbo, Anna Kristina

Överlåtare: Olsson, Anna Kristina

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Rasknölen 1:1

Adress: Rysjömäck 14, 78291 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Torbjörnsson, Sonia Märta Margareta

Överlåtare: Torbjörnsson, Bengt Olov

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Grimsåker 10:39

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Grimsåker 10:40

Adress: Hånäset 316, 78291 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Carlsson, Annika Maria Kristina

Överlåtare: Carlsson, Niss Jonas

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Öje 11:23

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Olsson, Siv Maj-Gret Gustava

Överlåtare: Olsson, Börje

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Grimsåker 11:35

Adress: Hånäset 37, 78291 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Halvarsson, Sara Gunilla

Överlåtare: Halvarsson, Olov Lennart

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Östra Fors 8:4

Adress: saknas

Pris: 290 000 kr

Förvärvare: Dahlin, Per Olle Gunnar

Överlåtare: Flygar, Jan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Tranan 4

Adress: Lillmogatan 13, 78231 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Matsson, Evert Gunnar

Överlåtare: Matsson, Irene

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Sillerö 30:6

Adress: Sillerö 56, 78291 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Axelsson, Bygg Anna Sofia-Karla

Förvärvare: Axelsson, Bygg Maria Evelina

Förvärvare: Axelsson, Bygg Ida Olivia

Överlåtare: Axelsson, Barbro

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Grimsåker 75:1

Adress: Torskarigatan 5, 78291 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Brajer Eriksson, Anna Maria

Överlåtare: Eriksson, Torkel

Överlåtare: Brajer Eriksson, Anna Maria

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:200

Adress: Järpstigen 3, 78067 Sälen

Pris: 3 300 000 kr

Förvärvare: Ekeroth, Leif Gunnar Holger

Förvärvare: Ekeroth, Lena Margareta

Överlåtare: Hedlund, Kjell Åke

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 19:9

Adress: Sätervägen 22, 78067 Sälen

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Larsson, Bengt Håkan

Förvärvare: Larsson, Ing-Mari Helena

Överlåtare: Fjellström, Ulla Kristina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:381

Adress: Tjäderstigen 2, 78067 Sälen

Pris: 4 700 000 kr

Förvärvare: Hadesten, Jerry Gunnar

Förvärvare: Järås, Helena Maria Kristina

Överlåtare: Hadesten, Leo Torsten

Överlåtare: Granqvist, Lena Anita

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 24:21

Adress: Häxringsvägen 27, 78067 Sälen

Pris: 1 650 000 kr

Förvärvare: Friberg, Patrik Rickard

Förvärvare: Friberg, Karolina Sofia

Överlåtare: Högnäs-Bredell, Åsa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 5:541

Adress: Wasavägen 4, 78067 Sälen

Pris: 7 000 000 kr

Förvärvare: Melin, Märta Elisabeth

Förvärvare: Melin, Sven Markus

Förvärvare: Melin, Jakob Egon

Överlåtare: Melin, Christina Eva Elisabeth

Överlåtare: Melin, Sven Thomas

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Norränge 1:10

Adress: Norränge 146, 78064 Lima

Fastighet: Malung-Sälen Norränge 3:1

Adress: saknas

Pris: 530 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Erik Peter

Förvärvare: Karlsson, Annika Susanne

Överlåtare: Bjuhr, Daniel Alexander

Överlåtare: Bjuhr, Theresia Ellionor

 

▶ Industrienhet, annan övrig byggnad

Fastighet: Malung-Sälen Bu 14:13

Adress: Hantverksvägen 3, 78064 Lima

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Simonssons Rör Ab

Överlåtare: Västerdals Tvätten Ab

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Västanbäcken 11:34

Adress: Hammarvägen 5, 78542 Mockfjärd

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Björn Arne

Överlåtare: Eberger, Ruben

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Österfors 15:30

Adress: Österfors 53, 78530 Gagnef

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Malm, Kjerstin Helén Margareta

Överlåtare: Malm, Kjerstin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Västerfors 9:2

Adress: saknas

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Calander, Anna-Cari

Förvärvare: Calander, Sven-Thomas

Överlåtare: Bertilsson, Anette

Överlåtare: Åkerberg, Roland

 

