Fastighetsaffärer vecka 46

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarna de senaste tre månaderna.

Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Myrbacka 12:307

Adress: Flygfältsvägen 13, 78051 Dala-Järna

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Lars Håkan

Överlåtare: Nilsson, Grop Lars-Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Vansbro Uppsälje 17:20

Adress: saknas

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Svensson, Linnéa Elisabet

Överlåtare: Svensson, Linnéa

Överlåtare: Olsson, Nils Erland

Överlåtare: Rask, Karin Birgit

 

▶ Industrienhet, bensinstation

Fastighet: Vansbro Badet 6

Adress: Älvgatan 1, 78050 Vansbro

Pris: 2 013 000 kr

Förvärvare: St1 Sverige Ab

Överlåtare: Ab Svenska Shell

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Vansbro Rågsveden 1:5

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Lars Olof

Överlåtare: Larsson, Henrik

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Hole 32:4

Adress: Pellvägen 4, 78235 Malung

Pris: 630 000 kr

Förvärvare: Tauni, Lars Ruben

Överlåtare: Persson, Birgit

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Kyrkby 1:7

Adress: Tjärnbäcksvägen 10, 78068 Transtrand

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Follin, Barbro Elisabeth

Förvärvare: Follin, Tom Magnus

Överlåtare: Billeruds Ab: S Personalstiftelse

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Näsfjällsåsen 1:142

Adress: Näsfjället 8, 78069 Sörsjön

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Ahlén, Bo Krister

Överlåtare: Opm Partners Ab

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:71

Adress: Enrisvägen 3, 78067 Sälen

Fastighet: Mora Färnäs 81:6

Adress: Källbäcksvägen 3, 79275 Färnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Frosts Dödsbo, Erik Helmer

Överlåtare: Frost, Erik Helmer

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Heden 8:24

Adress: Präståkersvägen 41, 78542 Mockfjärd

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Elgfelt, Sonja Birgitta

Förvärvare: Elgfelt, Tomas

Överlåtare: Wieweg, Hans

Överlåtare: Wieweg, Lillvor

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Nordanholen 5:32

Adress: Trätäppvägen 60, 78543 Mockfjärd

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Heléne Kristina

Överlåtare: Palkki, Olavi

Överlåtare: Keränen, Arja

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Moje 5:69

Adress: Tjärnhedsvägen 3, 78530 Gagnef

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hessling, Stefan Anders

Överlåtare: Hessling, Stefan Anders

Överlåtare: Hessling, Eva Annika

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Sifferbo 8:23

Adress: Slättvägen 3, 78563 Sifferbo

Pris: 1 150 000 kr

Förvärvare: Hensby, Bill Christer

Överlåtare: Rusback, Hans Ivar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Sifferbo 7:44

Adress: Bygattu 25, 78563 Sifferbo

Pris: Gåva

Förvärvare: Matsén, Lars Erik Fredrik

Överlåtare: Matsén, Mats Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Ytterbacka 6:30

Adress: Furuvägen 5, 78562 Djurmo

Pris: 1 025 000 kr

Förvärvare: Pedersen, Anna Linnéa Margareta

Förvärvare: Pedersen, Anders Mikael Erik

Överlåtare: Park, Evert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Hagen 80:3

Adress: Hagvägen 130, 78544 Dala-Floda

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Hermansson, Eva Christina

Överlåtare: Hermanssons Dödsbo, Ingrid Karin

 

Leksand

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Vargnäs 4:6

Adress: Vargnäs Vargnäsvägen 3, 79390 Leksand

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Hassbrink, Stig Karl Erik

Förvärvare: Hassbrink, Linda Rebecca Elisabeth

Överlåtare: Kjerstadius, Katarina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Östra Rönnäs 50:4

Adress: Östra Rönnäs Rönnäsvägen 151, 79391 Leksand

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Grinneby, Kerstin Helena

Förvärvare: Åberg, Erik Olov

Överlåtare: Åhs, Agneta Elisabeth

Överlåtare: Åhs, Björn Holger

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Tällberg 13:49

Adress: Axrödsgattu 6, 79370 Tällberg

Fastighet: Leksand Tällberg 13:54

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Liljedahl, Britt Inger

Överlåtare: Liljedahl, Gustaf Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Smedby 17:33

Adress: Smedby Vitmossevägen 4, 79350 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bergman, Henrik Ingemar

Överlåtare: Persson, Christina

Överlåtare: Bergman, Ingemar

 

