År 2017 tar drömmen om Västerdalsbanan slut

I Vansbro och Malung tycker man att Trafikverket sätter sig på en för hög häst när verket nu vill lägga ner Västerdalsbanan. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

Nu ber Vansbros och Sälens kommunalråd till Gud angående Västerdalsbanan. Trafikverket har nämligen tagit fram hacka och spade för att en gång för alla gräva upp rälsen och döda många drömmar.

”För Guds skull låt oss inte göra om denna dumhet en gång till! ”Västerdalsbanan ska underhållas – inte läggas ner”, ber nu kommunalråden på sina knän.

De befarar det värsta – att Västerdalsbanan, från Rågsveden i Äppelbo till banans slut i Malung/Malungsfors, ska upphöra från årsskiftet. Vad betyder detta för kommunerna? Ja, har man ingen järnväg att åka på kommer många drömmar om mer turism, inflyttning, pendling och en renare miljö att gå i kras.

Nu undrar kommunalråden, Per-Anders Westhed i Vansbro och Kurt Podgorski Malung-Sälens om Trafikverket helt tappat fattningen om järnvägens betydelse för små kommuner.

– Vår vision för framtiden är också att persontrafiken på Västerdalsbanan ska återupptas. Både med tanke på turisttrafiken och möjligheten till arbetspendling. Vi frågar oss hur ett statligt verk enväldigt kan besluta om nedläggning av järnvägar utan politiska beslut. Vi vill påminna om vad som hände i början av 70-talet när beslut togs om att lägga ner järnvägen från Malungsfors till Särna. Beslutet verkställdes väldigt snabbt genom att rälsen revs upp. Om inte detta skett hade vi idag haft järnvägsförbindelse upp till Sälen. Finns det någon som inte förstår vad detta betytt för resandet till norra Europas största turistområde Sälen och för Västerdalarna, säger Per-Anders Westhed och Kurt Podgorski.

Utredningen ska gå på remiss för att Trafikverket ska kunna fatta beslut före årsskiftet. Om Trafikverket beslutar att upphöra med underhållet på banorna infaller en treårsperiod från och med december 2014 innan rälsen kan rivas upp och marken återställas. Syftet med treårsperioden är att se om det uppkommer några nya transportbehov som kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör vill ta över ansvaret.

– Vi bedömer att konsekvenserna av att lägga ned de här två banorna blir mycket begränsade och får inga konsekvenser för miljö eller trafiksäkerhet, säger Ingemar Frej chef för Trafikverkets Region Mitt.

Detta resonemang köper inte Per-Anders Westhed och Kurt Podgorski. I förslaget till Nationell Transportplan för 2014–2025 finns inte Västerdalsbanan över huvudtaget nämnd.

– Vi befarar att detta är ett stort steg mot nedläggning av denna del av banan vilket är helt oacceptabelt och förödande för framtiden. I tider när alltmer tyder på att järnvägen är framtiden är det oförsvarligt att lägga ner järnvägar med framtida potential.