Leksand

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Noret 55:24

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sjöberg, Karin Marita

Överlåtare: Olars, Gunvor Ingalis

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Stenhagen 4

Adress: Timmermansvägen 11, 79332 Leksand

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Erik Andreas

Förvärvare: Jonsson, Emilia Anita

Överlåtare: Vallin, Evald Sven Ove

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Östanmor 5:8

Adress: Östanmor 30, 79392 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Viklund, Per Gunnar

Överlåtare: Johansson, Sven

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Söder Bergsäng 17:5

Adress: Söder Bergsäng Ollasgattu 15, 79390 Leksand

Pris: 745 000 kr

Förvärvare: Hillblom Örtegren, Eva-Britt Carin

Förvärvare: Örtegren, Lars Magnus

Överlåtare: Nyström, Anna Maria

Överlåtare: Nyström, Per-Johan

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Åjer 5:9

Adress: saknas

Pris: 12 000 kr

Förvärvare: Mård, Per Erik

Förvärvare: Sandström, Susanne Elisabet

Överlåtare: Koersner, Ib

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Söder Rälta 2:3

Adress: Söder Rälta Gamla Vägen 5, 78550 Djura

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Pettersson, Mats Åke

Överlåtare: Ilis, Gertrud

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Näsbyggebyn 131:2

Adress: Lundgattu 6, 79360 Siljansnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Göras Dödsbo, Lennart

Överlåtare: Göras, Sune Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Almo 74:2

Adress: Almo Alviksvägen 274, 79397 Siljansnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ollas Dödsbo, Elsa Brita

Överlåtare: Ollas, Elsa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Lundbjörken 29:1

Adress: Lundbjörken Bygattu 22, 79397 Siljansnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Östmark, Jan Åke

Förvärvare: Östmark, Karin Sofie

Överlåtare: saknas

 

Rättvik

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 39:17

Adress: saknas

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Kers, Karin Maria Veronica

Överlåtare: Abbors Dödsbo, Einar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 170:1

Adress: Brunnsvägen 6, 79570 Vikarbyn

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nordenskjöld, Sonja

Överlåtare: Nordenskjöld, Mats

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Gärdebyn 2:12

Adress: Gärdängsvägen 20, 79536 Rättvik

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Hård Af Segerstad, Carl G Victor

Överlåtare: Wigström, Hans

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Rättvik Västbjörka 2:17

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Kallaes Sund, Eva Elisabet

Överlåtare: Kallaes, Berta Karolina

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Rättvik Östbjörka 25:8

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Snickås, Anders Joel

Överlåtare: Nygårds Dödsbo, Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Röjeråsen 55:8

Adress: Röjeråsen Öjsvängen 8, 79595 Vikarbyn

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Jägers, Malin Elisabet

Förvärvare: Labba, Nils-Marcus

Överlåtare: Ericsson, Jan Olof

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 2:57

Adress: Vikarängsvägen 9, 79570 Vikarbyn

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Lars Gunnar

Förvärvare: Pettersson, Mary Ann Elisabet

Överlåtare: Doe, Derek Leslie

Överlåtare: Doe, Inger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Nittsjö 10:11

Adress: Nittsjövägen 38, 79591 Rättvik

Pris: Gåva

Förvärvare: Steger, Bengt Krister

Förvärvare: Steger Mååg, Berit Kristina

Överlåtare: Steger, John

Överlåtare: Steger, Elsy

 

▶ Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall

Fastighet: Rättvik Lerdal 19:13

Adress: Backavägen 28, 79532 Rättvik

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Trädgården Siljan Ab

Överlåtare: Karlehag, Nils Ola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Arvet 3:19

Adress: Arvet Furudalsvägen 736, 79070 Furudal

Pris: 585 000 kr

Förvärvare: Olofsson, Inger Marita

Förvärvare: Olofsson, Seth Erik

Överlåtare: Strandberg, Åsa Margareta

Överlåtare: Väistö, Leif Jörgen

 