▶ Industrienhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Åkerö 18:3

Adress: saknas

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Kandell, Lars Magnus

Förvärvare: Kandell, Anna Kristine

Överlåtare: Spik, Laila Birgitta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Heden 8:8

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Åkerö 13:12

Adress: Gamla Siljansnäsvägen 6, 79333 Leksand

Fastighet: Leksand Åkerö 14:7

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Övermo 2:26

Adress: Åkersbodarnas Byväg 48, 79392 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bergqvists Dödsbo, Rut Karin

Överlåtare: Bergqvist, Ruth K

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Romma 1:13

Adress: Romma Sågmyravägen 293, 79391 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Jäderberg, Elsa Ingrid

Överlåtare: Jäderberg, Tord Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Lekattbacken 17

Adress: Hantverkaregatan 33A, 79330 Leksand

Pris: 312 000 kr

Förvärvare: Andersson, Krister

Överlåtare: Andersson, Ingemar

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Romma 4:5

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Romma 4:8

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Romma 6:10

Adress: Romma Pellasgattu 2, 79391 Leksand

Fastighet: Leksand Romma 9:11

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Romma 13:13

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Romma 14:5

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hisvåls, Pär

Överlåtare: Hisvåls, Margreta

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Sunnanäng 1:6

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Andersson, Ingemar

Överlåtare: Andersson, Christer

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Söder Bergsäng 15:6

Adress: Söder Bergsäng Holvägen 26, 79390 Leksand

Pris: 695 000 kr

Förvärvare: Vesterlund, Eva Marie Helen

Överlåtare: Mattsson, Angelica Elisabeth

Överlåtare: Ström, Hans Göran

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Övermo 19:5

Adress: saknas

Pris: 18 000 kr

Förvärvare: Leksands Kommun

Överlåtare: Larshans, Anders Georg Valentin

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Djura 34:11

Adress: saknas

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Nääs, Maria Elisabet

Förvärvare: Nääs, Per Jacob

Överlåtare: Stavlind, Jan

Överlåtare: Stavlind, Monica

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Björken 153:9

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Noret 62:23

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Åkerö 68:20

Adress: Lisselbyvägen 15, 79333 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bergqvists Dödsbo, Erik Allan

Överlåtare: Bergqvist, Erik Allan

 

▶ Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Leksand Björken 223:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Karis, Johan Evert

Överlåtare: Anderssons Dödsbo, Karis Lennart

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Lerdal 10:38

Adress: Faluvägen 27, 79535 Rättvik

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Werkmästar, Carin Ulrika

Överlåtare: Nouvel, Per Niklas

Överlåtare: Werkmästar, Carin Ulrika

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Söderås 30:9

Adress: Söderås Bäckgatan 34, 79590 Rättvik

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Tomas, Britta Viola Camilla

Överlåtare: Lidén, Anders-Petter

Överlåtare: Lidén, Johan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Östanvik 184:2

Adress: Östanvik Landsvägen 61, 79070 Furudal

Pris: Gåva

Förvärvare: Kallberg, Bo

Överlåtare: Kallberg, Anne-Marie Elisabet

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Östanvik 209:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Kallberg, Johan

Förvärvare: Kallberg, Linnea

Överlåtare: Kallberg, Anne-Marie Elisabet

 

Orsa

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Skattungbyn 51:12

Adress: Kallmyrvägen 6, 79495 Skattungbyn

Pris: 395 000 kr

Förvärvare: Rullgård, Annika Linnea

Överlåtare: Jonsson, Per Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Holen 29:5

Adress: Lisselhedsvägen 82, 79492 Orsa

Pris: 660 000 kr

Förvärvare: Hedberg, Christina Åsa Margaretha

Förvärvare: Hedberg, Åke Tommy

Överlåtare: Blom, Margareta

Överlåtare: Blom, Sven Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Sundbäck 13:25

Adress: Pers Väg 3, 79492 Orsa

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Stolt, Brita Jenny Marie Linnea

Överlåtare: Olsson, Ingela Marianne Melek

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 15:27

Adress: Knapptågsvägen 17, 79433 Orsa

Pris: 765 000 kr

Förvärvare: Norbäck, Jan Urban

Förvärvare: Eriksson, Sandra Therese Margareta E

Överlåtare: Olsson, Bengt Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Slättberg 41:6

Adress: Margitvägen 10, 79493 Orsa

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Erik Jonas

Överlåtare: Eriksson, Karl Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 97:11

