Fastighetsaffärer vecka 45

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarna de senaste tre månaderna.

Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Vansbro Älgen 4

Adress: saknas

Pris: 12 000 kr

Förvärvare: Hed, Nils Ola Torgny

Förvärvare: Hed, Lilian Catrin

Överlåtare: Omsorgsboende I Dalarna Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Vansbro Spoven 6

Adress: saknas

Pris: 3 000 kr

Förvärvare: Hed, Nils Ola Torgny

Förvärvare: Hed, Lilian Catrin

Överlåtare: Omsorgsboende I Dalarna Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Skansbacken 15:4

Adress: Storbyn 6, 78053 Nås

Pris: 390 000 kr

Förvärvare: Flodström, Karin Anette

Förvärvare: Mannström, Henry Ragnar

Överlåtare: Karlsson, Gun Birgitta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Vansbro Laxtjärn 3:9

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Ralf Herbert

Överlåtare: Larsson, Anna Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Utby 2:46

Adress: Strandvägen 25, 78051 Dala-Järna

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Hedman, Lars-Göran

Överlåtare: Hedman, Gun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Utby 13:3

Adress: Utby 32, 78051 Dala-Järna

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Herbertsson, Sjutti Nils Tore

Förvärvare: Herbertsson, Sjutti Dan Erik

Överlåtare: Herbertsson, Greta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Vansbro 7:32

Adress: Västkustvägen 4, 78050 Vansbro

Fastighet: Vansbro Vansbro 7:35

Adress: saknas

Pris: 210 000 kr

Förvärvare: Gardsiö, Roland Curt Lennart

Förvärvare: Gardsiö, Bäcke Karin Marianne

Överlåtare: Jönsson, Anita

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Vansbro Myrbacka 232:6

Adress: Myrbacka 89, 78051 Dala-Järna

Pris: 120 000 kr

Förvärvare: Olsson, Sten Roger

Överlåtare: Ilbäcks Dödsbo, Nils Erik Christer

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Spiran 7

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Spiran 8

Adress: Grönlandsvägen 17, 78231 Malung

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Altun, Ebu Bekir

Överlåtare: Karakecili, Mahmut

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Öje 48:6

Adress: Östra Bygatan 4, 78061 Öje

Pris: 690 000 kr

Förvärvare: Röd Grönstad, Edel

Förvärvare: Grönstad, Roar

Överlåtare: Lökken, Arne Johan

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Storagen 4:15

Adress: Dalenvägen 26, 78069 Sörsjön; Fler adresser finns

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Lunder, Caja

Förvärvare: Lunder Husöy, Daniel

Överlåtare: Persdotters Dödsbo, Ingrid Margareta

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Färmsnäs 2:13

Adress: Norra Tansvägen 177, 78542 Mockfjärd

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jonasson, Johanna Britta Maria

Överlåtare: Eriksson, Bert Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Sifferbo 6:19

Adress: Bygattu 31, 78563 Sifferbo

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Isaksson, Pär Fredrik

Överlåtare: Ahlgren, Bengt Håkan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Svedjan 7:13

Adress: Larkes Gattu 5, 78560 Djurås

Pris: 1 660 000 kr

Förvärvare: Lundkvist, Ola Gustav

Förvärvare: Svantes, Emma Katarina

Överlåtare: Gustafsson, Arne

Överlåtare: Gustafsson, Inger

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Bäsna 43:23

Adress: Grådhedsvägen 56, 78195 Borlänge

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: Mårdner, Kent Jörgen

Överlåtare: Halvarsson Gligic, Maria

Överlåtare: Gligic, Emin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Västtjärna 11:2

Adress: Västtjärna 424, 78560 Djurås

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Sjöberg, Matts Anders

Förvärvare: Sjöberg, Karin Cathrin

Överlåtare: Modig, Märta Linnéa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Västerfors 5:2