Orsa

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Stenberg 80:2

Adress: Gamla Postvägen 9, 79433 Orsa

Pris: Gåva

Förvärvare: Göthe, Nils Erik Lennart

Förvärvare: Göthe, Frans Owe

Förvärvare: Göthe, Per Magnus

Överlåtare: Göthe, Frans Oskar

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Joksäl 2:3

Adress: saknas

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Bergfeldt, Maj-Lis Berit Viola

Överlåtare: Svälas, Mikael

Överlåtare: Svälas, Tommy

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Orsa Stackmora 144:1

Adress: Tallhedsvägen 1, 79491 Orsa

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Meyer, Anke

Förvärvare: Leo, Hans-Fabian Alexander

Överlåtare: Tronshagen, Göte Gustav

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 16:12

Adress: Ön 13, 79431 Orsa

Pris: 1 280 000 kr

Förvärvare: Oscarson, Sonny Waldemar

Överlåtare: Harrysson, Ulf

Överlåtare: Tryde, Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Hansjö 10:49

Adress: Gråvägen 5, 79431 Orsa; Fler adresser finns

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Frid, Eva Maria Therese

Förvärvare: Frid, Ronnie Leif

Överlåtare: Thuressons Dödsbo, Ture Lage

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Orsa Hansjö 231:10

Adress: Fryksås 183, 79490 Orsa

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Leandersson, Bengt Erik

Förvärvare: Rydqvist, Anna Maria Sofia

Överlåtare: Israelsson, Bertil

Överlåtare: Israelsson, Ingegerd

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Slättberg 2:16

Adress: saknas

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Johansson, Nils Erik

Överlåtare: Jansson, Helena

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Hansjö 270:1

Adress: Gråvägen 6, 79431 Orsa

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Berg Olsen, Per

Förvärvare: Saether, Espen

Överlåtare: Saether, Marius

 

▶ Specialenhet, ecklesiastikbyggnad

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 1:23

Adress: saknas

Pris: 270 000 kr

Förvärvare: Sg Media&Affärsutveckling Aktiebolag

Överlåtare: Orsa Församling

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Hansjö 238:38

Adress: Norra Stugvägen 35, 79490 Orsa

Pris: 1 320 000 kr

Förvärvare: Bengtsson, Per Erik

Förvärvare: Bengtsson, Anders Olov

Förvärvare: Bengtsson, Monica Christina

Överlåtare: Refmet Refractories & Metals Trading Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Skattungbyn 133:33

Adress: Nybrovägen 5, 79495 Skattungbyn

Pris: 245 000 kr

Förvärvare: Forslund, Sven-Erik

Förvärvare: Forslund, Anne Kristiina

Överlåtare: Haglund, Harriet

 

Älvdalen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Brunnsberg 1:65

Adress: Hårdvägen 10, 79690 Älvdalen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Norman, Lisa Maj-Britt

Förvärvare: Folkesson, Mona Britt-Mari

Överlåtare: Norman, Sten

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Kåtilla 38:6

Adress: Rämmavägen 10, 79691 Älvdalen

Pris: 210 000 kr

Förvärvare: Käck, Karl Gustaf Christer

Överlåtare: Markus, Lisbet Birgitta

Överlåtare: Löfgren, Kerstin Margareta

Överlåtare: Persson, Maria Iréne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Heden 1:111

Adress: saknas

Pris: 530 000 kr

Förvärvare: Nordkvist, Annika Margareta

Förvärvare: Nordkvist, Magnus Erik Gustaf

Överlåtare: Frejd, Elisabeth

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Storbo 28:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Knutsen, Hildegard Siv Marianne

Överlåtare: Jakobsson, Gun

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Östomsjön 22:13

Adress: Israelshöjden 15, 79090 Särna

Pris: 480 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Karin Ingegerd

Överlåtare: Eriksson, Annika

Överlåtare: Eriksson, Tomas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 18:60

Adress: Björnliden 220, 79091 Idre

Pris: 765 000 kr

Förvärvare: Westerlund, Stig Göran Emanuel

Förvärvare: Westerlund, Märta Carole

Överlåtare: Alm, Gunvor Matilda Sofia

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Fjätdalsskogen 2:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Norlén, Karin Solgerd Gunborg