Adress: Södra Bergvägen 6, 79432 Orsa

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Eurenius, Aino Marita

Förvärvare: Eurenius, Sven Olof Ingvar

Överlåtare: Persson, Inga

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Vingen 13

Adress: Krokgatan 25, 79430 Orsa

Pris: 1 050 000 kr

Förvärvare: Back, Bernt Sven Erik

Förvärvare: Lassar, Ulla Christina

Överlåtare: Sundström, Kai Mikael

Överlåtare: Sundström Bertsdotter, Carina Gertie

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Orsa Rosentorp 8:7

Adress: saknas

Pris: 325 000 kr

Förvärvare: Fogel, Ulf Tony

Överlåtare: Johansson, Nils

Överlåtare: Johansson, Gunnel

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Oljonsbyn 50:32

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Oljonsbyn 50:3

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Grew, Anna Monika

Överlåtare: Grew, Agne

 

Älvdalen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Kåtilla 21:3

Adress: Smedbacksvägen 10, 79691 Älvdalen; Fler adresser finns

Pris: 760 000 kr

Förvärvare: Hedén, Carl Andreas

Förvärvare: Ek, Sara Emilia

Överlåtare: Örjes, Mats

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Östermyckeläng 34:7

Adress: Dalgatan 58, 79631 Älvdalen

Pris: 770 000 kr

Förvärvare: Hansback, Jan Thomas

Överlåtare: Hansback, Jan Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Älvdalens Kyrkby 2:9

Adress: Porfyrvägen 29, 79630 Älvdalen

Pris: Gåva

Förvärvare: Andersson, Kjell Arne

Förvärvare: Frögren, Olle Michael

Överlåtare: Jansson, Knif Karl Herman

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 15:9

Adress: Starrbacksvägen 24, 79090 Särna

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Zakrisson, Carl Ronny Tomas

Överlåtare: Karlsson, Karin Elisabeth Yvonne

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Östomsjön 24:4

Adress: saknas

Pris: 30 000 kr

Förvärvare: Lisslars, Gerd Astrid

Överlåtare: Olsson, Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 8:13

Adress: Domänslingan 12, 79090 Särna

Pris: 175 000 kr

Förvärvare: Dahlgren, Sven Johan Erik

Överlåtare: Lilla Fastighetsbolaget Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 74:15

Adress: Starrbacksvägen 45, 79090 Särna

Pris: 410 000 kr

Förvärvare: Viklund, Tommy Christofer

Förvärvare: Thorn, Angelica Maria

Överlåtare: Moen, Ove

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 9:37

Adress: Nyhemsvägen 10, 79091 Idre

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Hagström, Anna Maria Christina

Överlåtare: Lidfors, Elsa Linnea

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Storbäcken 3:10

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Birgitta Marianne

Överlåtare: Persson, John-Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Storbäcken 1:39

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Birgitta Marianne

Överlåtare: Rönnkvist, Alva

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 9:15

Adress: Rundjotvägen 15, 79091 Idre

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Hagström, Lena Karin

Förvärvare: Hagström, Lars-Rune Valdemar

Överlåtare: Löthmans Dödsbo, Yngve Gustav

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Åsmansbo 6:3

Adress: Åsmansbovägen 18, 77790 Smedjebacken

Pris: 1 500 000 kr

Förvärvare: Matses, Gabriele Agnes Cecilie

Överlåtare: Lindborg, Lars Christer

Överlåtare: Eklund Lindborg, Kerstin Irene

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Harnäs 2:93

Adress: Törnrosavägen 1, 77155 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Pettersson, Karl Henrik

Överlåtare: Pettersson, Karl Henrik

Överlåtare: Friberg, Anna Maria Camilla

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Tolsbo 2:3

Adress: Simonsbovägen 33, 77791 Smedjebacken

Pris: 157 000 kr

Förvärvare: Tuominen, Jane Louise Dolores

Överlåtare: Skörvald, Patrik Stig

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Hagge 7:58

Adress: Kolarvägen 10, 77190 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Eva Irene Margareta

Överlåtare: Persson, Ingalill Margareta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Smedjebacken Västansjö 5:2

Adress: Vilmorvägen 32, 77791 Smedjebacken

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Williamsson, Johan Olov

Förvärvare: Sandén Williamsson, Camilla M

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Harnäs 14:24

Adress: Bäckvägen 1, 77155 Ludvika

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Pietarinen, Ulla Marita

Förvärvare: Käck, Per Lennart

Överlåtare: Fredriksson, Kent

Överlåtare: Fredriksson, Conny

 