Adress: Västerfors 405, 78591 Gagnef

Pris: 1 075 000 kr

Förvärvare: Lauritzen, Are Böen

Överlåtare: Elgfelt, Tomas

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Gagnef By 8:7

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Mats Vilhelm

Förvärvare: Lindqvist, Anita Maria

Förvärvare: Näslund, Ulla Maria

Överlåtare: Andersson, Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Bäsna 106:1

Adress: Holtäppsvägen 2, 78195 Borlänge

Pris: 595 000 kr

Förvärvare: Nilsson Hamrin, Jeanette Camilla C

Överlåtare: Måhl, Leif Per-Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Tallriset 13:2

Adress: Forsgärdsgattu 19, 78544 Dala-Floda

Pris: Gåva

Förvärvare: Runo, Karin Zandra

Överlåtare: Runo, Karin Marie-Louise

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Handbacken 18:13

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dahlenborg, Johan

Förvärvare: Dahlenborg, Emma Maria

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Bäckbyn 4:10

Adress: Lissforsvägen 28, 78544 Dala-Floda

Pris: 935 000 kr

Förvärvare: Gråbo, Krus Karin Josefin

Förvärvare: Rydberg, Pär Johan

Överlåtare: Fremdling, Keith Ronald

Överlåtare: Alexandridis, Iris Birgitta

 

Leksand

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Västra Rönnäs 18:4

Adress: Västra Rönnäs Rönnäsvägen 138, 79391 Leksand

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Dalman, Sven Thomas

Förvärvare: Liss Dalman, Gunhild Margareta

Överlåtare: Andersson, Bror Alfred

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Åkerö 68:1

Adress: Insjövägen 42, 79333 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Park, Lars Magnus Jacob

Förvärvare: Pers, Frida Karoline

Överlåtare: Gåfvels Park, Kerstin Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Karlsarvet 33:2

Adress: Karlsarvet Siljansnäsvägen 46, 79392 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Nordén, Annika

Överlåtare: Nordén, Anita

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Björkhagen 2

Adress: Gärdesvägen 29, 79332 Leksand

Pris: 1 650 000 kr

Förvärvare: Ytfeldt, Per Erik Henrik

Förvärvare: Ersdotter Ytfeldt, Margareta

Överlåtare: Lagerud, Mats Hugo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Tibble 19:11

Adress: Lycka Enbacken 15, 79336 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sjörs, Lars Olov

Överlåtare: Sjörs, Lars Olov

Överlåtare: Sjörs, Örjas Maria Monica

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Djura 13:7

Adress: Djura Djurhedsvägen 23, 78550 Djura

Pris: 875 000 kr

Förvärvare: Heed, Anders Nils Gustav

Förvärvare: Heed, Emma Therese

Överlåtare: Poulson, Doris

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Hjulbäck 57:6

Adress: Hjulbäck Skommarholsgattu 4, 79397 Siljansnäs

Pris: 660 000 kr

Förvärvare: Arkelius, Anders Gunnar

Förvärvare: Arkelius, Susann Åkesdotter

Överlåtare: Uhrdin, Samuel

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Järven 12

Adress: Ängsås Väg 18, 79533 Rättvik

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Ollén, Anders Fredrik

Förvärvare: Eriksson, Lena Kristina Ing-Mari

Överlåtare: Back, Susanne

Överlåtare: Back, Rolf

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Born 16:10

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Vikman, Kej Rune

Överlåtare: Eriksson, Anita Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Björnen 13

Adress: Skommars Väg 14, 79533 Rättvik

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Karls, Olov Jerker

Förvärvare: Andersson, Sofia Madeleine

Överlåtare: Hellgren, Martina

Överlåtare: Enström, Sven Bertil

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Övre Gärdsjö 6:27

Adress: saknas

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Olsson, Lars Göran Patrik

Förvärvare: Blom, Sara Kristina

Överlåtare: Daniels, Karl-Erik

 

▶ Hyreshusenhet, bostäder och lokaler

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 10:8

Adress: Stora Vägen 15A, 79570 Vikarbyn; Fler adresser finns

Pris: 927 000 kr

Förvärvare: Mitt I Vitje Ab

Överlåtare: Hellströms Goda Ab

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Gulleråsen 45:8

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Erikssons Dödsbo, Knapp Birgit

