Kontantförbud mot koppartjuvar

Textstorlek:

Både den vågräta och den lodräta trafiken – både SJ och kyrkan – drabbas av deras framfart. Plus mängder av andra ägare av offentliga och privata byggnader. Koppartjuvarna är verkligen ett gissel i nutiden.

Enbart de kopparledningar som de stjäl från järnvägen förorsakar samhället kostnader för runt 70 miljoner kronor om året. Förutom att de stulna ledningarna måste ersättas av nya dyra koppartrådar går tusentals resenärer miste om värdefull tid. Så sent som i förra veckan stod tåg stilla i Uppland efter en kopparstöld.
Vad hänsynslösa tjuvar också lyckats åstadkomma på kyrktak och andra kopparklädda övertäckningar runt om i landet har vi genom åren fått otaliga berättelser om.

Tidigare försök att hindra stölderna, exempelvis genom att dna-märka kopparn, har inte hjälpt. Att öka den manuella bevakningen av järnvägsspår och koppartak har också prövats, men inte till mer än kortvariga punktinsatser, av förklarliga kostnadsskäl.

Likaså har metallbransch­organisationens krav på sina medlemmar att vägra betala kontant visat sig ineffektivt. TV4:s Kalla fakta har i reportage med dolda kameror kunnat visa hur 15 av 21 konfronterade metallhandlare erbjudit kontantaffärer, just så som tjuvarna velat ha det.

Därför är det vällovligt när regeringens näringsdepartement nu tar ett juridiskt initiativ för att få stopp på eländet. En utredning ska få ett år på sig att ta fram ett lagligt hållbart förbud mot både kontanter och checkar vid handel med metallskrot.

Med ett sådant förbud skulle det, enligt rikspolisstyrelsen som ursprungligen kommit med förslaget, uppstå en spårbarhet som gör det möjligt att upptäcka vem som köpt vad och vem som har sålt vad. Det skulle således på ett betydande sätt underlätta för polisen att hitta och lagföra de skyldiga.

Det skulle dessutom göra tillvaron enklare för de skrothandlare som i dag ändå får göra rätt skönsmässiga bedömningar av vilka kopparsäljare som är hederliga eller inte. När det kommer yrkesfolk, till exempel byggarbetare i arbetskläder, brukar skrotnickarna anse att det är okej. Men sådana kläder kan ju också tjuvarna enkelt skaffa sig, till exempel stjäla.

Ett förbud enligt lag att sälja och köpa koppar kontant skulle tydligt staka ut gränserna för det tillåtna.

Det kanske inte får kopparstölderna att upphöra helt, eftersom det ju också finns en möjlighet att smuggla ut stulen metall till oseriösa aktörer i utlandet. Men att Sverige genom ett kontantförbud skulle bli ett krångligare land att vara koppartjuv i, det kan vi nog ändå hoppas på.