Mora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Noret 1:48

Adress: Sandavägen 20, 79250 Mora

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Van Essen, Anna Karin Kristina

Förvärvare: Van Essen, Daryl James

Överlåtare: Rosengren, Paul

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utmeland 22:38

Adress: Morlinsvägen 4, 79236 Mora

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Enström, Linda Kristina

Överlåtare: Palmestedt, Per-Åke Anders

Överlåtare: Palmestedt, Mats Lillebror

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Mora Vinäs 112:15

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Tönnberg, Hans Joakim

Överlåtare: Tönnberg, Kerstin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Bengtsarvet 102:1

Adress: Bengtsarvsvägen 33, 79290 Sollerön

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Andersson, Lars Henrik

Förvärvare: Stenmark, Ann-Sofie Linnéa Kristina

Överlåtare: Andersson, Jan Edar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Limbäck 33:8

Adress: Lasarusvägen 2, 79296 Våmhus

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bäckes Dödsbo, Nils Sigrud

Överlåtare: Bäcke, Sigurd

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Höjen 56:3

Adress: saknas

Pris: 1 325 000 kr

Förvärvare: Johannesson, Paul Henrik

Överlåtare: Saros, Maj Gun-Britt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Stranden 75:15

Adress: Älvgatan 14F, 79232 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Fändriks Dödsbo, Margit

Överlåtare: Fändriks, Margit

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utmeland 24:71

Adress: Lövsångarevägen 1, 79234 Mora

Fastighet: Mora Utmeland 25:61

Adress: saknas

Fastighet: Mora Utmeland 69:33

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Kans, Kål Anna Karin Alexandra

Överlåtare: Henriksson, Karin Agneta

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Nedre Gruvriset 33:85

Adress: Rådmansvägen 23, 79161 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Håkan Robert

Överlåtare: Selander, Åsa

Överlåtare: Persson, Robert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hästtorget 10

Adress: Bergshauptmansgatan 31, 79162 Falun

Pris: 2 700 000 kr

Förvärvare: Hansson, Hans Martin

Överlåtare: Lindqvists Dödsbo, Kjell Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Bäckehagen 34:2

Adress: Gamla Grycksbovägen 50, 79138 Falun

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Lindfält, Linda Elisabeth

Förvärvare: Hellsten, Sven Fredrik

Överlåtare: Alriksson, Ingegerd

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Spadarvet 2:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Breiting, Jon Olof

Överlåtare: Breiting, Jerry

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sandsberg 6:74

Adress: Bjungnäsvägen 32, 79015 Sundborn

Pris: 2 795 000 kr

Förvärvare: Sten, Pär Christian

Förvärvare: Tillman, Maria Gina

Överlåtare: Alm, Peter

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Bengtsheden 75:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Aspman, Hans-Erik

Överlåtare: Aspman, Kerstin Margareta

Överlåtare: Aspman, Helge Ingemar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Bengtsheden 84:4

Adress: Sundänget 64, 79015 Sundborn

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Henningsson, Hans Mikael

Överlåtare: Henningsson, Hans Gunnar

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Falun Gårdvik 8:18

Adress: saknas

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Aspfors, Anna Paula

Förvärvare: Nilsson, Eddie Bengt Stefan

Överlåtare: Edby, Siv Gunvor Gunilla

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Enviksbyn 6:10

Adress: Gårdviksbo 17, 79026 Enviken

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hanspers, Maria

Överlåtare: Hanspers Dödsbo, Olle

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Lustebo 22:2

Adress: Lustebo 89, 79020 Grycksbo

Pris: Gåva

Förvärvare: Banck, Jesper

Överlåtare: Banck, Anders Gustaf

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Islingby 22:51

Adress: Barbergsvägen 33, 78472 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Samuelsson, Lars Berthold

Överlåtare: Samuelsson, Lars

Överlåtare: Samuelsson, Helene

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Solbacka 1:7

Adress: saknas

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Norman, Rolf Olof Magnus

Överlåtare: Widlund, Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kragen 2