Överlåtare: Norlén, Bo Johan

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Öster-Spräkla 2:2

Adress: Silvhyttevägen 14, 77791 Smedjebacken

Pris: 570 000 kr

Förvärvare: Höög, Maria Elisabet

Förvärvare: Sörensen, Johan Martin

Överlåtare: Hed, Hans Jörgen Jorge

Överlåtare: Smedberg Hed, Linda Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Stora Tolvsbo 14:1

Adress: saknas

Fastighet: Smedjebacken Stora Tolvsbo 14:3

Adress: Stora Tolvsbovägen 8, 77793 Söderbärke

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Vesanen, Harry Alf

Överlåtare: Rosgårdens Familjehem Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Smedjebacken Sörbo 33:17

Adress: saknas

Pris: 260 000 kr

Förvärvare: Abrahamsson, Lars Roger

Förvärvare: Abrahamsson, Charlotta Anna

Överlåtare: Tholerus, Jan Per Göran

Överlåtare: Palonto, Åsa

 

Mora

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Häradsarvet 158:5

Adress: saknas

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Weslien, Helena Elisabeth

Överlåtare: Johnsson, Karin Lisbeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Noret 218:33

Adress: Enbärsstigen 7, 79252 Mora

Pris: 1 305 000 kr

Förvärvare: Broberg, Niklas Gustav

Förvärvare: Lovén, Carin Sofie

Överlåtare: Hedberg, Christina Åsa Margaretha

Överlåtare: Hedberg, Tommy

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Nusnäs 391:1

Adress: Sionsvägen 45, 79277 Nusnäs; Fler adresser finns

Pris: Gåva

Förvärvare: Suneson, Rose-Marie Veronica

Förvärvare: Gustavsson, Eva Anette

Förvärvare: Gustavsson, Barbro Susanne

Överlåtare: Gustavsson, Maj-Britt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Färnäs 188:1

Adress: Lövgrävningsvägen 11, 79275 Färnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Biancofiores Dödsbo, Anita Mariana Ingeg

Överlåtare: Biancofiore, Anita

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 215:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Morkarlby 215:2

Adress: Kvarnholsvägen 27, 79237 Mora

Fastighet: Mora Morkarlby 221:1

Adress: saknas

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Svensk, Björn Erik

Överlåtare: Svensk, Inger Katarina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Nusnäs 174:1

Adress: Morängsvägen 8, 79277 Nusnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ros, Per Joacim

Överlåtare: Ros, Per Joacim

Överlåtare: Nilsson, Cecilia Samira

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Gruddbo 211:3

Adress: Nygärdsvägen 9, 79290 Sollerön

Pris: 480 000 kr

Förvärvare: Liivaleht, Ragnar

Överlåtare: Lootus, Kiur

Överlåtare: Saar, Kersti

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Kättbo 14:6

Adress: Hällnäsvägen 36, 79292 Mora

Pris: Gåva

Förvärvare: Svens Sohlberg, Margot Kristina

Förvärvare: Sohlberg, Alf Joachim

Överlåtare: Persson, John Bertil

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Mora Gesunda 195:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bohms Dödsbo, Per Lars Georg

Överlåtare: Bohm, Per Lars Georg

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Mora Gesunda 195:1

Adress: saknas

Pris: 175 000 kr

Förvärvare: Tjernberg, Börje Mattias

Förvärvare: Tjernberg, Marianne

Förvärvare: Larsson, Lars Håkan

Förvärvare: Larsson, Lena Irene

Överlåtare: Bohms Dödsbo, Per Lars Georg

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Västbygge 227:1

Adress: Skärgårdsvägen 23, 79293 Venjan

Pris: 305 000 kr

Förvärvare: Kratz, Andreas Torbjörn

Överlåtare: Rydin, Kerstin Margareta

Överlåtare: Dicksen, Rickus Lena Marianne

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Kråkberg 214:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 22:7

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 41:6

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 211:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 24:7

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 47:8

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 253:1

Adress: Västra Gopalsjön 91, 79294 Mora

Fastighet: Mora Kråkberg 12:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 1:31

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 122:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 12:15