Överlåtare: Eriksson, Knapp Birgit

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Sunnanhed 106:5

Adress: Sunnanhed Förbindelsevägen 7, 79070 Furudal

Pris: 51 000 kr

Förvärvare: Boman, Torbjörn

Förvärvare: Boman, Inga-Lill

Överlåtare: Janssons Dödsbo, Ulla Margareta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Sunnanhed 106:5

Adress: Sunnanhed Förbindelsevägen 7, 79070 Furudal

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Janssons Dödsbo, Ulla Margareta

Överlåtare: Jansson, Ulla

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Bjursås-Storgården 5:2

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Ärtled 6:2

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Rapp, Per-Erik

Överlåtare: Eriksson-Rapp, Erik Gunnar

 

Orsa

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Vångsgärde 15:5

Adress: Näset 11, 79492 Orsa

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Knutsson, Karin Eva Emelie

Förvärvare: Knutsson, Eva Christina

Förvärvare: Knutsson, Ida Kristina Eufemia

Förvärvare: Knutsson, Ida Jenny Eleonora

Förvärvare: Knutsson, Per Olof

Överlåtare: Såssers Dödsbo, Sven

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Hansjö 117:16

Adress: Radhusvägen 28, 79431 Orsa

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Fryklund, Anna Elisabeth

Överlåtare: Granberg, Helena

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Kallholen 17:4

Adress: Landsvägen 82, 79491 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Almgrens Dödsbo, Per Åke Lennart

Överlåtare: Almgren, Per

 

Älvdalen

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Rånäs 1:10

Adress: Rånäsvägen 42, 79699 Älvdalen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Anders Ingvar

Överlåtare: Eriksson, Karl Erik

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Blyberg 22:7

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Persson, Åke Tomas Emanuel

Förvärvare: Persson, Karl Emil Axel

Överlåtare: Emanuelsson, Ingrid Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Älvdalens Kyrkby 8:41

Adress: Villavägen 22, 79630 Älvdalen

Pris: Gåva

Förvärvare: Vesterberg, Britt-Mari Kristina

Förvärvare: Hahlin, Kent Roger

Förvärvare: Hahlin, Stig Göran

Överlåtare: Hahlin, Stig

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 9:24

Adress: Rundjotvägen 24, 79091 Idre

Pris: Gåva

Förvärvare: Larsson, Anna Katarina Andersdotter

Överlåtare: Larsson, Gun Birgit Maria

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Gördalen 10:26

Adress: Staffsåsvägen 26, 79090 Särna

Pris: Gåva

Förvärvare: Grönblad, Bertil Mattias

Överlåtare: Liljeroth, Eva Katarina

 

▶ Industrienhet, lager

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 40:14

Adress: Vägverksvägen 3, 79090 Särna

Pris: Gåva

Förvärvare: Karlsson, Bengt-Eric

Överlåtare: Karlsson, Bengt Evert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 40:8

Adress: Västibyn 10, 79090 Särna

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Wall, Bo Gustav Percy

Förvärvare: Wall, Anna Kristina

Förvärvare: Wall, Erik Arne Stefan

Överlåtare: Dalkvists Dödsbo, Kerstin Ingrid

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Idre Kronopark 2:297

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Olsson, Susanne Margareta

Överlåtare: Olsson, Arne

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Fjätdalen 12:4

Adress: saknas

Pris: 475 000 kr

Förvärvare: Andersson, Karl Lennart

Överlåtare: Jinnestrand, Inga-Lill

Överlåtare: Andersson, Torbjörn

Överlåtare: Andersson, Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Idre 15:20

