Många nya svenskar skulle säkert vilja jaga

Textstorlek:

Vi är nu mitt inne i den mest intensiva delen av jaktsäsongen. Listan på arter som får jagas nu under höstmånaderna är lång – allt från rävar, harar till våra mäktiga älgar.

 

Jakten på älg avslutas emellertid denna vecka för att därefter återupptas en bit in i oktober. Det några veckor långa uppehållet i älgjakten är föranlett av att älgens brunstperiod infaller under denna period. Den normalt skygga stora älgtjuren blir nu helt plötsligt ganska ouppmärksam och flera är väl de som fått tagit sin tillflykt upp på någon stor sten när älgtjuren blivit kusligt närgången när jägaren eller andra naturintresserade försökt locka älgen med älgens typiska nasala läte – med alldeles för gott resultat.

 

Jägarna i Sverige har mycket skiftande bakgrund och yrken. Det kan vara direktören, ingenjören eller lagerarbetaren som möts och jagar på precis samma villkor. Jägaren som i yrkeslivet har stort personalansvar eller andra ansvarsfulla uppgifter, lyssnar med stor respekt och beundran på jägaren som har en enkel yrkesroll i sin vardag. Som jägare möts vi alla på samma villkor.

 

Det finns tyvärr ett par grupper i samhället som kan ha problem att få tillgång till jaktutövningen och det är personer med någon form av funktionsnedsättning samt nysvenskar. Jägareförbundet driver sedan en tid ett projekt som syftar till att underlätta för dessa grupper. När det gäller jägare med någon form av funktionsnedsättning är myndigheternas stelbenthet ett hinder. Här måste bättre möjligheter finnas att erhålla dispens att frakta och använda vapen på terrängfordon av olika slag. Vidare måste vi jägare anpassa våra skjutbanor så att de blir mer tillgängliga för de rullstolsbundna skyttarna.

 

I Sverige finns säkerligen många nya svenskar som har ett jaktligt intresse eller kan bli intresserade om de rätta förutsättningarna finns. Tillsammans med Borlänge kommun och Skogsstyrelsen planerar Jägareförbundet olika aktiviteter kopplade till djur, natur, friluftsliv och jakt för olika grupper av nysvenskar. Det kan ses som ett pilotprojekt i länet och kan mana till efterföljare.

 

Målsättningen är att öka kunskapen om förhållandena i Sverige och kanske få en del så pass intresserade att de kan tänka sig bli jägare och börja jaga i Sverige. Jakten kan ge mycket i form av gemenskap, naturupplevelse och välsmakande viltkött och det är en självklarhet att detta skall vara tillgängligt för alla intresserade.

 

HANS JOHANSSON