Adress: Spjutmo 6, 79294 Mora

Fastighet: Mora Kråkberg 15:3

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 40:1

Adress: Brudtallsvägen 17, 79232 Mora

Fastighet: Mora Kråkberg 41:7

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 48:11

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 235:1

Adress: Kråkbergsvägen (108)

Fastighet: Mora Kråkberg 250:1

Adress: Västra Gopalsjön 71, 79294 Mora

Fastighet: Mora Kråkberg 258:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 162:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 18:3

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 11:5

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 18:4

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 22:26

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 34:5

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 5:34

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 11:6

Adress: Näsuddsvägen (112)

Fastighet: Mora Kråkberg 7:78

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 21:7

Adress: Näsuddsvägen 128, 79233 Mora

Fastighet: Mora Kråkberg 11:7

Adress: Näsuddsvägen (114)

Fastighet: Mora Kråkberg 18:5

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 5:33

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 5:38

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 61:14

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 65:22

Adress: Knårisvägen (4)

Fastighet: Mora Kråkberg 17:14

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 157:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 41:33

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 46:4

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Västermyckeläng 15:3

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Västermyckeläng 5:3

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Västermyckeläng 15:7

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Stoltz, Siv Ingegerd

Överlåtare: Håkanssons Dödsbo, Karl Sven Erik

 

Falun

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Falun Björken 10

Adress: Parkgatan 5, 79130 Falun

Pris: 3 000 000 kr

Förvärvare: Falubjörken 8 Ab

Överlåtare: Diös Fastigheter Gävle/Dala Kb

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Haraldsbo 4:58

Adress: Kopparvägen 22, 79143 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Friberg, Dagmar Inger

Överlåtare: Friberg, Stig

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 4:230

Adress: Ekvägen 35, 79145 Falun

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Källberg, Anna Birgitta Margareta

Förvärvare: Sheremeti, Ilir

Överlåtare: Teledal, Kjell Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Bengtsarvet 1:35

Adress: Bengtsarvsvägen 6, 79020 Grycksbo

Pris: 1 215 000 kr

Förvärvare: Matsson, Bo Lennart

Överlåtare: Lund, Rut Margareta Elisabeth

Överlåtare: Lund, Thomas Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Bäckehagen 5:3

Adress: Varpuddevägen 1, 79138 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Taylor, Jean Leif Ernst

Överlåtare: Teiler, Mary Gunnel Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Kyrkbacken 43

Adress: Trappstigen 18, 79137 Falun

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Vallström, Jessica Ann Kristin

Förvärvare: Vallström, Christer Pontus

Överlåtare: Anderbrant, Annica Inger Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Aspeboda-Sörbo 8:7

Adress: Sörbo 140, 79193 Falun

Pris: 2 100 000 kr

Förvärvare: Hane, Sven Göran

Förvärvare: Hane, Catharina Dolores

Överlåtare: Omlo, Bernardus Franciscus

Överlåtare: Omlo De Wilde, Nesia Antoinette

 

▶ Industrienhet, annan övrig byggnad

Fastighet: Falun Sandviken 68:4

Adress: Östra Strömvägen 1, 79146 Falun

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Henrik Steen Holding Ab

Överlåtare: Dalarnas Vvs Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Dalvik 7:17

Adress: Länsbodarna 48, 79192 Falun

Fastighet: Älvdalen Storbäcken 7:3

Adress: Tjärnvallen 517, 79090 Särna

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Löfgren Berglund, Maria Lena M

Överlåtare: Berglund, Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sandsberg 6:12

Adress: Blomstervägen 16, 79015 Sundborn

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Celins Dödsbo, Stig Bertil

Överlåtare: Celin, Stig Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vintjärn 10:1

Adress: Vintjärn 108, 79023 Svärdsjö

Pris: 40 000 kr

Förvärvare: Torstensson, Stig Ulf

Förvärvare: Jönsson, Christina Marie

Överlåtare: Trankell, Robin

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Falun Östansjö 19:2

Adress: Ågs Bruk 50, 79023 Svärdsjö

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Johansson, Tom Helge

Överlåtare: Johansson, Maj Charlotta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Linghed 39:6

