Thomas Vissgården: Egenavgiften bör sänkas ytterligare

Thomas Vissgården på Isoflex i Gustafs är positiv till regeringens jobbförslag för små företag.Foto: Privat
Textstorlek:

Thomas Vissgården, vd på Gustafsföretaget Isoflex, är positiv till regeringens stimulanspaket för små företag, som DB skriver om på sidan 3. Dock hoppas han på ytterligare sänkningar av egenavgiften.

I mitten av 1930-talet ökade behovet av olika material för isolering av järnvägsfordon, bussar och byggnader. Värmeisolering och kondens var några av de problem som man brottades med. Sverige hade framgångar på området, och en ny svensk uppfinning: värmeisolering enligt multi-lager-principen föddes. Isoflex AB, idag cirka 20 anställda, grundades i Sverige år 1949. Det exportberoende företaget arbetar fortfarande framgångsrikt med isolering med genomskinlig isolering för järnvägsvagnar. Så här svarade Thomas Vissgården på regeringens förslag på fler jobb i mindre företag.

1. Sänkta egenavgifter

Den internationella konkurrensen har blivit allt hårdare, detta är något som vi definitivt känner av. Isoflex är extremt exportberoende, vår exportandel är nära 100  procent. I Sverige har dessutom tjänstesektorn blivit allt viktigare för tillväxten och sysselsättningen. En sänkning av egenavgiften, alltså avgiften som företagarna betalar för sig själva, stimulerar sysselsättningen i hög grad genom ökat egenföretagande. Dessutom tror jag att fler företagare kommer att kunna anställa. På längre sikt bör nog uttaget av arbetsgivaravgifter och egenavgifter ytterligare sänkas generellt. Detta gynnar småföretagen där fyra av fem nya jobb skapas.

2. Utvärdering av revisionsplikten

Detta är bra. Men det gäller bara för de minsta aktiebolagen, som får valfriheten att kunna välja bort revisionen. Gränserna bör höjas så att fler bolag omfattas.

3. Investeraravdrag

Det är ju så att bankvillkoren blivit tuffare och tillgången på kapital är ett stort problem för företagare som vill växa. Investeraravdraget sänker trösklarna för privatpersoner att satsa pengar i mindre företag. Detta är en bra åtgärd för driftiga entreprenörer som med skattelättnaden kan satsa mer pengar på sitt företagande.

4. Sänkta sjuklönekostnader

Det är rätt prioritering att sänka de minsta företagens kostnader så att de får ökade möjligheter att anställa.