Adress: Näsvägen 5, 79091 Idre

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Olsson, Anna Maria Elenore

Förvärvare: Alvring, Carl-Fredrik

Överlåtare: Lindvall, Björg Anita

Överlåtare: Häggberg, Bengt Örjan

Överlåtare: Kristiansson, Inga-Britt Monika

Överlåtare: Gustafsson, Gun-Lis Kristina

Överlåtare: Häggberg, Erik Stefan

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Idre 83:17

Adress: Pegasusvägen 4, 79091 Idre

Pris: 310 000 kr

Förvärvare: Gillberg, Karl Gunnar

Överlåtare: Idre Himmelfjäll Mark Ab

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Safiren 3

Adress: Diamantvägen 6, 77733 Smedjebacken

Pris: 630 000 kr

Förvärvare: Madsen, Robin Roger

Förvärvare: Pettersson Medén, Ida

Överlåtare: Flinks Dödsbo, Ebba Berta Alice

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Smedjebacken Gubbo 5:27

Adress: saknas

Fastighet: Smedjebacken Kölnäs 7:2

Adress: Kölnäsvägen 9, 77791 Smedjebacken

Fastighet: Smedjebacken Östermoren 1:7

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Nylander, Jan Arne

Överlåtare: Nylander, Bengt Arne Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Smedjebacken Åsmansbo 3:7

Adress: Mörttjärn 1, 77790 Smedjebacken

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Berglund, Margot Ingegerd

Överlåtare: Berglund, Karin

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Saxe 5:14

Adress: Brättbacken 6, 77794 Söderbärke

Pris: 325 000 kr

Förvärvare: Ehrenholm, Eva Margreta

Överlåtare: Taxell, Anna

Överlåtare: Larripa, Antonio

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Sörbo 28:6

Adress: Övre Tunkarlsbo 12, 77793 Söderbärke

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Svennblad, Elisabeth Åsa Regina

Överlåtare: Svennblad, Åsa

 

Mora

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Färnäs 776:3

Adress: Fåsås 159, 79275 Färnäs

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Amnér Salas, Laila Carina

Överlåtare: Wipp, Nils Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 5:49

Adress: Majkasevägen 4, 79237 Mora

Pris: 1 975 000 kr

Förvärvare: Lagerqvist, Ingrid Annemor Elisabet

Förvärvare: Lagerqvist, Nils Gösta

Överlåtare: Båhlström Lindstedt, Eva Kristina

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Mångberg 67:1

Adress: saknas

Pris: 551 000 kr

Förvärvare: Widlund, Per Tommy

Överlåtare: Stavlind, Jan Olof

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Nusnäs 223:2

Adress: Patrons Väg 8, 79277 Nusnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Erikssons Dödsbo, Per-Olof

Överlåtare: Eriksson, Per-Olof Erik

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Ryssa 149:1

Adress: Ryssa Bygata 60, 79292 Mora; Fler adresser finns

Pris: Gåva

Förvärvare: Böhlmark, Lars Rune

Överlåtare: Böhlmark, Selma

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 28:35

Adress: Bygatan 15, 79231 Mora

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Morkarlby Fastighets Ab

Överlåtare: Hallins Dödsbo, Elvira

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 42:24

Adress: Brinkvägen 16, 79237 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Thorildsson, Mats

Förvärvare: Thorildsson, Sticko Anna Madeleine

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Rothagen 141:3

Adress: Sollerö Björka 127, 79290 Sollerön

Fastighet: Mora Rothagen 141:4

Adress: Sollerö Björka 129, 79290 Sollerön

Pris: 425 000 kr

Förvärvare: Johansson, Christer Anders Ove

Förvärvare: Nygren, Inger Susanna

Överlåtare: Jonasson, Inger

Överlåtare: Liljedahl, Marianne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Nusnäs 344:1

Adress: Grönviksvägen 34, 79277 Nusnäs

Pris: Gåva

Förvärvare: Holmberg, Presthans Erik Mikael

Överlåtare: Jonsson, Presthans Bo Bernt Roland

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Geschwornern 5

Adress: Hyttgatan 24, 79162 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Desmeules, Eric Charles William