Adress: Lingvägen 167, 79025 Linghed

Fastighet: Falun Linghed 39:7

Adress: saknas

Pris: 410 000 kr

Förvärvare: Allhed, Eva Karin Birgitta

Överlåtare: Dalenius, Eskil

Överlåtare: Dalenius, Eva Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Gopa 62:8

Adress: Häll-Eriks Väg 17, 79022 Sågmyra

Pris: 2 850 000 kr

Förvärvare: Sethfors, Sven Erik Richard

Förvärvare: Sethfors, Saija Johanna

Överlåtare: Rising, Anders

Överlåtare: Ekman, Marianne

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Falun Bodarna 11:4

Adress: Gammals 30, 79021 Bjursås; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bergström, Karin Eva Lisa

Överlåtare: Bergström, Eva

Överlåtare: Bergström, Erik

 

Borlänge

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Borlänge Järnet 2

Adress: Tärningsgatan (1)

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Forsgren, Johan Karl Gunnar

Förvärvare: Forsgren, Anna Jennie Victoria

Överlåtare: Granerot, Linda Anna Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Arvid 4

Adress: Kuses Väg 10, 78455 Borlänge

Pris: 1 875 000 kr

Förvärvare: Lindström, Jenny Lovisa

Förvärvare: Lindström, Björn Ingvar

Överlåtare: Eriksson, Ulf

Överlåtare: Eriksson, Helen

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Borlänge Fornby 1:49

Adress: Vatthammarsvägen (3)

Pris: 1 150 000 kr

Förvärvare: Andersson, Arne Benny

Överlåtare: Holm, Ulla-Britt Alice

Överlåtare: Hultman, Ann Christine

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Baggarvet 3:8

Adress: Lindan 111, 78193 Borlänge

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Vikström, Fredrik Arne Christian

Förvärvare: Gustafsson, Evelyn Jessica

Överlåtare: Pettersson, Bo Gunnar

Överlåtare: Westlund, Kerstin Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Riset 7

Adress: Glättargatan 9, 78467 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Karl Stefan Erik

Överlåtare: Eriksson, Karl Stefan Erik

Överlåtare: Jansson, Lena Christina

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Borlänge Nyckelby 6:6

Adress: saknas

Pris: 75 000 kr

Förvärvare: Svenboo, Per Tage

Överlåtare: Sandberg, Rut Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Åkerskogen 3

Adress: Grönstigen 6, 78437 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ljungberg, Karl Anders Peter

Överlåtare: Ljungberg, Peter

Överlåtare: Ljungberg, Veronica

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Matsolsgården 8

Adress: Ingelsgatan 28, 78435 Borlänge

Pris: 1 890 000 kr

Förvärvare: Hedback, Hans Ingemar Daniel

Förvärvare: Hedback, Jenny Maria

Överlåtare: Lagervik Öster, Alice

Överlåtare: Öster, Daniel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kvarnsveden 3:40

Adress: Pilgrimsgatan 2, 78467 Borlänge

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Drömvillan I Mockfjärd Handelsbolag

Överlåtare: Strömbergs Dödsbo, Anna Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Årby 6:19

Adress: Sångenvägen 106, 78199 Idkerberget

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Fammé, Carl Alexander Elias

Överlåtare: Hessling, Krister

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Barkargärdet 15:370

Adress: Bäckstigen 8, 78473 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Wåle, Evalotta Christina

Överlåtare: Wåle, Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kvarnsveden 3:309

Adress: Mas Pers Väg 8, 78168 Borlänge

Pris: 930 000 kr

Förvärvare: Sjöström, Ulf Göran Mattias

Överlåtare: Arvidsson-Svärd, Nils Erik, Dödsbo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kvarnsveden 3:57

Adress: Pastorsgatan 14, 78467 Borlänge

Pris: 1 495 000 kr

Förvärvare: Svensson, Björn Johan Edvin

Förvärvare: Mathisson, Elin Maria Karolina

Överlåtare: Mattsson, Annika

Överlåtare: Mattsson, Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Jönsesgården 17

Adress: Arturs Gata 36, 78472 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lilliehöök, Carl-Axel Gunnar

Överlåtare: Lilliehöök, Carin

Överlåtare: Lilliehöök, Carl-Axel Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Prosit 2

