Budgetsaldot i stämmodebatten

Textstorlek:

Så här mitt under Centerns pågående partistämma i Karlstad kommer sanningen fram om hur gräsrötterna i partiet har uppfattat Annie Lööfs och de övriga centerstatsrådens insatser i höstens budgetarbete.
Med tanke på att dessa rader måste skrivas innan stämman ens har börjat kan det här bara bli fråga om en gissning, nämligen att betyget blir lite blandat.

Bäst verkar det ha gått på näringspolitikens område, partiledaren Annie Lööfs revir.
• Efter mycket kamp från Annies sida blev det ett stopp för kravet att alla företag skulle tvingas månadsrapportera löner och förmåner på individnivå. Det kostade ingenting men satt hårt åt ändå. ”En stor småföretagarseger”, kommenterade intresseorganisationen Företagarna.
• Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska få sänkta egenavgifter.
• Regeringen ska också utreda sjuklönekostnaderna för småföretag och högkostnadsskyddets utformning. ”Ett bättre förslag än att bara slopa den andra sjuk­löneveckan”, tyckte – återigen – Företagarna.
• En lärlingsreform aviseras med ökat ekonomiskt stöd till arbetsgivaren, kostnadsersättningen till lärlingen och en ny lag om lärlingsanställning. Formellt är det folkpartisten Jan Björklunds reform, men Annie Lööf har jobbat minst lika hårt för den.
• En nedsättning av arbetsgivaravgiften införs för personer som arbetar med forskning och utveckling.
• De sociala avgifterna sänks ytterligare för dem som anställer ungdomar under 23 år.
• Så kallade YA-jobb (anställningar med yrkesintroduktionsavtal) införs för unga upp till 25 år utan tidigare yrkeserfarenhet.

It- och energiministern Anna-Karin Hatt har bland annat fått igenom en sänkt skatt på egenproducerad el och nedsatta förmånsvärden för elbilar, gasbilar och laddhybridbilar.

Miljöministern Lena Ek har presenterat en satsning mot gifter i vardagen – plus att hon lyckats ena regeringen om det möjliga i att minska den svenska vargstammen från dagens cirka 400 till 170–270.
Sämst verkar det ha gått för landsbygdsministern Eskil Erlandsson i den fråga där Centern som allra bäst behövde nå framgång, nämligen det av EU nedprutade landsbygdsprogrammet. Det blev ingen full kompensation via statsbudgeten – cirka 500 miljoner – som partiet krävde, utan bara 129 miljoner kronor, enligt radions Ekoredaktion.

Det öppnade för Socialdemokraterna att kasta in hela mellanskillnaden upp till de 500 miljonerna i sin skuggbudget, men till priset av en handelsgödselskatt på 300 miljoner, en slakteriavgift på 90 miljoner och en lastbilsskatt på mjölkbilen – plus krav på kraftiga nedskärningar i EU:s jordbrukspolitik. Alltså röda siffror för bönderna. Lika röda som sossarna själva…