Överlåtare: Desmeules, Eric

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Kopparbergs-Hökviken 8:1

Adress: Hökviken 193, 79191 Falun

Pris: Gåva

Förvärvare: Åslund, Nils Gustav

Förvärvare: Nihlman Åslund, Kerstin Birgitta

Överlåtare: Åslund, Anders

Överlåtare: Nihlman, Johan

 

▶ Industrienhet, bensinstation

Fastighet: Falun Skyfallet 20

Adress: saknas

Pris: 210 000 kr

Förvärvare: Sky 20 Ab

Överlåtare: Exerator Förvaltning Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Varggården 20:47

Adress: Varggårdsvägen 34, 79174 Falun

Pris: 2 250 000 kr

Förvärvare: Berg, Malin Erika

Förvärvare: Svedin, Mats Daniel

Överlåtare: Qvarnströms Dödsbo, Kent Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Varggården 20:47

Adress: Varggårdsvägen 34, 79174 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Qvarnströms Dödsbo, Kent Bertil

Överlåtare: Qvarnström, Kent Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sturen 5

Adress: Magasinsgatan 36, 79173 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bjernulf, Petra Katarina

Överlåtare: Bjernulf, Anders

Överlåtare: Bjernulf, Petra

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Stora Nygården 3:12

Adress: Sörbo 185, 79193 Falun

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Lund, Frida

Förvärvare: Magnusson, Joachim

Överlåtare: Carlssons Dödsbo, Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Stora Nygården 3:12

Adress: Sörbo 185, 79193 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Carlssons Dödsbo, Arne

Överlåtare: Carlsson, Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Övre Skog 1:7

Adress: Skog 30, 79194 Falun

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Spåls, Siv Anna-Karin

Överlåtare: Stumsner, Jan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sandviken 64:1

Adress: Kyrkvägen 3, 79146 Falun

Pris: 505 000 kr

Förvärvare: Mickelsson, Lina Sofia

Förvärvare: Bellerose, Gilles

Överlåtare: Norström, Nils Rune

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Strand 19:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Norberg, Sonja Kristina

Överlåtare: Norberg, Bengt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Vika Kyrkby 2:6

Adress: Slätberget 27, 79195 Falun

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Belin, Anna Amanda Kristina

Förvärvare: Erikhans, Joakim Oskar

Överlåtare: Jernberg, Karin Margareta

Överlåtare: Wieweg, Lars Ante

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Rensbyn 6:19

Adress: Sveden 37, 79192 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Pär Fredrik

Överlåtare: Pettersson, Kurt Sigurd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Övertänger 11:16

Adress: Övertänger 172, 79026 Enviken

Fastighet: Falun Övertänger 11:8

Adress: saknas

Fastighet: Falun Övertänger 11:17

Adress: saknas

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Fors, Emma Mikaela

Förvärvare: Lenngren, Per Thorleif

Överlåtare: Grapenbergs Dödsbo, Sven Roland

Överlåtare: Grapenberg, Margareta Lovisa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Rönndalen 4:30

Adress: Faluvägen 18, 79026 Enviken

Pris: 375 000 kr

Förvärvare: Gudmundsson, Per Erik

Förvärvare: Gudmundsson, Anna Maria Magdalena

Överlåtare: Asplund, Liselotte Lottie

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Falun Gopa 30:2

Adress: Bengtsgårdsvägen 40, 79022 Sågmyra; Fler adresser finns

Pris: 325 000 kr

Förvärvare: Myhr, Sven Daniel

Förvärvare: Li, Sandra Sau Chun

Överlåtare: Caldegren, Niclas

Överlåtare: Caldegren, Maria Helen

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Mårtsbo 7:47

Adress: Arvsgatan 2, 79021 Bjursås; Fler adresser finns

Pris: 680 000 kr

Förvärvare: Blomqvist, Evert Mikael Martin

Överlåtare: Törnqvist, Anders Martin

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Borlänge Söpnarby 2:8

Adress: saknas

Pris: 330 000 kr

Förvärvare: Saxvall, Ida Maria

Förvärvare: Göthe, Marcus Bengt Gustaf

Överlåtare: Åberg, Per Marcus Fredrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Orgeln 4