Adress: Hökstigen 5, 78450 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jansson, Lars-Göran Henry

Överlåtare: Jansson, Lars-Göran

Överlåtare: Olsson, Inger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Tunnlandet 5

Adress: Snesgatan 13, 78454 Borlänge

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Cetin Abic, Nergiz

Förvärvare: Abic, Ömer

Överlåtare: Notes, Jörgen

 

Säter

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Näbben 3

Adress: Fogdegatan 6, 78334 Säter

Pris: 1 150 000 kr

Förvärvare: Calles, Björn Johan Fredric

Överlåtare: Larsson, Maria Lillemor

Överlåtare: Persson, Niss Johan Faye Akame Jade

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Dalkarlsnäs 2:33

Adress: Dalkarlsnäs 169, 78390 Säter

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Morén, Jennie Linda Angelica

Överlåtare: Wallgren, Lars

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Mora 13:40

Adress: Listvägen 45, 78350 Gustafs

Pris: 2 075 000 kr

Förvärvare: Olsson, John Ingvar

Förvärvare: Olsson Valkenberg, Kristina Kim

Överlåtare: Björlund, Lars Göran

Överlåtare: Nordahl, Jenny Cecilia

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Dalkarlsbo 7:3

Adress: Dalkarlsbo 6, 78391 Säter

Pris: 625 000 kr

Förvärvare: Bergkvist, Lars Niklas

Överlåtare: Andersson, Gustaf Holger

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Nya Bomsarvet 1:2

Adress: saknas

Pris: 1 732 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Lars Sören

Överlåtare: Björk, Erik Gunnar

 

Hedemora

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Hedemora Hedemora 3:49

Adress: August Lindbergs Plan 1, 77631 Hedemora

Pris: 545 000 kr

Förvärvare: Faghed Fastigheter Ab

Överlåtare: Be-Lo Elektriska Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Jälkarbyn 132:21

Adress: Malmvägen 9, 77670 Vikmanshyttan

Pris: 640 000 kr

Förvärvare: Laurila, Eine Anneli Maria

Överlåtare: Ljungberg, Agneta Elisabet

Överlåtare: Ljungberg, Erik Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Hedemora Hamre 20:2

Adress: Bergbacken 128, 77690 Hedemora; Fler adresser finns

Pris: 175 000 kr

Förvärvare: Eriksson, John-Eric Jesper

Överlåtare: Eriksson, Anna Sylvia

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Långshyttan 2:25

Adress: Munters Väg 2, 77070 Långshyttan

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lidholm, Karin Margaretha

Överlåtare: Lidholm, Lars Eskil

Överlåtare: Lidholm, Karin Margareth

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Polhem 1:7

Adress: Polhemsvägen 10, 77071 Stjärnsund

Pris: 110 000 kr

Förvärvare: Hansson, Anders Gösta Noreson

Överlåtare: Ledin, Gert Alexis

 

Avesta

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Avesta Leknäs 8:1

Adress: Leknäs 16, 77499 By kyrkby

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Jägers, Lars Anders Bengt

Överlåtare: Martinsson, Sven Martin

Överlåtare: Martinssons Dödsbo, Johan Eskil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Ingeborgbo 38:42

Adress: Fäbodvägen 69, 77467 Horndal

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Grip, Peter

Överlåtare: Reuterwall, Cecilia

Överlåtare: Grip, Peter

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Brunnbäck 1:4

Adress: Mästerbo 62, 77595 Folkärna

Pris: 585 000 kr

Förvärvare: Bergström, Jessica Henrika

Överlåtare: Sandell, Pija Margaretha

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Östanfors 9:5

Adress: Görasvägen 5, 77497 Fors

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Elsa Kristina

Överlåtare: Andersson, Elis Arne

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Avesta Lilla Dicka 5:4

Adress: Lilla Dicka 16, 77497 Fors

Pris: Gåva

Förvärvare: Ersbacken-Engman, Meg Eva Margareta

Förvärvare: Engman, Bengt Richard

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Lisselsveden 1:1

Adress: Norr Nävde 59, 77492 Avesta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Svensson, Sven Göran