Adress: Vinkelgatan 3, 78436 Borlänge

Pris: 1 725 000 kr

Förvärvare: Ågren, Peter Mattias

Överlåtare: Vestberg, Bengt Ola

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Yttre Skomsarby 5:8

Adress: Smälla 61, 78199 Idkerberget

Pris: 175 000 kr

Förvärvare: Åslund, Lars Johan

Förvärvare: Lidgren, Berty Lillemor Ingegerd

Överlåtare: Nylén, Lars Gunnar

Överlåtare: Nylén, Anna Gunilla

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Ovandal 11:2

Adress: Faluvägen 131, 78473 Borlänge; Fler adresser finns

Fastighet: Borlänge Ovandal 6:4

Adress: saknas

Fastighet: Borlänge Ovandal 11:3

Adress: saknas

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, John Micael

Förvärvare: Stenberg, Therese Christin

Överlåtare: Eriksson, Sören Alvar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Tuppen 4

Adress: Blåbärsstigen 28, 78476 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nordén, Karin Agneta

Överlåtare: Nordén, Karin

Överlåtare: Eskilsson, Bernth Roger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Logen 14

Adress: Toftvägen 14, 78437 Borlänge

Pris: 1 750 000 kr

Förvärvare: Modin Nilsson, Sanna Isabell

Förvärvare: Engström, Thom Göran

Överlåtare: Löfquist, Michael Rolf

Överlåtare: Karlsson, Emma Josefina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Åby 11:1

Adress: Barbros Väg 43, 78477 Borlänge

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Söderkvist, Örjan

Överlåtare: Roths Dödsbo, Hans Sigurd

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Borlänge Järnet 2

Adress: Tärningsgatan (1)

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Granerot, Linda Anna Birgitta

Överlåtare: Rönnkvist, Alva Hillevi

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Tallen 13

Adress: Tallstigen 7, 78450 Borlänge

Pris: 1 970 000 kr

Förvärvare: Lindahl, Lars Marcus

Förvärvare: Lindahl, Åsa Margareta

Överlåtare: Busk, Johnny

Överlåtare: Busk, Aila

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Kyna 6:4

Adress: Kyna 212, 78478 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Björkbom, Johan Peter

Överlåtare: Björkbom, Peter

Överlåtare: Björkbom, Mona

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Borlänge Kyna 7:14

Adress: Kyna 590, 78478 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Björkbom, Mona

Överlåtare: Björkbom, Johan Peter

Överlåtare: Björkbom, Mona

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Borlänge Torsångs Prästgård 1:38

Adress: Lindövägen (11)

Pris: 247 000 kr

Förvärvare: Müller, Thomas Benjamin

Förvärvare: Abrahamsson, Håll Maria Kristin

Överlåtare: Borlänge Kommun

 

▶ Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr

Fastighet: Borlänge Storsten 8:4

Adress: Dalsjövägen (5)

Pris: 335 000 kr

Förvärvare: Grape, Kent Lennart

Förvärvare: Grape, Monika Catrin

Överlåtare: Linderholm, Kersti

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Borlänge Tylla 54:1

Adress: Tyllahagen 651, 78192 Borlänge

Fastighet: Borlänge Östanfåran 7:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Kerstin Margareta

Överlåtare: Forsman, Märta Viola

 

Säter

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Ingarvshyttan 1:1

Adress: Ingarvshyttan 27, 78392 Stora Skedvi

Pris: 1 860 000 kr

Förvärvare: Bergman, Hans Anders

Förvärvare: Karlsson, Linn Madeleine

Överlåtare: Lindberg, Per Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Bondhyttan 1:11

Adress: Bondhyttan 2, 78391 Säter

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Mattsson, Lisbet Helene

Överlåtare: Mattsson, Nils-Ola (Ola) Sigfridsson

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Nyberget 40:4

Adress: Nyberget 215, 78393 Stora Skedvi

Pris: 455 000 kr

Förvärvare: Seger, Jan Yngve

Förvärvare: Seger, Izabela

Överlåtare: Ahlvin, Ulrika

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Lommen 3

Adress: Pilstigen 4, 77632 Hedemora

Pris: 4 000 000 kr

Förvärvare: Långdahl, Elving Jerry

Förvärvare: Långdahl, Anneli Mari Kristina

Överlåtare: Myleus, Mats Ilmar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Kuppgården 2:6

Adress: Kuppdammsvägen 1, 77698 Garpenberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Pettersson, Conny Arne

Överlåtare: Pettersson, Conny

Överlåtare: Pettersson, Annette

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Löjan 12

Adress: Slöjdgatan 7, 77630 Hedemora

Pris: 984 000 kr

Förvärvare: Gråhns, Linn Emelie

Överlåtare: Ahlin, Sven Gunnar

Överlåtare: Ahlin, Eva Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Jälkarbyn 132:40