Adress: Koralvägen 2, 78443 Borlänge

Pris: 1 670 000 kr

Förvärvare: Johansson, Åke Mathias

Förvärvare: Falegård Johansson, Lena Mikaela

Överlåtare: Rudner, Göran

Överlåtare: Jonsson Rudner, Agneta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Musseronen 10

Adress: Myrstigen 1, 78475 Borlänge

Pris: 1 872 000 kr

Förvärvare: Saketi, Sara

Förvärvare: Vaziri, Kamran

Överlåtare: Dahlberg, Ulrika Christina

Överlåtare: Brattlöf, Johan Daniel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Myråkern 2

Adress: Gudfastegatan 11, 78443 Borlänge

Pris: 1 620 000 kr

Förvärvare: Söräng, Linda Ulla Carin

Förvärvare: Engelwenn, Hans Göran

Överlåtare: Korpela, Liisa

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Borlänge David 2

Adress: saknas

Pris: 1 844 000 kr

Förvärvare: Pcs Fastighets Ab

Överlåtare: Borlänge Kommun

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Riset 9

Adress: Färgargatan 5, 78467 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Gunnar Krister

Förvärvare: Berg, Britt Ros-Mari

Överlåtare: Larsson, Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Jönsesgården 12

Adress: Arturs Gata 16, 78472 Borlänge

Pris: 1 210 000 kr

Förvärvare: Johansson, Alice Annika

Överlåtare: Bäcksholm, Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Arkeologen 17

Adress: Åselbygatan 2, 78462 Borlänge

Pris: 1 850 000 kr

Förvärvare: Byatt, Annelie Erika

Förvärvare: Liljeholm, Lars Magnus

Överlåtare: Persson, Jan

Överlåtare: Wilstrand, Ewa

 

Säter

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Sandvik 6:3

Adress: Sandvik 94, 78196 Borlänge

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Gramlich Grundevik, Anna Christina

Förvärvare: Wahlgård, Karin Maria

Överlåtare: Aittamaa, Kaisa

Överlåtare: Aittamaa, Raimo Tapio

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Ulvshyttan 7:20

Adress: Ulvshyttan 17, 78196 Borlänge; Fler adresser finns

Pris: 445 000 kr

Förvärvare: Rodin, Marie Sofie

Överlåtare: Israelssons Dödsbo, Gunilla

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Nyhyttan 7:6

Adress: Nyhyttan 82, 78391 Säter

Pris: Gåva

Förvärvare: Johansson, Björn Rune

Överlåtare: Johansson, Sven Rune

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Boet 13

Adress: Videvägen 12, 78332 Säter

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hedins Dödsbo, Gösta Jan-Erik

Överlåtare: Hedin, Gösta Jan-Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Dalkarlsnäs 2:37

Adress: Dalkarlsnäs 143, 78390 Säter

Pris: 840 000 kr

Förvärvare: Hessling, Anders Robert

Överlåtare: Knutzén, Britt Ing-Marie

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Aklejan 11

Adress: Brunnsjögatan 25, 77635 Hedemora

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Kemilä, Heidi Johanna

Överlåtare: Samuelsson, Ann-Marie

Överlåtare: Persson, Bengt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Drabanten 6

Adress: Dragonvägen 11, 77636 Hedemora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Anderssons Dödsbo, Gustaf Ingvar

Överlåtare: Andersson, Ingvar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Brunna 14:31

Adress: Envägen 7, 77692 Hedemora

Pris: 725 000 kr

Förvärvare: Kungsman, Jens Andreas Alf

Förvärvare: Flink, Hanna Lovisa

Överlåtare: Wiklund, Ragnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Hökaren 4

Adress: Jägargatan 8, 77634 Hedemora

Pris: 446 000 kr

Förvärvare: Björkman, Stig Erik Patrik

Överlåtare: Trogen, Eva-Carin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Vilan 1:4