Överlåtare: Axelson, Ulla Susanna

Överlåtare: Svensson, Sven Göran

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Knallasbenning 8:8

Adress: Nyhyttan 13, 77491 Avesta

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Göran Christer

Förvärvare: Jäderström, Anette Viola

Överlåtare: Saarinens Dödsbo, Selda

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Knallasbenning 7:8

Adress: Knallasbenning 18, 77491 Avesta

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hoffmanns Dödsbo, Uwe Hermann

Överlåtare: Hoffman, Uwe

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Skogsbo 24:74

Adress: Gubbmossvägen 21, 77461 Avesta

Pris: 570 000 kr

Förvärvare: Johansson, Hans Otto

Överlåtare: Eklund, Ylva Maria

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Persbo 56:5

Adress: Gillermarksvägen 21, 77192 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Johansson, Erik Johan

Överlåtare: Krans, Sara Kristina

Överlåtare: Johansson, Erik Johan

 

▶ Hyreshusenhet, bostäder och lokaler

Fastighet: Ludvika Hästen 3

Adress: Eriksgatan 7A, 77131 Ludvika; Fler adresser finns

Fastighet: Ludvika Hästen 5

Adress: Eriksgatan 3A, 77131 Ludvika; Fler adresser finns

Fastighet: Ludvika Loke 7

Adress: Storgatan 27A, 77130 Ludvika; Fler adresser finns

Pris: 9 700 000 kr

Förvärvare: Kopparleden Ab

Överlåtare: Hans Söderqvist Fastigheter Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Hällsjön 4:43

Adress: Kopparhyttevägen 2, 77290 Grängesberg

Pris: 535 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Anne Elisabet

Förvärvare: Pettersson, Ernst Lars Ingvar

Överlåtare: Wallén, Henriette Marie

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Norrvik 13:40

Adress: Trollbovägen 8, 77192 Ludvika

Pris: Gåva

Förvärvare: Nilsson, Rolf Kenneth

Överlåtare: Nilsson, Tord

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Gonäs 1:2

Adress: Ågårdsvägen 16, 77194 Ludvika

Pris: Gåva

Förvärvare: Stål, Berit Louise Elisabeth

Överlåtare: Rodheim, Petrus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Solsidan 29

Adress: Rosenvägen 4, 77142 Ludvika

Pris: Gåva

Förvärvare: Johannesson, Karl Peter

Överlåtare: Berggren, Ann-Sofie Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sporrtorpet 3:11

Adress: Sporrtorpsvägen 16, 77240 Grängesberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Samuelsson, Elly Ragnhild

Överlåtare: Samuelsson, Nils Uno

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sunnansjö 6:18

Adress: Ägovägen 8, 77012 Sunnansjö

Pris: 675 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Per-Erik Folke

Förvärvare: Bergstedt, Marianne Madeleine

Överlåtare: Eriksson, Anders

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Ludvika Grängesberg 1:127

Adress: saknas

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Heden Skog I Grängesberg Ab

Överlåtare: Berg & Makadam I Grängesberg Ab

 

▶ Industrienhet, lager

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 4:469

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Norbergs Dödsbo, Karl Ingemar

Överlåtare: Norberg, Karl Ingemar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 37:3

Adress: Östanbjörka 19, 77013 Grangärde

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Forsberg, Gerd Anna Elisabeth

Överlåtare: Forsberg, Gerd Anna Elisabeth

Överlåtare: Henriksson, Stefan

 

▶ Industrienhet, lager

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 4:469

Adress: saknas

Pris: 120 000 kr

Förvärvare: Norbergs I Nyhammar Ab

Överlåtare: Norbergs Dödsbo, Karl Ingemar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sporrtorpet 3:5

Adress: Rättarevägen 15, 77240 Grängesberg

Pris: 380 000 kr

Förvärvare: Andersson, Sven Kennet

Överlåtare: Rådman, Rut Yvonne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 43:25

Adress: Kilåsvägen 8, 77014 Nyhammar

Pris: 865 000 kr

Förvärvare: Kjellgren, Emma Maria

Förvärvare: Kjellgren, Per Jonas

Överlåtare: Johansson, Patrik Eskil Wilhelm