Adress: Snickarvägen 11, 77670 Vikmanshyttan

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sipola, Mikko Juhani

Överlåtare: Sipola, Mikko

Överlåtare: Sipola, Kristin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Jälkarbyn 132:48

Adress: Vintervägen 27, 77670 Vikmanshyttan

Pris: Gåva

Förvärvare: Pham, Cong Nghiep

Överlåtare: Pham, Annie An

 

▶ Småhusenhet, undantag för skatteplikt enligt 3 kap 4 par ftl

Fastighet: Hedemora Dormsjö 2:10

Adress: Dormsjö 205, 77698 Garpenberg

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Berglund, Sonja Ann-Christin

Förvärvare: Petros, Albert

Överlåtare: Narinx, Pietro Johanna Maria Charles

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Intrånget 2:2

Adress: Intrånget 144, 77698 Garpenberg

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Johansson, Vera

Överlåtare: Gustafsson, Håkan Timothy

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Myckelby 23:5

Adress: Myckelby Storhagen 451, 77697 Dala-Husby

Pris: Gåva

Förvärvare: Karlsson, Linda Therese

Överlåtare: Karlsson, Sören

 

Avesta

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Bagghyttan 1:4

Adress: Bagghyttan 1, 77468 Horndal

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Von Rettig, Anna Katrin

Förvärvare: Von Rettig, Clara Cecilia

Överlåtare: Von Rettig, Pontus Claes Ove

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Folkärna-Backa 5:23

Adress: Backaänget 16, 77595 Folkärna

Pris: 340 000 kr

Förvärvare: Ingo, Sigvard Patrik

Förvärvare: Enilä, Ann-Christine

Överlåtare: Lederud, Hertha Alice

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Östansbo 4:31

Adress: Elvägen 1, 77142 Ludvika

Pris: 1 480 000 kr

Förvärvare: Granqvist, Anders Stefan

Förvärvare: Lund, Karin Elisabeth

Överlåtare: Von Wachenfeldt, Stig Anders

Överlåtare: Von Wachenfeldt, F Ellinor K

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Myggan 1

Adress: Malmgatan 5, 77133 Ludvika

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Fisk, Per Anders

Förvärvare: Engberg, Julia

Överlåtare: Rusback, Jan Holger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Vällaren 1

Adress: Magasinsgatan 8, 77131 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Ingalill Margareta

Överlåtare: Persson, Gösta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Strandängen 5

Adress: Rönnvägen 31, 77131 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bertilsson, Lennart

Förvärvare: Bertilsson, Hertha Gunilla Margareta

Överlåtare: saknas

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Ludvika Gonäs 1:146

Adress: saknas

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Bnb Trading Ab

Överlåtare: Grängesbergs Gruvor Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Klarinetten 2

Adress: Päronstigen 3, 77143 Ludvika

Pris: 960 000 kr

Förvärvare: Rafatnia, Farshad

Överlåtare: Fiskerud, Petter

Överlåtare: Fiskerud, Lise Lott Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Dälden 16

Adress: Vallagatan 15, 77153 Ludvika

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Wennegard, Eva Camilla

Förvärvare: Wennegard, Göran Fredrik

Överlåtare: Saavedra Pallero, Myriam

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Geten 10

Adress: Åsgatan 13, 77133 Ludvika

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Barkman, Monica Lena Maria

Överlåtare: Wennegard, Camilla

Överlåtare: Wennegard, Fredrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Björkås 1:50

Adress: Parkvägen 18A, 77250 Grängesberg

Pris: 130 000 kr

Förvärvare: Ferm, Åsa Margareta

Överlåtare: Earnshow Hind, Emma

Överlåtare: Earnshow, Damon

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Säfsen 2:67

Adress: Hån 2, 77010 Fredriksberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nordlund, Helge Tomas

Överlåtare: Nordlund, Berit

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Södra Hörken 1:16

Adress: Lilla Sand 72, 77290 Grängesberg; Fler adresser finns

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Engström, Anna Yvonne

Förvärvare: Johansson, Lejf

Överlåtare: Roman, Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 43:22

Adress: Gärdsvedsvägen 61, 77014 Nyhammar

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Karlsson, Matts Lennart

Överlåtare: Karlsson, Matts Lennart

Överlåtare: Sjöström Karlsson, Lena