Sparbankerna och Länsförsäkringar – bäst för Dalarna?

Textstorlek:

Som några intresserade tidningsläsare redan noterat planerar de två största sparbankerna i Sverige och Skåne att gå samman. Det gäller Sparbankerna 1826 med bas i Kristianstad och Färs & Frosta med huvudkontor i Lund. Sparbanken blir gigantisk i ekonomisk storlek men kanske en ulv i fårakläder som genuin sparbank. Affärsomslutningen blir 120 miljarder om huvudmännen säger ja till en fusion., Affärsbanken Swedbank blir ägare till 30 procent av ett bankaktiebolag som utger sig för att vara en sparbank.

Denna händelse aktualiserar en rad andra frågor av relevans för de fyra lokala sparbankerna i Dalarna. Eftersom Swedbank går in som stor delägare kan man befara att banken dels kan se stora sparbanker som en modell för hela sparbanksrörelsen, dels vill vara delägare och kunna styra sparbankerna mer än idag och dels vara intresserade av sparbankernas goda lönsamhet via höga årliga utdelningar. Enbart dessa risker bör få övriga, relativt små sparbanker att fundera över rörelsens framtid.

Swedbank har ju vid flera tillfällen visat att de vill ha färre och större sparbanker, vilket i sig är ett hot mot flertalet sparbanker i bland annat Dalarna. Swedbank tvingade fram bland annat Sparbanken Eken i Småland av sex lokala sparbanker och hotade för inte så länge sedan 17 små sparbanker att inte längre få använda Swedbanks dyrbara IT-system om de inte gick samman till större enheter och fogade sig i affärsbankens ideologi.

 

Den andra problematiken gäller sparbankernas framtid på främst landsbygden i hela landet. Det är min övertygelse att vi behöver självständiga och ekonomiskt välskötta sparbanker och andra lokala banker för att dels stå emot storstadskraften och dels ge landsbygden möjligheter att både utvecklas och stärkas. I en tid då de stora affärsbankerna mer och mer struntar i Sverige utanför storstäderna – låt vara med Handelsbanken som ett positivt undantag – behöver vi lokala banker som gör att våra många småföretag kan expandera och bli ännu fler.

En möjlighet att slippa sparbankernas mycket stora beroende av Swedbank – åtminstone de som tillhör de många små sparbankerna som de fyra i Dalarna – är att studera möjligheterna att samverka med Länsförsäkringar Bank som visat att denna relativt nya bank menar allvar med sina nyetableringar på landsbygden i bland annat Dalarna. En sådan samverkan skulle kunna befria sparbankerna från Swedbanks IT-system och några av de produkter som affärsbanken säljer via sparbankerna. Swedbank har ju nämligen stora intäkter från sparbankerna samtidigt som de topprider sparbankernas beslut om framtiden. En sparbank får till exempel inte etablera sig i växande tätorter där Swedbank har egna kontor trots att många kunder flyttar till större tätorter. Det liknar livegenskap som Konkurrensverket ständigt struntar i att beivra.

 

Med en samverkan med LF Bank kan man utveckla och profilera sparbankerna på många olika sätt och kanske bilda en egen organisation som inte styrs av de stora Swedbank-trogna sparbankerna. Då skulle även en samverkan med de små sparbankerna i Norge kunna bli en styrkefaktor till gagn för att hejda landsbygdens och inte minst Inlandets resursdränering och servicekrympning. De små sparbankerna måste noga tänka igenom sin framtid. Huvudmännen måste börja engagera sig. Imorgon kan det vara för sent.

 

Ronny Svensson