Adress: Bruksallén 17, 77071 Stjärnsund; Fler adresser finns

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Rudu 4 Ab

Överlåtare: Tjäderhuset I Hedemora Ab

 

Avesta

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Avesta Vansjö 1:22

Adress: Vansjö 108, 77596 Krylbo

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Löfgren, Barbro Carina

Förvärvare: Löfgren, Kurt Yngve

Överlåtare: Lövdins Dödsbo, Carl Tommy

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Avesta Bäsinge 30:1

Adress: Björknäs 3, 77596 Krylbo

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Sandell, Pija Margaretha

Överlåtare: Krause, Niels

Överlåtare: Lanestrand, Gertrud

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Ludvika Sörvik 27:117

Adress: Laggaruddsvägen 34, 77192 Ludvika

Pris: 375 000 kr

Förvärvare: Anzén Medin, Dagmar Margareta

Förvärvare: Myrberg, Pontus Erik

Överlåtare: Geijer, Eva Carina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Norrvik 12:8

Adress: Dröverksvägen 41, 77192 Ludvika

Pris: 1 525 000 kr

Förvärvare: Gesteby, Claes Erik Mikael

Förvärvare: Gesteby, Siv Marianne

Överlåtare: Öhman, Klas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Trädgårdssångaren 5

Adress: Fänkålstigen 2, 77143 Ludvika

Pris: 1 505 000 kr

Förvärvare: Suur, Kristjan

Överlåtare: Soors Dödsbo, Göran Sven Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sörvik 27:81

Adress: Fallvägen 24, 77192 Ludvika

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Andersson, Erik Patrik

Överlåtare: Andersson, Aina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Trädgårdssångaren 5

Adress: Fänkålstigen 2, 77143 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Soors Dödsbo, Göran Sven Erik

Överlåtare: Soors, Sven-Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Soldaten 10

Adress: Trädgårdsgatan 5, 77150 Ludvika

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Carlberg, Björn Sigvard

Förvärvare: Carlberg, Eva Elisabeth

Överlåtare: Eklunds Dödsbo, Hans Rudolf

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Ludvika Orion 2

Adress: Lyckåkersvägen 54, 77141 Ludvika

Pris: Gåva

Förvärvare: Karlström, Eric Thomas Jörgen

Överlåtare: Björklund, Tommy

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Öraberget 10:68

Adress: Utmålsvägen 10, 77231 Grängesberg

Pris: 580 000 kr

Förvärvare: Asterlund, Elin Alina Maria

Förvärvare: Lundberg, Tobias Håkan

Överlåtare: Andersson, Jennie

Överlåtare: Pietarinen, Timo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Rävvåla 37:7

Adress: Hedtorpsvägen 5, 77270 Saxdalen

Pris: 324 000 kr

Förvärvare: Hellsten, Ture Bo Lennart

Överlåtare: Scissorvalley Estate Aktiebolag

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Ludvika Laxsjön 2:15

Adress: Laxsjön 6, 77014 Nyhammar

Pris: 2 300 000 kr

Förvärvare: Hedlund, Mats Christer

Överlåtare: Pettersen, Mari-Louise

Överlåtare: Asp, Olav

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sunnansjö 55:50

Adress: Hedvägen 15, 77012 Sunnansjö

Pris: Gåva

Förvärvare: Johansson Duvström, Emilie Sofie

Förvärvare: Johansson, Marcus Leonard Nils

Överlåtare: Götesson, Vera Marianne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Rämsbyn 1:30

Adress: Talludden 21, 78199 Idkerberget

Pris: 1 375 000 kr

Förvärvare: Holm, Karin Helene

Förvärvare: Holm, Bo Peter

Överlåtare: Schmidt, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 46:12

Adress: Karlsängsvägen 10, 77014 Nyhammar

Pris: 1 500 000 kr

Förvärvare: Rosengren, Anders Lennart

Överlåtare: Halmes Dödsbo, Veijo Paavo Valter